Dizajn v texte a kontexte

Ambíciou projektu "Dizajn v texte a kontexte" je podnietiť na Slovensku záujem o teoretické uvažovanie o dizajne a vnímanie dizajnu v širších kontextoch.

Na Slovensku sa tejto problematike venuje minimum pozornosti, pritom práve v dobe, kedy úlohy dizajnu v spoločnosti narastajú, je dôležité túto sféru dokumentovať, analyzovať, interpretovať a tak pochopiť mnohorakosť motivácií, zámerov, či aspektov dizajnu. Výskum sa teda zameria na texty od tvorcov (dizajnérov, architektov ai.), historikov dizajnu a predstaviteľov ďalších vedných odborov od 19. storočia po súčasnosť, ktoré budú kriticky analyzované a interpretované vo vlastných textoch orientovaných na konkrétne témy. Dizajn bude reflektovaný vo viacerých polohách jeho prejavov i v širšom kontexte sociálnej a kultúrnej histórie či technologického rozvoja. Projekt sa zameriava na okruh tém „Reforma, ideál a utópia dizajnu“. Texty, skúmajúce históriu písania o dizajne, majú zámer osloviť ako odbornú verejnosť, profesionálov spojených s produkciou a propagáciou dizajnu a študentov dizajnu, umenovedy a iných vedných odborov, tak aj širšiu verejnosť zaujímajúcu sa o dizajn a materiálnu kultúru. Texty vytvoria základ pre perspektívne plánované zostavenie odbornej publikácie, ktorá bude prvým uceleným vedeckým príspevkom tohto typu na poli teórie dizajnu na Slovensku.

Výskumný projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia