Radovan Čerevka

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Meno a priezvisko, rodné priezvisko:

Radovan Čerevka, rod. Čerevka

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD,

3.

Rok narodenia:

1980

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1999 – 2006 – Ateliér slobodnej kreativity 3D, Prof. Juraj Bartusz, akad. Sochár, Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta Umení TU Košice

2003 – 2004 – Dvojsemestrálna stáž na AVU v Prahe, Ateliér nové média 2 – škola Veroniky Bromovej

2007 – 2011 – Interné doktorandské štúdium na Katedre intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave

5.

Priebeh zamestnaní:

2006 – 2007, AKU – Banská Bystrica

2007 – 2011 – VŠVU v Bratislave

od r. 2009 – KVUaI, FU TU Košice

6.

Priebeh pedagogickej činnosti

(pracovisko/predmety):

2006/2007 Odborný asistent v Ateliéry videa Michala Murina, Predmet: Základný ateliér, Katedra Intermediálnej a Audiovizuálnej tvorby AKU, Banská Bystrica

2007 – 2011 – Interné doktorandské štúdium na Katedre intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave, Ateliér priestorových komunikácií, vedenie workshopov a konzultácie v rámci Ateliéru.

od r. 2009 – Odborný asistent v Ateliéri slobodnej kreativity 3D, (Prof. Juraj Bartusz, akad. Sochár) KVUaI FU TU Košice, predmet: Kresba I.,II., Základný ateliér - konzultácie.

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Socha, objekt, inštalácia s presahmi do intermédií a multimédií

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z./

1. monografia

2. učebnica

3. skriptá

Publikované teoretické, kritické alebo iné texty:

ČEREVKA, RADOVAN: Kassaboys Kunstuniformen, Košice: Make Up collective, 2011-2013

ČEREVKA, RADOVAN: Techniky prenosu - prostriedky inscenovania.(Kritická reflexia spravodajských médií vo svetovom kontexte.) In: Tajkov, Peter: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie FUTU-RES, Košice: 2013, s. 80 - 87, ISBN: 978-80-553-0930-9

ČEREVKA, RADOVAN: Pracovná plocha, ...Radovana Čerevku, ("Tak to bolo"), Romboid 9 / 2013

ČEREVKA, RADOVAN: Daniel Pitín, Make Up Gallery 2011/2012, Košice: Make Up collective, s. 60, ISBN: ISBN 978-80-970699-0-2

ČEREVKA, RADOVAN, a i.: ...Kassaboys, In: Komanická, Ivana: Pracovná plocha, Romboid 6 / 2011, s. 85.

ČEREVKA, RADOVAN: Erik Sikora In: Make Up Gallery 2010, Košice: Make Up collective, 2010, ISBN: 978-80-970699-02

ČEREVKA, RADOVAN: Mario Chromý, In: Make Up Gallery 2010, Košice: Make Up collective, 2010, ISBN: 978-80-970699-02

9.

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

A.TVORBA

1. prezentácia na dôležitých medzinárodných výstavách:

2012 – 2013 – Benin Biennale/Biennale regard Bénin 2012 (výstava Take take take and ?) National Printshop, Cotonou, Benin

2012 – Midle East Europe, DOX – centrum súčasného umenia, Praha, Česká republika

2009 – Prague Biennale 4, Karlínske haly, Praha, Česká republika

2007 – Agorafolly, De Elektriciteitscentrale - Európske centrum súčasného umenia, Brusel, Belgicko

2006 – Czechpoint, festival politického umenia, Nod Gallery, Praha, Česká republika

2006 – WAZZUP? mesiac fotografie, Fotogalerie Wien, Rakúsko

2006 – Shadows of Humor, Wroclaw - Galerie Sztuki Wspólczesnej, Galeria Bielska BWA Bielsko Biala, Poľsko. Mars Gallery, Moskva, Rusko

2. individuálne výstavy v zahraničí:

2012 – Cave, Meet factory, Praha, Česká republika

2012 – Optical stories from distand lands, (with J. Duchoňová) Halle 14, Spinnerei, Lipsko, Nemecko

2012 – Infowarland, Dom umenia, Brno, Česká republika

2010 – Home woodoo crisis, Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko

2008 – Gallery by night, Galéria Studio, Budapešť / Maďarsko

2008 – Iranian Komplex, Nod Gallery, Praha, Česká republika

2008 – Iranian Complex, Galerie Klatovy / Klenová, Česká republika

3. kolektívne výstavy v zahraničí:

(výber)

2013 – A la Recherche de la boheme pardue, CAN, Neuchâtel, Švajčiarsko 

2013 – La Nuit de I´Instant, La Cisterne du Panier, Marseille, Francúzsko

2012 – n our Backyards, Werkschau, Halle 12, Spinnerei, Lipsko, Nemecko

2011 – Motion of the Nation, Gallery V.M.21, Rím, Taliansko

2010 – New slovak photography,Arzenberger Gallery, Viedeň, Rakúsko

2009 – Donumenta 2009, Kunstforum - Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Nemecko

2008 – KassaboysMuseum, NOD/Box gallery, Praha, Česká republika

2008 – Slovenský obraz ( Antiobraz), (SNG), Jazdiareň Pražského hradu, Praha, Česká republika

2008 – Petites histoires, Apollonia-centrum súčasného umenia, Štrasburg, Francúzsko

2008 – East of eden, Karlin studios, Praha, CZ

2007 – Regime, Trafo Gallery, Praha, Česká republika

2007 – Zustane to medzi námi, Karlin studios, Praha, Česká republika

2006 – Start point prize, Zámok Klenová, Galerie Klatovy, Česká republika

2006 – Zlínsky salón mladých, Krajská galerie ve Zlíne, Česká republika

2006 – Stop násiliu na ženách, výstava súčasného umenia Amnesty International , stanica metra Florenc, C2C Gallery, Praha, Česká republika

2006 – Cena Jindřycha Chalupeckého & cena pre mladých umelcov Slovensko, Srbsko a Čierna hora, Kosovo, Macedónsko, Chorvátsko, Albánsko, Galerie města Praha, Česká republika

4. kolektívne výstavy doma:

(výber)

2013 – Cena Oskára Čepana 2013, NCSU, Pisztoryho palác, Bratislava, Slovensko

2013 – Kontextuálne umenie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovensko

2012 – 13 – Krv, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko

2013 – Ping - pong, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

2012 – Lovci v raji, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko

2011 – Common identity! SPACE Gallery, Bratislava, Slovensko

2001 – Cena Oskára Čepana 2011, NCSU, Galéria Cvernovka, Bratislava, Slovensko

2011 – Nulté roky, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

2011 – Súčasná slovenská grafika, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko

2010 – Nenápadné médium, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovensko

2010 – Nepokojné médium, Slovenská fotografia

1990-2010, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

2009 – Skúter Bienále 2, – bienále mladého umenia, GJK Trnava, Slovensko

2008– Borderers / Ľudia z hraničných zón, Medium Gallery, Bratislava, Slovensko

2007 – Proti všetkým, Bastart Gallery, Bratislava, Slovensko

2007 – Ne-moc sub-dominancia, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Slovensko

2006 – Chlap, hrdina, duch, stroj, Galéria Médium, Bratislava, Slovensko

2005 – Cena Oskára Čepana 2005, GMB, Pálffyho palác, Bratislava, Slovensko

5. účasť na tvorivých sympóziách a akciách v zahraničí:

2012 – Festival Flow, Ruse, Bulharsko

6. individuálne výstavy domáce – v štátnych a regionálnych galériách:

2013 – Obrazové príbehy zo vzdialených, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

2013 – Rožňavské radiály: Kassaboys - Predčasná retrospektíva, Banícke múzeum, Rožňava, Slovensko

2013 – Expowarland, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Slovensko

2007 – Reutersdráma, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Slovensko

7. účasť na domácich tvorivých sympóziách a akciách:

2010 – Transart comunication, Public dialog, Place of Europe, Komárno, Slovakia

2007 – KassaboysSymposium, symposium, Stanica Žilina - Záriečie, Žilina / SK

2006 – Hrach o stenu hádzať, workshop, november 2006, Stanica Žilina/Zárečie, Slovensko

8. autorský katalóg / monografia mapujúca tvorbu autora:

Katalóg z výstavy Reutersdráma, Košice: Múzeum Vojtecha Löfflera, 2007, ISBN: 978-80-88760-60-3

9. katalógy kolektívnych výstav doma a v zahraničí:

Katalóg Kontextuálne umenie, Bratislava: Galéria Cypriána Majerníka, 2013, ISBN 978-80-89648-03-0

Katalóg Krv, Bratislava: Slovenská národná galéria, 2012. ISBN: 978-80-8059-170-0

Katalóg - Journal officiel, Biennale regard Bénin 2012

Katalóg Súčasná slovenská grafika 17, Banská Bystrica: Stredoslovenská galéria, ISBN: 978-80-88681-66-3

Zborník Forma, Banská Bystrica: FVU, AKU, 2012, ISBN: 978-80-89078-91-2

Katalóg Inter-view 2, (rozhovor) Nitra: Nitrianska galéria, 2011, ISBN 978-80-85746-55-6

Katalóg Nulté roky, Žilina: Považská galéria umenia, 2011, ISBN: 978-80-88730-77-4

Zborník z výstav: Galerie Jelení 1999 - 2009, Praha: Galerie Jelení, 2010 ISBN: 978-80-254-6620-9

Katalóg Prague Biennale 4. Praha: Giancarlo Politi Editore - Flash Art, 2009, str. 230, 235, ISBN: 978-88-7816-149-8

Katalóg Borderers - Ľudia z hraničných zón, Bratislava: 2009, ISBN: 978-80-89259-24-3

Katalóg Skúter bienale II. Trnava: Galéria Jána Koniarka, Trnava, 2009, ISBN: 978-80-85132-58-8

Katalóg Space 1999 - 2009, Bratislava: Space Gallery, 2009

Nová slovenská fotografia. Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2008, ISBN: 978-80-85739-47-3

Katalóg Le Petites histoires - malé príbehy, Považská galéria v Žiline, ISBN: 978-80-88730-68-2

Katalóg Czechpoint, Praha: Kruh kurátorů a kritiků o.s., 2008, ISBN: 978-80-254-2670-8

East of Eden - súčasné umenie z Košíc, Košice: Make Up collective/Space Gallery, 2008, ISBN: 978-80-970097-9-3

Katalóg Slovenský obraz a anti-obraz. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2008, ISBN: 978-80-8059-136-6

Katalóg Agoraffoly Outside inside, Brusel: Europalia.europa, 2007, ISBN: 9789061538011

Katalóg Nová generácia (Umenie z Košíc) Žilina: Považská galéria umenia, 2006, ISBN: 80-88730-60-0

Monat der Fotografie, Wien: Vladimir and Estragon, Fotohof edition, 2006, s. 74, ISBN: 978-3-901756-71-9

Katalóg Startpoint prize 2006, Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová, 2006.

Przykra sprawa-czeska wystava/Shadows of humor, Wroclaw: BWA, 2006, ISBN: 83-89308-21-5

Katalóg Príležitostný robotník, Bratislava: Billboard Gallery Europe, 2006, ISBN: 80-969614-6-2

Katalóg Yung Visual Artist Awards from Croatia, Praha: Foundation for Civil Society, Městská knihovňa, 2006.

Katalóg VI. Zlínsky salón mladých, 2006, ISBN: 80-85052-63-6

10. diela v zbierkach a v zbierkotvorných inštitúciách:

Dielo: Infografická krajina, 2011, digitálna koláž a kresba ceruzkou na papieri, 100 x 70 cm, zbierka Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici.

11. diela v súkromných zbierkach:

Dielo: Infografická krajina, 2011, akvarel a digitálna koláž na papieri, 100 x 70 cm, Zbierka Pavla Weissa.

13. individuálne výstavy domáce – v súkromných galériách, firmách a kluboch:

(výber)

2011 – Home woodoo crisis, Hotdock Gallery, Bratislava, Slovensko

2011 – Kassaboys Kunstuniformen, Krokus Gallery, Bratislava – Slovensko

14. kurátorská činnosť:

2012 – Janka Duchoňová, Private conspiracy, Pyecka Gallery, Košice, Slovensko

2012 – Daniel Pitín, "Večeře s Malevičem", Make Up Gallery, Košice, Slovensko

2010 – Mário Chromý, Speciální nabídka, sleva 0%, Make Up Gallery, Košice

2010 – Erik Sikora, Výšťava, Make Up Gallery, Košice

2009 – National Pills, 2009, výstava Cityligh Gallery, Košice

B: Ohlasy

15. ohlasy o autorovi, zmienky a citácie autora v encyklopédiách, lexikálnych publikáciách, monografiách / včítane digitálnych.

15a. Samostatné heslo:

BURAN, DUŠAN a i.: Krv. (Mediálna krv) Bratislava: Slovenská národná galéria, 2012. s. 136. ISBN: 978-80-8059-170-0

ŠTEFKOVÁ, ZUZANA - MOYZES, TAMARA: Czechpoint. Praha: Kruh kurátoru a kritiku c2c o.s., 2008, s. 86, ISBN: 978-80-254-2670-8

MACEK, VÁCLAV – FIŠEROVÁ LUCIA: Nová slovenská fotografia. Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2008. s. 46, ISBN: 978-80-85739-47-3

LLEROVÁ, KATARÍNA: Globálna dedina. In: Bajcurová, K.- Hrabušický, A. - Müllerová K.:

Slovenský obraz a anti-obraz. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2008, s. 242, ISBN: 978-80-8059-136-6

15b. Reprodukcie, citácie a zmienky o autorovi v texte:

PUTIŠOVÁ - SIKOROVÁ, MIROSLAVA: Slovensko-Priestor (aj) pre politické umenie...In: Štefková, Zuzana - Moyzes, Tamara: Czechpoint. Praha: Kruh kurátorů a kritiků c2c o.s., 2008, s. 78-81, ISBN: 978-80-254-2670-8

HOLLISTER, WILLIAM: Przykra sprawa-czeska wystava/Shadows of humor, Wroclaw: BWA, 2006, s.12,13. 40,41 ISBN: 83-89308-21-5

16. Recenzie v odborných časopisoch, alebo odborných publikáciách:

16a. Zahraničné:

B ÜNGEROVÁ, VLADIMÍRA: Správa o stave umenia, Ateliér 1/2014

BURAN, DUŠAN: Na východ od ráje, Art&antiques, apríl 2012

ALSTER, DARINA: Nekrolog pražské kultury, Ateliér č. 13/2009

VALOCH, JIŘÍ: Nad IV Zlínským salonem mladých, Ateliér 14-15/2006

PATOČKOVÁ, ZUZANA: Stop násiliu na ženách, Ateliér 8/2006

16b. Domáce:

KUKUROVÁ, LENKA: Misia v podobe časovanej bomby, Vlna

53/2012

ČARNÝ, JURAJ: Robia šaty umelca ? Flash Art, September – November 2011

VRBANOVÁ, NINA: Bez zbytočných rečí, Flash Art, apríl – júl 2011

VRBANOVÁ, NINA: 3 generácie, 3 x koncept Slovenské výtvarné umenie na prahu druhého decénia 21. storočia, Jazdec 4/2011

HUSHEGYI, GABRIEL: Public dialog, Opus, 9/2010, s. 96 - 99

PUTIŠOVÁ - SIKOROVÁ, MIROSLAVA: 2 výstavy s politickým podtónom, Jazdec 2 – 4/2010

KOMANICKÁ, IVANA: Ktorý z uhorských kráľov je v ikonografii zobrazený ako šašo na bielom koni? Jazdec 2 – 4/2010

KISOVÁ, GABRIELA: Kresba: z periférie do centra, Jazdec 2 – 4/2010

TAJKOV, PETER: Kassaboys symposium, Flash Art, Január - Máj 2010

TAJKOV, PETER: Nenápadné médium, Flash Art, Január - Máj 2010

MONCOĽOVÁ, IVANA: Skúter II. Flash Art, Jún - september 2009

MAXIMOVÁ, ALEXANDRA: Aká je nová slovenská fotografia? Vlna 16/2008

KUKUROVÁ, LENKA: Kontrolný bod stavu politického umenia, Profil 1-2/2008

TAJKOV, PETER: Niekoľko poznámok ku Košiciam, Flash Art, September - November 2007

TAJKOV, PETER: Radovan Čerevka, Rewiews, Flash Art, Marec - August 2007

PUTIŠOVÁ - SIKOROVÁ, MIROSLAVA: Moc cez optiku výtvarného umenia, Dart 21/22 2007

MIRZA, OMAR: Against everyone: Proti komu ? Dart 21/22 2007

GARLATYOVÁ, GABRIELA: Reutersdráma Radovana Čerevku, In: Radovan Čerevka: Reutersdráma, Košice: Múzeum Vojtecha Löfflera, 2007, ISBN: 978-80-88760-60-3

KUKUROVÁ, LENKA: Reakcia na miestny politický folklór, Flash Art dec. 3-4/2006 DJ GJORGO, Hrach o stenu hádzať, Vlna 29, 2006 Anketa emerging artists, Flash Art, November 2006

GERŽOVÁ, JANA - KUKUROVÁ, LENKA - Ondrušková, E., Stop násiliu na ženách, Profil 1/2006

KUKUROVÁ, LENKA: Cena Oskára Čepana 2005, Dart 01/2005

17. Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách.

17a. Zahraničné:

CSANDA, MÁTÉ: Teremtés, Torzitás, Methexis és lokálpatriotizmus/A Kassaboys Munkáiról, Irodalmi Szemle, január 2013, s. 63-68

KUKUROVÁ, LENKA: Kozmopolitní lokálpatrioti, Umělec international, 1/2010, s. 14-19

17b. Domáce:

KUKUROVÁ, LENKA: Kolosy a miniatúry, Profil 3´13, s. 80-95

BESKID, VLADIMÍR: Rado Čerevka a jeho politické sondy, Flash Art, Apríl-August 2012

18. Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách. (reprodukcia alebo text)

18a. Zahraničné:

GBETEY, RICHARD. KOEHLER, STEPHAN: Journal officiel, Biennale regard Bénin 2012, Kulturforum Süd - Nord

ANDRÁS, EDIT: Köztéri emlékművek a történelmi múlt (és jövő) konstruálásában, In:"Centrum és periféria", Határ menti perspektívák – Kulturális regionalizmus – Kortárs vizuális kultúra. (zborník z konferencie:) Ed. Györgyjakab, Izabella-Kukla, Krisztián.MODEM, Debrecen 2011, s. 139-140, ISBN: 978-963-89271-0-1

KOTÍKOVÁ, GABRIELA: Galerie Jelení 1999 - 2009, (zborník) Praha: Galerie Jelení, 2010, s. 165. ISBN: 978-80-254-6620-9

TRETTER, ANNA: Videoworks from Slowakia In: Smidt - Helwig, Regina, Donumenta, Regensburg: donumenta Regensburg e.V., 2009, s. 136-138, ISBN: 978-3-9809125-6-3

Agoraffoly Outside inside, Brusel: Europalia.europa, 2007, ISBN: 9789061538011

MACEK, VÁCLAV – FIŠEROVÁ LUCIA: Praque Biennale Photo In: Trezzi, Nicola: Praque Biennale, Praha: Giancarlo Politi Editore - Flash Art, 2009, s. 33, ISBN: 978-88-7816-149-8

MIRZA, OMAR: Artworks. In: Prague Biennale 4. In: Trezzi, Nicola: Praque Biennale Praha: Giancarlo Politi Editore - Flash Art, 2009, s. 230, 235, ISBN: 978-88-7816-149-8

FIŠER, MARCEL: Startpoint prize 2006, Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová, 2006, s. 18-21.

WINKLER, EVA – ELISABETH WORNDL: „Wazzup?“, Monat der Fotografie, Wien: Vladimir and Estragon, Fotohof edition, 2006, s. 74, ISBN: 978-3-901756-71-9

GARLATYOVÁ, GABRIELA: Radovan Čerevka, In : Ševeček, Ludvíg, VI. Zlínsky salón mladých, 2006, ISBN: 80-85052-63-6

Yung Visual Artist Awards from Croatia, Praha: Foundation for Civil Society, Městská knihovňa, 2006

18b. Domáce:

Priamy úder na nepriateľa má najväčší efekt, ale môže skĺznuť do pátosu a morálneho gýča“. Radovan Čerevka v rozhovore s Michalom Murinom, Profil 3´13. s. 96-107

VRBANOVÁ, NINA: Kontextuálne umenie, Bratislava: Galéria Cypriána Majerníka, 2013, s. 50, ISBN 978-80-89648-03-0

TAJKOV, PETER: Fakulta umení, In: Koban, Juraj - Kanócz, Ján: 15 rokov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice: FU TU Košice, 2013, s. 15, 138, ISBN: 978-80-553-1453-2

KOMANICKÁ, IVANA: Tri otázky na Rada Čerevku, Romboid 3/2013

MAJDÁKOVÁ, DIANA: Rozhovory s finalistami Ceny Oskára Čepana, Flashart, dec. 2011/marec 2012

SLÁVIKOVÁ, IVANA - ŠOŠKOVÁ, NINA: Forma, (rozhovor v zborníku) Banská Bystrica: FVU, AKU, 2012, s. 33 - 36, ISBN 978-80-89078-91-2

GERŽOVÁ, BARBORA: Inter - view 2, (rozhovor) Nitra: Nitrianska galéria, 2011, s. 164 - 169, ISBN 978-80-85746-55-6

ŠULEJ, PETER - GAVULOVÁ, LUCIA: Kassaboys/Kunstuniformen, (rozhovor str. 28 - 35) Vlna 47_11

ČARNÝ, JURAJ a i.: Nulté roky, Žilina: Považská galéria umenia, 2011, s. 16, 179. ISBN: 978-80-88730-77-4

MAJLINGOVÁ, ZUZANA - BARANÍKOVÁ, KATARÍNA: Súčasná slovenská grafika 17, Banská Bystrica: Stredoslovenská galéria, ISBN: 978-80-88681-66-3

KUKUROVÁ, LENKA: Kasárne-mapovanie miesta, Košice: Make Up collective, 2011

GRÚŇ, DANIEL: Borderers - Ľudia z hraničných zón, Bratislava: Anton Čierny, 2009, ISBN: 978-80-89259-24-3

ČARNÝ, JURAJ, a i.: Space 1999 - 2009, Bratislava: Space Gallery, 2009

BESKID, VLADIMÍR: Skúter bienale II. Trnava: Galéria Jána Koniarka, Trnava, 2009, ISBN: 978-80-85132-58-8

PUTIŠOVÁ -SIKOROVÁ, MIROSLAVA: Le Petites histoires - malé príbehy, Považská galéria v Žiline, 2008, ISBN: 978-80-88730-68-2

TAJKOV, PETER: Radovan Čerevka, Kassaboys In: East of Eden - súčasné umenie z Košíc, Košice: Make Up collective/Space Gallery, 2008, ISBN: 978-80-970097-9-3

KERATOVÁ, MIROSLAVA - FAJNOR, RICHARD: Príležitostný robotník, Hrdinovia a Bratia, Bratislava: Billboard Gallery Europe, 2006, ISBN: 80-969614-6-2

PUTIŠOVÁ - SIKOROVÁ, MIROSLAVA: Nová generácia (Umenie z Košíc) Žilina: Považská galéria umenia, 2006, ISBN: 80-88730-60-0

KUKUROVÁ, LENKA: Cena Oskára Čepana 2005, rozhovory s finalistami, Profil 3-4/2005

19. Recenzie, alebo rozhovory v dennej tlači.

19a. Zahraničné:

Vandalisé, le circuit Agorafolly est rétabli, Le Soir, D.,L., 24. 10. 2007, str. 37

BIST, JEAN-MARIE: Stad zonder armkracht, Brussel Deze Week, 29. 11. 2007

BELLON, MICHAEL: Volg het spoor van vernieling, De Standart, 2. 11. 2007

Agorafolly Toont werk van 27, De Standart, 17. 10. 2007

A-HA! – Politika, Buzková: Lekla sem se sama sebe, 10. 4. 2006

19b. Domáce:

NÉMETH, JANA: Teplo obývačky otupuje zmysly, treba ísť do galérie, Sme, 11.10.2013

OPOLDUSOVÁ, JANA: Cena Oskára Čepana pre Radovana Čerevku, Pravda, 11.10.2013

OPOLDUSOVÁ, JANA: Čerevka: Reflektujem svet spravodajstva, (rozhovor) Pravda, 22.10. 2013

TAMÁŠOVÁ, ALEXANDRA, Spektákel, vtip a absolútno, .týždeň 41/2013

NÉMETH, JANA: Cena pre mladých umelcov má finalistov, Sme, 14. 6. 2013

BODNÁROVÁ, JANA: X Apartments: divadelná cesta, .týždeň, 42/2013

MINÁRIKOVÁ, MÁRIA: Štát zanevrel na Kassaboys, Sme, 28. 3. 2013

KUŠNIERIK, JURAJ - Mária Čobejová a i.: Hlavné mesto Košice, .týždeň, 4.2. 2013

SCHUTZ, PETER: Komentár, v kultúrnom meste, Korzár/Sme, 21.1. 2013

KUŠNIERIK, JURAJ: Košice & Boys, .týždeň, 5.1. 2013

JESENSKÝ, MIKULÁŠ: Časované bomby v Košiciach, Sme, 5.1. 2013

KVASNIČKA, MATÚŠ: Kassaboys tvrdia, že magistrát zavádza, Pravda, 4.1. 2013

MACKO, BORIS: Košický magistrát odmieta obvinenia z cenzúry, Pravda, 3.1. 2013

JESENSKÝ, MIKULÁŠ: V Košiciach predčasne vybuchla časovaná bomba, Sme, 2.1. 2013

OPOLDUSOVÁ, JANA: Slovenčina pre žiadateľov o azyl, Pravda, 18.1. 2012

Výtvarníci sa „pobijú“ o Cenu Oskára Čepana, Korzár, 24. 8. 2011

Kto sú finalisti Ceny Oskára Čepana, Sme 19.10. 2011

MONCOĽOVÁ, IVANA: Domáce krízy, svetové katastrofy, Pravda, 8. 1. 2011

PUTIŠOVÁ - SIKOROVÁ, MIROSLAVA: Uniformy pre výtvarných umelcov, týždeň, 12. 6. 2011

