Curating Archives. Critical Perpectives on Parallel Cultural Histories

Kurz predstaví úvod do terminológie kurátorských štúdií, štúdií kultúrnej pamäti,  a „archívneho obratu“ v umení po roku 2000. Špecializuje sa na generačný dialóg s paralelnou kultúrou tzv. neoficiálnej výtvarnej scény 60. až 80. rokov v bývalom Československu a krajinách východnej Európy. Čo sú to archívy paralelných kultúr a ako sa podieľajú na sprostredkovaní poznania o spoločnosti, politike a dobe? V čom spočíva rola umelca ako archivára a aký je rozdiel medzi umeleckým dielom a dokumentáciou umenia? Ako sa vystavujú a prezentujú archívy, aká je ich úloha v súčasnej umeleckej a kurátorskej praxi? Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom čítania vplyvných textov uviesť poslucháčov do dôležitej tendencie v umení posledných dvoch desaťročí. Hosťujúce prednášky a workshopy prinesú pohľady a názory medzinárodne uznávaných odborníkov z kurátorskej praxe, umenia a teórie.

Archives of the parallel cultures are not simply containers of preservation, but those of creation. Circumstances of (chosen or unwilling) marginalisation were the reason why creativity and innovation played such a crucial role in many archival projects. The phenomenon of “self-archiving” and “self-historicisation” became a popular issue in the art historiography of former Eastern Europe recently. Most of the methodologies and theories try to develop new access and understanding of the Neo- and Post-Avant-Gardes in the above-mentioned geo-cultural and political region. The course will generate debates on archives by reshaping the ways in which the archive can be taught, studied and exhibited, from a wide variety of methodologies and creative strategies. The main focus will be on specific issues such as: digital archives of the “second public sphere” and new research methods based on concept of participation; notion of “documentary” and self-archiving practices in artists’ archives; archives as educational tools: reenactment and contemporary educational practices; relations between archival document and exhibition display: how archival practices are involved in contemporary art and exhibition making.

curatingarchives@gmail.com

Sylaby na stiahnutie:

Curating Archives. Critical Perpectives on Parallel Cultural Histories – Sylaby

Realizáciu kurzu podporili: