Prezentácia Ateliéru kreatívnej fotografie na PRAGUE PHOTO festivale v Prahe

Projekt sa realizuje v období od 20. – 26. apríla v priestoroch Galérie Kafkuv Dům, Praha.

Zámerom projektu je prezentácia fotografickej tvorby študentov Vysokej školy výtvarných umení z Ateliéru kreatívnej fotografie pod vedením MgA. Mira Švolíka, Katedry fotografie a nových médií na PRAGUE PHOTO FESTIVALE. Tento festival je po siedmich úspešných ročníkoch, dôležitou udalosťou fotografického diania v strednej Európe. Vytvára priestor pre prezentáciu významných fotografických galérií a umelcov, súčasne s rozsiahlou sekciou novej generácie študentov fotografie stredných a vysokých škôl. Prínosom pre študentov fotografie bude samotná participácia a prezentácia na prestížnom  medzinárodnom  podujatí. Svoju tvorbu tak budú môcť odprezentovať na profesionálnej úrovni, získať množstvo nových kontaktov z radov významných súčasných galeristov a kurátorov, čo je v dnešnej dobe pre študenta výtvarného umenia nesmierne dôležité a bude prínosom  hlavne v budúcnosti po ukončení štúdií. Súčasťou festivalu je bohatý sprievodný program, v podobe odborných prednášok a diskusií z oblasti historickej a súčasnej fotografie.Výber autorov z minulých ročníkov festivalu sú ďalej prezentované v Českom dome v Londýne, na výstave s názvom Prague Photo in London.

MKSR-logo
MKSR-logo