MONCOĽOVÁ, IVANA: S výložkou za umeleckou slávou, Pravda, 8. 6. 2011

RYNÍK, JOZEF: Lokálne umelecké rušno, .týždeň 39/2010

GETTING, PETER: Proti hlúposti, Plus sedem dní, 28. 1. 2010

Takto vidia Slotove vtákoviny, Plus jeden deň, 23.1. 2010

Inšpiroval ich Slota, Plus jeden deń, 22.1. 2010

GAVULOVÁ, LUCIA: Z televízie sa to na nás sype ako z guľometu, rozhovor, Sme, 17. 1. 2008

POLÁČKOVÁ, ĽUDMILA: Nástup košickej vlny, Sme, 6. 6. 2007

POLÁČKOVÁ, ĽUDMILA: Na východnom Slovensku vznikla chlapčenská skupina Kassaboys, Sme, 18. 4. 2007

TAKÁČ, PETER: Čerevkova ironická reflexia násilia, Sme, 3. 4. 2007

Reutersdráma na Alžbetinej ulici číslo 20, Staromestské listy, február/marec 2007

GREGOR, RICHARD: Negro boy, nosom kunsthistorika, .týždeň, 21. 5. 2007

GARAY, PATRIK: Radovan Čerevka: Reutersdráma, Profit, 18. 5. 2007

PEŤKOVÁ, SILVIA: Koho tu dnes niečo nahnevá, Sme, 22. 2. 2007

KUKUROVÁ, LENKA: Umenie ako súčasť volebnej kampane, 12. 5. 2006

KUKUROVÁ, LENKA: Nezvyčajne etablovaní absolventi, 27. 9. 2006

JABLONSKÁ, BEÁTA.: V Šilleho očarení je aj strach, Sme, 17. 8. 2006

MONCOĽOVÁ, IVANA: Čo spája Moniku B. a Condoleezzu R, Sme, 30. 11. 2005

KUKUROVÁ, LENKA: Môže byť umenie propagáciou terorizmu? Sme, 3. 9. 2005

KUKUROVÁ, LENKA: Neprestížna podoba výstavy finalistov prestížnej ceny, Sme, 31. 8. 2005

KOPERNICKÁ, ANDREA: Akoby postmoderna nemala ideu, Sme, 8. 7. 2005

20. Ohlasy v elektronických médiách, web adresách kultúrnych a galerijných ustanovizní:

(výber)

Kralovič, Ján: COČ 2. Česť víťazom aj porazeným, Artalk.cz, 30. 10. 2013, http://www.artalk.cz/2013/10/30/coc-2-cest-vitazom-aj-porazenym/

ARTE TV, Unbekannter Osten: Kulturhauptstadt Košice,
http://videos.arte.tv/de/videos/unbekannter-osten-kulturhauptstadt-kosice--7558774.html

Biennale regard Benin, http://www.regardbenin.net/artistes.html

Artyčok tv: reportáž z výstavy finalistov Ceny Oskára Čepana 2013, http://artycok.tv/lang/cs-cz/22610/cena-oskara-cepana-2013oskar-cepan-award-2013

Hore bez (Internetová relácia portálu sme.sk o súčasnom umení), Obrazové príbehy zo vzdialených krajín, Dom Umenia, Bratislava, 2013, http://tv.sme.sk/v/28863/tri-vystavy-pod-jednou-strechou.html

Dokument o finalistoch Ceny Oskára Čepana 2013, réžia: Juraj Kováčik, Bratislava, hentak.sk, http://hentak.sk/dokument-cena-oskara-cepana-2013/

Politické umění burcuje v DOX, 3 reportáže na ČT24, autorka príspevku: Marie Třešňáková, 2012, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/161908-politicke-umeni-burcuje-v-dox/?mobileRedirect=off

Správy STV 2 , 14. 1. 2011. Reportáž z výstavy „lovci v raji“, SNG.

Artyčok tv: reportáž z výstavy Re – public Space, Festival Refresh + 89, november 2011, http://artycok.tv/lang/cs-cz/12629/refresh

Artyčok tv: reportáž z výstavy Home woodoo crisis, VSG Košice, 24. 11. 2010, http://artycok.tv/lang/cs-cz/home-woodoo-crisis/7243

Hore bez. (Internetová relácia portálu sme.sk o súčasnom umení) 2010, http://tv.sme.sk/v/19028/ako-znie-slovenska-hymna-po-madarsky.html

Artyčok tv: reportáž z výstavy Mark Požlep, The only man, who can stop a bad man with gun, is a good man with gun, 2010, http://artycok.tv/lang/cs-cz/mark-pozlep/6834

Hore bez (Internetová relácia portálu sme.sk o súčasnom umení) 2009, http://tv.sme.sk/v/10553/objektivita-v-mediach-neexistuje.html

Artyčok tv: reportáž z výstavy Skúter II. Bienále mladého umenia, GJK, Trnava, 20. 5. 2009, http://artycok.tv/lang/cs-cz/3790/skuter-biennale-young

Artyčok tv: reportáž z výstavy Rodinná pohoda, apríl/máj 2009, http://artycok.tv/lang/cs-cz/2608/rodinna-pohoda

Artyčok tv: reportáž z výstavy Radovan Čerevka – Iranian complex, NOD Gallery, Praha, 12. 12. 2008, http://artycok.tv/lang/cs-cz/678/podvratne-myty-iranian-komplex-kassaboys-museum

Iránska sekcia rádia Slobodný Irán: Roportáž z výstavy Iranian Komplex, dec. 2008,

http://nod.roxy.cz/?p=559#more_text-559

Artyčok tv: reportáž z výstavy East of eden, Karlin Studios, Praha, 14. 8. 2008, http://artycok.tv/lang/cs-cz/346/east-of-eden

Český rozhlas: reportáž k výstave East of Eden, 2008, http://cerevka.com/sk/sub/shows.html#

Artyčok tv: reportáž z výstavy Kassaboys & Miklós Mécs, Gallery by night, Studio Gallery,

Budapešť, 2008, http://artycok.tv/lang/cs-cz/518/gallery-by-night-2008

Rádio Devín: Zrkadlenie, november 2006: http://cerevka.com/sk/sub/shows.html#

Artyčok tv: Stop násiliu na ženách, C2C Gallery, Praha, 9.3. 2006, http://artycok.tv/lang/cs-cz/9/stop-nasili-na-zenach

Aktuálne.cz., 2006, Nástenka připomínající násilí na ženách, rozhovor D. Kohánka s L. Kukurovou: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=98186

Uvedený film, rozhlasový alebo televízny program (programový blok) a pod., venovaný tvorbe autora.

C.  PEDAGOGICKÁ A INÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

22. pedagogická prax, vysokoškolská:

2006 – 2007 – Odborný asistent, Katedra Intermédií a digitálnych médií,

FVU AKU, Banská Bystrica

Od roku 2009 – Odborný asistent, Fakulta Umení TU Košice, Katedra výtvarných umení a intermédií, Ateliér slobodnej kreativity 3D. (Prof. Juraj Bartusz, akad. sochár) 

23. vyžiadané prednášky (prezentácie) na iných školách, inštitúciách, konferenciách a pod.:

2013 – Radovan Čerevka, Výber z tvorby, prednáška na Katedre intermédií a multimédií VŠVÚ, Bratislava, 

24. vedenie študentských workshopov:

2012 – Medzicentrum II. lektor workshopu vysokých umeleckých škôl, Banská Stanica, Banská Štiavnica

2012 – Workshop Ateliéru slobodnej kreativity 3D, lektor workshopu, Banská Stanica, Banská Štiavnica,

2010 – Semestars, koncept a organizácia, výstava Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU Košice, Make Up Gallery, Košice

2010 – City scouts, lektor workshopu Katerdry výtvarných umení a intermédií FU TU Košice, Katedry Intermediálnej a Audiovizuálnej tvorby AKU Banská Bystrica a Ateliéru priestorových komunikácií +, doc. Antona Čierneho

2009 – In to the wild - Kremnica, lektor workshopu, Ateliér priestorových komunikácií doc. Antona Čierneho, VŠVU Bratislava

2007 – Kebabproces, lektor workshopu Ateliér Nových Médií KVUaI, FU TU Košice - Katedra Intermediálnej a Audiovizuálnej tvorby AKU Banská Bystrica – Ateliér priestorových komunikácií, VŠVÚ Bratislava, Stanica Žilina/Záriečie, Slovensko

2007 – Vtedy pred vianocami, lektor workshopu, Ateliéru priestorových komunikácií doc. Antona Čierneho, VŠVÚ Bratislava a študentov AVU Praha

26. organizovanie výstav, konferencií a workshopov:

2013 – Martin Špirec (Sk) - Unitled, Make up Gallery, Košice

2013 – Georges Adéagbo (Be) - Ii était une fois, košice: košice ´d hier  et košice, Košice ´daujour´dhui..! Kurátor: Stephan Köhler,  Make up Gallery, Košice

2013 – Václav Girsa (Cz) - Správci Myšlenek, Make up Gallery, Košice

2013 – Tomáš Rafa (SK): Nacionalizmus v srdci Európy, premietanie a diskusný večer, Make up Gallery, Košice

2013 – Travis Egedy (US) - Reality Engineering, Make up Gallery, Košice

2012 – Hania Stella Sawicka (UK): Surround us, Make Up Gallery, Košice

2012 – Daniel Pitín (CZ): Večeře s Malevičem, Make Up Gallery,  Košice

2012 – Krištof Kintera (CZ): Černá vlajka, Make Up Gallery, Košice

2012 – Alexander Shikowski (DE): Ei, Eye, Shots, Make Up Gallery, Košice

2012 – Boris Sirka, Eugenio Percossi (SK, ITA): Takmer koniec, Make Up Gallery, Košice

2012 – Michal Moravčík (SK): Alexander hrdina, Make Up Gallery,  Košice

2012 – Ján Ďurina (SK): To není obraz, to je stín, Make Up Gallery, Košice

2011 – Old & young in context (SK): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVZXYZ, Jana Želibská, A.M.Chisa & Lucia Tkáčová, Make Up Gallery, Košice

2011 – Old & young in context: Láska v čase mladosti, láska v čase krízy, Vladimír Popovič, Jana Farmanová, Zuzana Flimelová, VSG Košice, Make up Gallery

2011 – Sebastian Camilleri & Xavier Poultney (UK): Tri outputs, Make Up Gallery, Košice

2011 – Jan Nálevka (CZ), Jiné hlasy, jiné pokoje, Make Up Gallery,  Košice

2011 – Jan Výtiska (CZ), Mám taký film, vyřezávají se tam očka, chci abys ho videla, Make Up Gallery, Košice

2011 – Illiah van Oijen, ( HOL/SK) Dzivosť v srdci, Make Up Gallery, Alvinczyho 18. Košice

2010 – Kassapoint, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2010 – Cyril Blažo a XYZ (SK): Rajóny, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2010 – Mark Požlep (SLO) The only man who can stop a bad man with gun is a good man with gun, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2010 – István Csákány (HU), Bernsteinzimmer, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2010 – Erik Sikora (SK): Výšťava, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2010 – Mário Chromý (SK): Speciální nabídka, sleva 0%, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark

2008 – Prezentácia Make up collective, Subteren Gallery, Michalovce, Košice

2008 – Skupina Ládvý v Košiciach, (CZ) prednáška a výstava, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2008 – Dušan Zahoranský & Paula Sceranková, Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2008 – Interface, (medzinárodná výstava videoartu v koncepcii Space Gallery) Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2008 – Medzi mestom a prírodou (výstava maľby: M. Černučák, R. Sedláčik, J. Mrvová, M. Czinege) + koncerty Karaoke tundra and Peto Tazok (SK), Make up Gallery, Kasárne Kulturpark,  Košice

2007 – Viktor Frešo v Košiciach ta ne? (SK) Make up Gallery, Kasárne Kulturpark, Košice

2007 – EAST OF EDEN, (Na východ od raja) – v spolupráci so Space Gallery Bratislava Kulturpark Kasárne, Košice, skupinová výstava študentov a absolventov FUTU Radovan Čerevka, Jaroslav Kyša, Matúš Lányi, Tomáš Makara, Peter Maukš, Boris Sirka, Ján Vasilko, Peter Vrábeľ a Vlasta Žáková FU,TU, Košice

2007 – Výstava - Hračky moci, Peter Maukš Voda, Košice, Make up Gallery, Košice

2007 – Výstava - Black and Grey, Vlado Eliáš, Košice, Make up Gallery, Košice

27 . tvorba osnov, koncepcií, študijných programov, učebníc a pod.:

28. ohlasy v tlači (médiách) na pedagogickú činnosť:

29. účasť v odborných orgánoch, porotách, komisiách:

30. získané granty, medzinárodné štipendiá udelené na tvorivú činnosť:

Štipendiá:

2013 – International Studio & Curatorial Program / ISCP v New York, USA

2012 – K.A.I.R, štipendijný tvorivý pobyt, Halle 14, Lipsko, Nemecko

2008 – Štipendium Vyšegrádskeho fondu a rezidencia, Klatovy-Klenová, Česká republika

Granty:

2013 – Grant MK SR, projekt: Obrazové príbehy zo vzdialených krajín

2013 – Grant MK SR, projekt: Make Up Gallery 2013

2012 – Grant MK SR, projekt: End of the Years

2011 – Grant MK SR, projekt: Oldish & youngish in context

2011 – Grant MK SR, projekt: Make Up Gallery 2011

2010 – Grant MK SR, projekt: Kunstuniformen - Uniformy pre umelcov

2010 – Grant MK SR, projekt: Make Up Gallery 2010

2010 – Grant MK SR, projekt: Kasárne - mapovanie miesta

10.

Počet doktorandov: školených

ukončených

(neplatí pre habilitačné konanie)

 

11.

Dátum doručenia žiadosti:

3.2.2014

12.

Názov študijného odboru:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Obrazové príbehy zo vzdialených krajín

14.

Téma habilitačnej práce:

Kritická reflexia spravodajských médií v umení

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Meno, tituly a pracovisko oponentov:

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. – profesorka pôsobiaca v príbuznom odbore na VŠVU.

prof. Peter Rónai, akad. mal. – profesor pôsobiaci v odbore na FU TU Košice.

PhDr. Katarína Rusnáková, PhD. – pedagogička a odborníčka z praxe pôsobiaca v príbuznom odbore na AU Banská Bystrica.

17.

Meno, tituly a pracovisko členov hab. komisie:

prof. Ladislav Čarný, akad. mal. – profesor pôsobiaci v odbore na VŠVU.

prof. Juraj Bartus, akad. soch. – profesor pôsobiaci v odbore na FU TU Košice.

doc. MgA. Richard Fajnor – pedagóg pôsobiaci v príbuznom odbore na JAMU v Brne, významný odborník z praxe zo zahraničia.

18.

Oponentské posudky:

Posudok – K. Rusnáková

Posudok – P. Rónai

Posudok – Z. Rusinová

19.

Vyjadrenie habilitačnej komisie rektorovi a predsedovi UR VŠVU o odporúčaní udeliť /neudeliť / habilitantovi titul docent v odbore:


Záznam habilitačnej komisie

20.

Rozhodnutie UR VŠVU s uvedením dôvodov ak sa vypracúva:

Uznesenie č. 6

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (11 za, 1 proti, 3 sa zdržali) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Radovanovi Čerevkovi, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1. Výtvarné umenie.

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu „docent“, meno titul, zamestnanie u externých členov UR


Zloženie Umeleckej rady

22.

Prezenčná listina členov UR VŠVU:


Prezenčná listina Umeleckej rady

23.

Dátum a výsledok ukončenia habilitačného konania:

úspešne ukončené dňa 21. 5. 2014

24

Kontaktná adresa:

cererad@yahoo.com