Open Studio – French – German Edition

Open Studio – french-german edition – logo
Open Studio – french-german edition – logo

OPEN STUDIO – FRENCH- GERMAN-EDITION je špeciálna edícia projektu Open Studio, ktorá je realizovaná na základe  podpory Francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu a počas ktorej budú pozvaní dvaja umelci z Nemecka a dvaja umelci z Francúska.

www.facebook.com/openstudio1

Projekt podporili:

Goethe Institut, Institut Francais, Deutsch Franzosischer Kulturfonds – LOGO
Goethe Institut, Institut Francais, Deutsch Franzosischer Kulturfonds – LOGO

OPEN STUDIO je dlhodobý vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh - IN (Katedra intermédií a multimédií KIM) z Vysokej školy výtvarných umení a jeho cieľom je priniesť inovatívny a dynamický prístup k vzdelávaniu, ktorý je naplnený cez pozývanie rôznych významných osobností umeleckého sveta. V priebehu ich návštev počas piatich dní sa pre študentov Ateliéru IN a vybraných študentov KIM realizujú workshopy a tutoriálne konzultácie. Hlavným cieľom je stimulácia kreativity v zaužívanom prostredí, získanie širšej reflexie tvorby študentov, rozšírenie vedomostí o súčasnom umení, oboznámenie a privlastnenie si metódy výučby na renomovaných umeleckých školách a v neposlednom rade zdokonalenie prezentácie vlastnej práce. Open Studio je platformou pre praktické i teoretické úvahy, ktoré prehodnocujú historické, sociálne a intelektuálne predpoklady vizuálnej produkcie. Súčasťou projektu sú tiež verejné prednášky jednotlivých hostí, či už o tvorbe alebo o aktuálnych témach z oblasti súčasného umenia, ktoré sa konajú v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Berlinke. Od začiatku projektu prijali pozvanie hostia ako Ellen Driscoll (US), Jiří Kovanda (CZ), Bojana Pejic (SR), Zbigniew Libera (PL), Yevgeniy Fiks (US), Kathrin Rhomberg (AT), Arthur Zmijewski (PL), Edit Andras (HU), Laura Rajcovich-Creative Time (US), Claire Bishop (UK), Roman Ondák (SK), Judit Angel (RO), Josef Dabernig (AT), Suzanna Janin (PL), Giulia Ferracci (IT), Clemens von Wedemeyer (DE), Jan Zálešák (CZ) a ďaľší.

Open Studio – French – German Edition

OPEN STUDIO – FRENCH- GERMAN-EDITION is a special edition of Open Studio project and its realization is based on support of Franco –German Cultural Fund. During this period will be invited  two artists from France and two from Germany.

www.facebook.com/openstudio1

OPEN STUDIO is an long term project of Studio of Ilona Németh (Department of Intermedia and Multimedia, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava) based on bringing established and renowned artists and theoreticians as short-term tutors for the students of the intermedia department. Based on support of Franco- German Cultural Fund in 2015 is realized special edition Open Studio - French and German Edition during which will be invited two artists from Germany and two artists from France. 
The priority of project Open Studio is to provide an alternative to the traditional forms of education, thinking and aspires to encourage young artists to develop their own and unique professional practice. Open Studio is a platform for practical and theoretical considerations, which reviews historical, social and intellectual assumptions of visual production. The special part of the project are public lectures in Slovak National Gallery in Berlinka. From the beginning of the project the invitation accepted guests like Ellen Driscoll (US), Jiří Kovanda (CZ), Bojana Pejic (SR), Zbigniew Libera (PL), Yevgeniy Fiks (US), Kathrin Rhomberg (AT), Arthur Zmijewski (PL), Edit Andras (HU), Laura Rajcovich-Creative Time (US), Claire Bishop (UK), Roman Ondák (SK), Judit Angel (RO), Josef Dabernig (AT), Suzanna Janin (PL), Giulia Ferracci (IT), Clemens von Wedemeyer (DE), Jan Zálešák (CZ) and others.