Živá pamäť_digitálna budúcnosť

Zachovanie textilného a šperkárskeho umenia a remesla pre budúcnosť.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave uspela so žiadosťou v Štipendijnom programe EHP Slovensko a získala grant vo výške 79.887,42 EUR pre projekt Inštitucionálnej spolupráce medzi VŠVU a University College of Southeast Norway (Høgskolen i Sørøst Norge) v Nórsku.

Projekt v rámci podprogramu Medzinárodná spolupráca a prezentácia umenia a kultúry v zahraničí z verejných zdrojov v roku 2016 podporil aj Fond na podporu umenia sumou 5000 EUR.

Projekt ŽIVÁ PAMAŤ­_DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ. Zachovanie textilného a šperkárskeho umenia a remesla pre budúcnosť. realizuje VŠVU v období od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016 na Slovensku aj v Nórsku.

Projekt je pokračovaním predchádzajúceho úspešného projektu nazvaného TEXTNORSK, ktorý  bol zameraný na slovensko-nórsku spoluprácu v oblasti tradičného textilného umenia a historických textilných remesiel.

Projekt ŽIVÁ PAMAŤ­_DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ je zameraný na udržanie slovenského a nórskeho kultúrneho dedičstva v oblasti textilného a šperkárskeho remesla a jeho posunutie do digitálne spracovaného dizajnu.

Počas workshopov na Slovensku študenti získajú zručnosti a skúsenosti v starých technikách a remeslách. Následne budú staré techniky transformovať prostredníctvom digitálnych technológií  do nových estetických foriem. Učitelia oboch škôl v rámci projektu zdieľajú svoje skúsenosi, porovnávať a vymieňať si pedagogické skúsenosti na workshopoch v Bratislave a na Vinterfestivale v Raulande.

Výstava v galérii Rauland Kunstmuseum bude vyvrcholením projektu a budú sa na nej vystavovať výsledky všetkých workshopov.

Podrobnejšie informácie o projekte získate na stránke projektu zivapamat.vsvu.sk

Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.
Logo – grant – Živá pamäť – digitálna budúcnosť
Logo – grant – Živá pamäť – digitálna budúcnosť
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. 
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia