Silvia Saparová

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko

Silvia Saparová rod. Saparová

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. Art.D

3.

Rok narodenia

1975

4.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie

1994-2000 Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnych médií, Bratislava

 

2000-2006 Doktorandské štúdium, špecializácia

Voľná výtvarná tvorba, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Štúdijný pobyt:

 

2004 výmenný projekt British Embassy „Crossroads for Ideas – Británia očami slovenských fotografov a Slovensko očami britských fotografov“, v spolupráci s Domom fotografie Poprad , Sunderland, Veľká Británia

5.

Priebeh zamestnaní

2000- 2001 Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, fotografka

2001- doteraz Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, vysokoškolský pedagóg vo funkcii odborného asistenta

2000-2002 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra vizuálnych médií, interná doktorandka

2002-2007 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra vizuálnych médií, asistentka katedry

2007-doteraz Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra fotografie a nových médií, odborná asistentka, vedúca ateliéru: Ateliér o fotografii

6.

Priebeh pedagogickej činnosti

(pracovisko/predmety)

2000- 2001 Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, fotografka

2001- 2006 Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, vysokoškolský pedagóg vo funkcii odborného asistenta pre výučbu odborných predmetov:

Fotografia I. /2001 - 2006/ Inžinierske štúdium, odbor Dizajn 3/

Fotografia II. /2001 - 2006/ Inžinierske štúdium, odbor Dizajn 3/

Fotografické techniky /2001 - 2006/ Inžinierske štúdium, odbor Dizajn 3/

Fotografia /2001 - 2006/ Bakalárske štúdium, odbor Architektúra, Urbanizmus/

2006-doteraz Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, vysokoškolský pedagóg pre výučbu odborných predmetov:

Fotografia /2006 – doteraz/ Bakalárske štúdium, odbor Dizajn výrobkov/

Fotografický dizajn /2006 – doteraz/ Bakalárske štúdium, odbor Dizajn výrobkov/

2000-2002 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra vizuálnych médií, interná doktorandka

2002-2007 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra vizuálnych médií, asistentka katedry

2007-doteraz Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra fotografie a nových médií, odborná asistentka, vedúca ateliéru: Ateliér o fotografii

7.

Odborné alebo umelecké zameranie

Fotografia a nové média

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z./

1. monografia

2. učebnica

3. skriptá

 

9.

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Printové citácie a ohlasy:

1. 1998: Katalóg: Telo a fotografia, 1. Ročník biennale festival Foto Praha-Kolín, autorka textu: Martina Pachmanová, kurátorka, 1 čb reprodukcia, vydavateľ: Pražský Dom fotografie, Praha 1998, str. 174, ISBN: 80-902477-2-5

2. 1998: Sobotová, L.: Najviac ma priťahuje ľudské telo, rozhovor s autorkou, in: denník Slovenská republika, september 1998

3. 1998: Skladačka: Silvia Saparová – Fotografie, 7 čb reprodukcií, vydavateľ: Poľnobanka, Bratislava, február 1998

4. 1998: Silvia Saparová: pozvánka na výstavu. in: Pezinčan, číslo 9, september 1998 5. 1999: Publikácia:,: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava 1949-1999, 3 publikované fotografie z cyklu Súvislosti 1999, vydavateľ pre VŠVU: Choma a Krupa, Žilina 1999, str. 126, ISBN: 80-88675-69-3

6. 2000: Skladačka: I.N.T.R.O., autor textu: Aurel Hrabušický, 1 ČB reprodukcia, vydavateľ: SNG Bratislava 2000, ISBN: 80-8059-036-2

7. 2000: Katalóg: Absolventi magisterského štúdia v Bratislave v šk. roku 1999-2000, 4 farebné reprodukcie, vydavateľ: VŠVU 2000, str. 67, ISBN: 80-88675-75-8

8. 2001: Katalóg: 11. ročník Mesiac fotografie, výstava Digitál Olympus, autor textu: JUDr. Peter Hanzlík, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: FOTOFO 2001, str. 70-75, ISBN: 80-85739-25-9

9. 2001: Katalóg: 11. ročník Mesiac fotografie, výstava Slovenská fotografia 1925 - 2000, autor textu: Aurel Hrabušický, vydavateľ: FOTOFO 2001, str. 12-13, ISBN: 80-85739-25-9

10. 2001: Publikácia: Slovenská fotografia 1925 — 2000, Moderna − Postmoderna − Postfotografia, autori textu: V. Macek a A. Hrabušický, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ SNG, Bratislava 2001, str. 416, ISBN 80-8059-058-E

11. 2001: Katalóg: 6. Internationale Fototage Herten – Young Slovak Photography, autori textu: Marlene Schnelle – Schneyder a V. Macek, 1 farebná reprodukcia vydavateľ: Das Bild Forum, str. 35, Herten 2001

12. 2001: Katalóg: Mladá slovenská fotografia - Young slovak photography, autori textu: V. Macek a A. Hrabušický, 4 farebné reprodukcie, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2001, ISBN 80-85739

13. 2001: Slovaquie: Slovenská fotografia 1925-2000, Stage d’été a’Poprad, L’humour slovaque, pozvánka na výstavy, text Philippe Sanguinetti, 1 farebná reprodukcia, in: PHOTO no 400, jún 2001, vydavateľ: Brodard, Francúzsko 2001, str. 114

14. 2002: Skladačka: Orgagen, autorka textu: B. Koklesová, 6 farebných reprodukcií, vydavateľ: Galéria G5, Pezinok 2002, ISBN 80-968767-5-9

15. 2002: Foto: Oči, črevá, želatína, recenzia na výstavu, 1 farebná reprodukcia, in: denník Práca, 25.5. 2002

16. 2002: Šokujúce digitálne telesnosti, recenzia na výstavu, 1 farebná reprodukcia, in: denník Práca, 23.5. 2002

17. 2002: Saparová v Pezinku, pozvánka na výstavu, in: denník Nový deň, máj 2002 18. 2002: Výstava v Galérii G5, pozvánka na výstavu, in: Pezinčan č.4, máj 2002

19. 2002: Silvia Saparová: Orgagen, pozvánka na výstavu, 1 farebná reprodukcia in: Pezinsko č. 21, máj 2002

20. 2002: Katalóg: Aliancie a interferencie, autor textu: Prof. Ľ. Petránsky, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: Národné osvetové centrum, Bratislava 2002, str. 110 − 111, ISBN 80-7121-226-1

21. 2002: Sobotová L.: Spätá s prirodzenosťou tela, rozhovor s autorkou, 1 farebná reprodukcia, in: Nový deň, marec 2002

22. 2002: Snímky přibližují ženy pohledem fotografek, recenzia na výstavu Ona a jej srdce, in: Mladá fornta Dnes, 8.11. 2002

23. 2003: Augustín M.: My v Európe - Európa v nás, recenzia na výstavu, Literárny týždeník, február 2003

24. 2003: Katalóg: Súkromná žena, autorka textu: B. Koklesová, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ FOTOFO, ISBN 80-85739-34-8

25. 2003: Kultúrna revue: Zasebna ženska, Revija za preboj v živo kulturo, autorka textu: B. Koklesová, 5 čb reprodukcii, vydavateľ: Likovna Priloga Revije Apokalipsa, 78-79-80 2003, Ljubljana 2003

26. 2003: Katalóg: 13. ročník Mesiac fotografie, výstava Súkromná žena, autorka textu B. Koklesová, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2003, str. 74 − 81, ISBN 80-85739-34-8

27. 2003: Jablonská B.: Zverejnené súkromie, recenzia na výstavu Súkromná žena, in: Dart 03, roč. V 2003 Foto od janky str. 216

28. 2003: Olič. J.: Súkromná žena, recenzia na výstavu, in: Domino fórum, roč. 2003

29. 2003: Reprodukcia diela Corporealities 1., text Pauer, M.: Nemôže byť umenie bez remesla, 1 farebná reprodukcia, in: Foto-video Watt 6/2003, str. 13

30. 2003: Saparová, S.: Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts in Bratislava, 2nd part, autori textu: S. Saparová, J. Krížik, in: Imago no15, winter 2003

31. 2004: Mateju V.: Bratislavský měsíc, recenzia na festival a na výstavu Súkromná žena, in: Fotografie-magazín 2/2004, str. 10 − 11

32. 2004: Birgus V.: Měsíc fotografie v Bratislavě po třinácte, recenzia na výstavu Súkromná žena, in: Ateliér č.1, 2004

33. 2004: Katalóg: 14. Ročník Mesiac fotografie, výstava Crossroads for Ideas, autorka textu: L. Benická, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2004, str. 83, ISBN 80-85739-39-9

34. 2004: Kopernická A.: Britskí fotografi vedú tieto dni so Slovenskom tvorivý dialóg, recenzia na výstavu Crossroads for Ideas, in: denník SME, 14.8. 2004

35. 2004: Holmanová A.: Európske výstavné siene sa otvárajú našej fotografii, rozhovor s autorkou, in: Informačný list 10, FA STU, jún 2004

36. 2004: Katalóg: Savremena Slovačka fotografija, autorka textu: P. Miklosevic, 2 farebné reprodukcie, vydavateľ Studentski kulturni centar, Belehrad 2004, ISSN 1820-2047

37. 2004: Katalóg: Crossroads for Ideas, autorka textu: L. Benická a J. MacGregor, 4 farebné reprodukcie, vydavateľ: Dom fotografie, Poprad 2004, ISBN 80-968143-8-9 38. 2004: Katalóg: 14. Ročník Mesiac fotografie, výstava V4+1=V5, autor textu: V. Macek, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2004, str. 102, ISBN 80-85739-39-9

39. 2004: Buletin: 14. Ročník Mesiac fotografie, výstava V4+1=V5, 1 čb reprodukcia, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2004

40. 2004: Maximová, A.: Križovatky nápadov, recenzia na výstavu: Crossroads for Ideas, in: Profil 04/2004, 1 farebná reprodukcia, Bratislava 2004, str. 97, ISSN 1335-9770

41. 2005: Skladačka: Nahoře bez názvu, výstava Galerie Nahoře, autorka textu: B. Koklesová, 1 čb reprodukcia, vydavateľ: Metropol, České Budějovice 2005

42. 2005: Koklesová B.: Nahoře bez názvu, text k výstave, Nahoře bez názvu, in: Ateliér č.8, 2005, str. 7

43. 2005: Sochy dopĺňa počítačovou vizualizáciou, recenzia na výstavu Sapara2, in: Nitrianske noviny, 24. 1. 2005, str. 10

44. 2005: Meeting point, pozvánka na výstavu, in: SME Bratislava, 29. 4. 2005

45. 2005: Meeting point, pozvánka na výstavu, in: SME č.80, 6.4. 2005

46. 2005: Meeting point, pozvánka na výstavu a reprodukcia diela Women in condition 3, in: Foto-video Watt 5/2005

47. 2005: Katalóg: 15. ročník festivalu Mesiac Fotografie, výstava Fenomén ženského, autor textu: V. Macek a S. Saparová, 3 farebné reprodukcie, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2005, str. 98-101, ISBN 80-85739-43-7

48. 2005: Buletin: 15. ročník festivalu Mesiac Fotografie, výstava Fenomén ženského, 1 čb reprodukcia, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2005

49. 2005: Katalóg: The 4th International festival of Photography in Lodź, výstava Private Woman, autorka textu: B. Koklesová, vydavateľ Fundacja edukacji wizualnej, Lodź 2005, str. 35 − 36, ISBN 83-920765-4-0

50. 2005: Vrzgulová, B.: Mladé talenty/Žena očami Silvie Saparovej: Priestor pre ženu, rozhovor s autorkou a 5 farebných reprodukcií, in: Foto-video Watt, 3/2005, str. 12 – 14

51. 2005: Kákošová, J.: Telo očami ženy, text k výstave Fenomén ženského, in: Šarm č.48, November 2005, str. 76

52. 2005: Hodina fotografie deťom, špeciálna príloha denníka SME, 1 čb reprodukcia, 10. 12. 2005, str. 3

53. 2005: Birgus, V.: Bratislavský měsíc fotografie 2005, odbor

54. 2006: Maximová, A.: Body and Corporeality in Slovakia, Czech Republic and Poland, odborný text, in: Imago 2005 No.21, str. 28-33, ISSN 1335-1362

55. 2006: Skladačka: Sirius Arts Centre, výstava A Woman’s place, 1 čb reprodukcia, vydavateľ Sirius Arts Centre, Cork 2006r

56. 2006: Katalóg: Deuxiéme Biennale Photographique de Conches-en-Ouche, France, výstava Portrait, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: Musée du Verre, Conches 2006, str.14, ISBN 2-9526886-1-3

57. 2006: Katalóg: Hodina fotografie deťom, 5. ročník benefičnej aukcie umeleckých fotografií, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: Nadácia pre deti Slovenska 2006

58. 2006: Koklesová, B.: Súčasné podoby inscenovanej fotografie na Slovensku, odborný text, 1 farebná reprodukcia, in: Fotograf 7, Brno, 2006, str. 94 − 97, ISSN 1213-9602

59. 2007: Maximová, A.: Old loves / New Contents, recenzia na výstavu, Old loves – New Contents, in: Imago No. 23 2007, str. 55 − 56, ISSN 1335-1 362

60. 2007: Birgus, V.: Glocal Girls: Mladé české a slovenské fotografky, odborný text k výstave: Glocal Girls: Mladé české a slovenské fotografky na Praguebiennale 3, in: Praguebiennale 3, Glocal and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, 1 farebná reprodukcia, Praha 2007, str. 207 − 233, ISBN 88-7816-x

61. 2007: Kuneš, A.: Glocal Girls na Praguebiennale 3, recenzia na výstavu Glocal Girls: Mladé české a slovenské fotografky na Praguebiennale 3, in: Fotograf 9, 2007, str. 110 − 111, ISSN 1213-9602

62. 2007: Portrét trochu inak, pozvánka na výstavu, in denník SME, 18.1. 2007

63. 2008: Mois de la Photo Paris, press katalóg, november 2008, vydavateľ: Maison Européenne de la Photographie, Paríž 2008, str. 39

64. 2008: Katalóg: Allons Enfants, autorka textu: P. Hanáková, 3 farebné reprodukcie, vydavateľ: VŠVU, Bratislava 2008, ISBN 978-80-89259-19-9

65. 2008: Knižná publikácia: Women in condition, autorka textu: B. Koklesová, vydavateľ: Fotografická galerie FGF Fiducia, Ostrava 2008, 27 farebných reprodukcii

66. Katalóg: V. Nový Zlínský salon 2008, Druhá společná přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění, autorka textu: B. Jablonská, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, str. 118, ISBN 978-80-85052-76-3

67. 2008: Knižná publikácia: Slovaquie: L’Image Mosaique, L’analyse photographique comme outil de découverte d’un pays européen, Philippe Sanguinetti, vydavateľ: Enigma, Bratislava 2008, str. 56, ISBN 978-80-89132-75-1

68. 2009: Katalóg: Zóna: okraja, autorka textu: B. Koklesová, 13 farebných reprodukcií, vydavateľ: VŠVU, Bratislava 2009, ISBN 978-80-89259-31-1

69. 2009: Smejkal, P.: Zóna: okraja, recenzia na výstavu: Zóna: okraja, in: Foto noviny, č. 9, 2009, str. 5, ISSN 1337-6454

70. 2009: Katalóg: Archive, Ateliér o fotografii, autorka textu: B. Koklesová, S. Saparová, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: VŠVU, Bratislava 2009, ISBN 978-80-89259-29-8

71. 2009: Katalóg: 19. ročník Mesiac Fotografie, výstava Archive, autorka textu: B. Koklesová, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2009, ISBN 978-80-85739-53-4

72. 2009: Saparová, S.: Miriam Petráňová: Príslovia podľa Miri, recenzia na výstavu: Illuminance, in: Foto noviny, č. 8, 2009, vydavateľ: SEDF FOTOFO, Bratislava 2009, str. 10, ISSN 1337-6454

73. 2010: Fišerová L., L.: Mesiac fotografie v Bratislave 2009, recenzia na výstavu Archive, in: Foto noviny č. 10, 2010, vydavateľ: SEDF FOTOFO, Bratislava 2009, str. 4-5, ISSN 1337-6454

74. 2010: Cepková, P.: Recenzia výstavy Archive, recenzia na výstavu Archive, in: Foto noviny č. 10, 2010, vydavateľ: SEDF FOTOFO, Bratislava 2010, str. 10, ISSN 1337-6454

75. 2010: Katalóg: 20. ročník Mesiac Fotografie, výstava Nepokojné médium – Slovenská fotografia 1990-2010, autori textu: L. L. Fišerová, V. Macek, A. Maximová, vydavateľ: FOTOFO, Bratislava 2010, str. 56-57, ISBN 978-80-85739-56-5

76. 2011: Birgus, V.: Dvacátý Měsíc fotografie v Bratislavě, recenzia na výstavu Nepokojné médium, in: Foto noviny č. 14, 2011, str. ISSN 1337-6454

77. 2011: Hanáková, P.: Súčasná fotografia na tesno, recenzia na výstavu Nepokojné médium, in: Foto noviny č. 12, 2011, ISSN 1337-6454

78. 2011: Katalóg: Mladé médium, autori textu: S. Stankoci, L. Stacho, J. Hojstričová, S. Saparová a ďalší, vydavateľ: VŠVU, Bratislava 2011, str. 130 − 131, ISBN 978-80-89259-53-3

79. 2011: Katalóg: Hodina fotografie deťom, 10. Ročník benefičnej aukcie umeleckých fotografií, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: Nadácia pre deti Slovenska 2011

80. 2012: Skladačka: Reconnecting Through Photography Czech Republic – Slovak Republic, Fotofest − International Biennial of Photography, University Houston, USA, vydavateľ: University Houston 2012, USA

81. 2012: Katalóg: Bilancia 1950 — 2012, autorka textu: Z. Lapitková, 1 farebná reprodukcia, vydavateľ: Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Bratislava 2012, str. 116-117, ISBN 978-80-971263-0-8

82. 2012: Lovišková, E.: Rodina v slovenskej fotografii po roku 1989, Bakalárska práca, ITF, Opava 2012, str. 64 – 65

83. 2011: Iné ženy I. a II., publikované fotografie, in: Portfólio − Fotonoviny č. 18, 2011, str. 11 − 12, ISSN 1337-6454

84. 2013: Katalóg: Odtlačky Gisi Fleischmannovej, autorka textu: A. Grusková, vydavateľ: K-2 production, Bratislava, 2013

Média, rozhlas, televízia:

1. 2001: DIGITAL OLYMPUS-SILVIA SAPAROVÁ, dokument o tvorbe autorky v súvislosti s výstavou DIGITAL OLYMPUS In: Foto video panoráma, STV1, december 2001, 20 min.

2. 2001: rozhovor o tvorbe, In: Kultúra a umenie, STV1, október 2001, 4. Min

3. 2002: rozhovor a pozvánka na výstavu ORGAGEN, In: Ta3 spravodajstvo, máj 2002, 4 min.

5. 2003: SÚKROMNÁ ŽENA, pozvánka na výstavu, In: Markíza, spravodajstvo, november 2003, 2 min.

6. 2003: SÚKROMNÁ ŽENA, pozvánka na výstavu a rozhovor, In: rádio Regina, spravodajstvo, november 2003, 5 min.

7. 2003: SÚKROMNÁ ŽENA, pozvánka na výstavu, In: STV, TV noviny – kultúra, november 2003, 2 min.

8. 2004: CROSSROADS FOR IDEAS, pozvánka na výstavu a informácia o projekte „Crossroads for Ideas“, In: denník Sme, júl 2004

9. 2004: ozhovor o výstave CROSSROADS FOR IDEAS, In: Rádio Twist, november 2004, 4 min.

10. 2004: rozhovor o výstave CROSSROADS FOR IDEAS, In: STV1 - Kultúra, november 2004, 2 min.

11. 2004: Rozhovor o tvorbe a výstave V4+1=V5 a prezentácia diel : „Genetypy I., II., III., IV., V., VI., Telesnosti I., II., III., IV., V., Woman world I. a II., Space for woman I., II., III., IV., V., VI.“, In: TV JOJ, Raňajojky, november 2004, 10 min.

12. 2005: rozhovor o výstave „NAHOŘE BEZ NÁZVU, In: Český rozhlas, február 2005, 5 min.

13. 2005: rozhovor o výstave SAPARA2, In: TV Zohor, regionálne vysielanie, január 2005, 6 min.

14. 2005: rozhovor o výstave SAPARA2, In: Rádio Nitra, január 2005, 4 min.

15. 2005: rozhovor o výstave FENOMÉN ŽENSKÉHO, In: Rádio Devín, november 2005, 5 min.

16. 2005: rozhovor o výstave FENOMÉN ŽENSKÉHO, In: Ta 3, spravodajstvo, november 2005, 3 min.

17. 2005: PROFIL UMELCA – SILVIA SAPAROVÁ, a prezentácia výstavy FENOMÉN ŽENSKÉHO, In: Umenie 05, november 2005, 10 min.

18. 2009: ZÓNA:OKRAJA, rozhovor, TV Liptovský Mikuláš, 21.5. 2009

19. 2009: ZRKADLENIE, rozhovor so Silviou Saparovou, Janou Hojstričovou s redaktorkou Hanou Beranovou, Slovenský rozhlas, 6. 6. 2009

Verejné prezentácie umeleckej tvorby:

1. 2002: prezentácia súborov CORPOREALITIES a GENETYPES, Fotoonline, C@fé Online, Bratislava, december 2002, prezentácia : S. Saparová

2. 2003: prednáška B. Koklesová: ŽENSKÁ

FOTOGRAFIA NA SLOVENSKU, Letná

škola fotografie, Dom fotografie Poprad, 8.7.2003,

3. 2003: prezentácia súborov CORPOREALITIES a GENETYPES, In – Out : Medzinárodný Festivalu Digitálneho obrazu, Praha, Jazzclub, Železná, prednáška : S. Saparová, 19. 7. 2003

4. 2003: prezentácia súboru CORPOREALITIES a

GENETYPES „Café Bratislava-

Slovenské umenie vo Viedni, amfiteáter Kunstlerhaus,

Wien, Rakúsko, prednáška:

S.Saparová, júl 2003

5. 2006: prezentácia súborov CORPOREALITIES

a GENETYPES, SPACE FOR

WOMAN a WOMEN IN CONDITION, Sirius Art

Centre Cork, Írsko, prezentácia : S.

Saparová, 4.3. 2006

6. 2009: prednáška L. Benická: seminár o tvorbe autoriek výstavy ZÓNA: OKRAJA, Východoslovenská Galéria v Košiciach, 22.7.2009

7. 2009: prednáška Z. Lapitková: CONCEPT OF BODY, Chung-ang University, Anseong, Južná Korea, 19.11. 2009 v súvislosti s otvorením výstavy Body in Slovak v Magnum Photos, Seoul

8. 2010: prezentácia súboru NEIGBOURHOOD EFFECT a projektu ZÓNA: OKRAJA v rámci festivalu VIVISECTfest, Nový Sad, Srbsko

9. 2013: prednáška a prezentácia V. Paštéková

a Georges Vercheval: THE

SLOVAKIAN PHOTO PROJEKTION and Presentation of The Book History of

European Photography, Station Brussel, Belgicko, prezentácia súborov

CORPOREALITIES a GENETYPES, SPACE FOR WOMAN, WOMEN IN

CONDITION a OTHER WOMEN, 23.4. 2013

10.

Počet doktorandov:

školených

ukončených

(neplatí pre habilitačné konanie)

 

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

27. 8. 2013

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

DIGITÁL vs. ANALÓG

14.

Téma habilitačnej práce:

DIGITÁL vs. ANALÓG v tvorbe Silvie Saparovej

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. PhDr. Vladimír Birgus – (Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě - profesor pôsobiaci v odbore na VŠ)

doc. M.A. Pavel Mára – (Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě – docent  pôsobiaci v odbore na VŠ)

Mgr. Štepánka Bieleszova – (kurátorka fotografickej zbierky Muzea uměni v Olomouci, významná odborníčka z odboru)

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho – predseda (Katedra fotografie a nových médií VŠVU, profesor pôsobiaci v odbore na VŠ)

prof. Mgr. Jindřich Štreit – (Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, profesor pôsobiaci v odbore na VŠ)

prof. Milota Havránková – (bývalý pedagóg VŠVU, významný odborník z praxe)

18.

Oponentské posudky:


Posudok – Pavel Mára

Posudok – Štěpánka Bieleszová

Posudok – Vladimír Birgus

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:


Záznam habilitačnej komisie

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:


 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

22.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Zloženie Umeleckej rady

23.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


Prezenčná listina Umeleckej rady

24.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 5 zápisu č. 9 zo dňa 16. 4. 2014
Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (15 za, nik proti, 3 zdržaní) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Silvii Saparovej, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

 

25.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

úspešne ukončené 16. 4. 2014

26.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

27.

Kontaktná adresa

sisa@sapara.sk