WelsePunkt – výstava prác študentov ateliéru S+M+L_XL Kov a Šperk, VŠVU v Bratislave

Projekt sa realizuje v rámci medzinárodného šperkárskeho podujatia Schmuck 2015 v Mníchove.

Projekt je určený predovšetkým účastníkom konferencie Schmuck 2015, laickej ako aj odbornej verejnosti: výtvarníkom, kurátorom, kunsthistorikom, zberateľom, galeristom,  a študentom umeleckého šperku, ktorí budú mať možnosť bližšie sa zoznámiť s tvorbou a koncepciou ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk, VŠVU v Bratislave pod odborným grantom prof. Karol Weisslechnera, akad. arch.

Výstavný projekt WelsePunkt predstaví aktuálne práce študentov ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk, VŠVU v Bratislave v rámci medzinárodne renomovanej udalosti SCHMUCK 2015 HWK v Mníchove, Nemecko. Cieľom projektu je prezentácia ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk ako aj Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v medzinárodnom umeleckom kontexte. Zámerom je  aktívne konfrontovať tvorbu mladých slovenských šperkárov s európskym šperkárskym  dianím.

MKSR-logo
MKSR-logo