Projekty

BODY TALK - Glassmuseet Ebeltoft

Ministerstvo kultúry SR, Program 5 – Pro Slovakia, Podprogram 5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničíUkončený projekt

Paralelné projekcie

Ministerstvo kultúry SR, Program 5 – Pro Slovakia, Podprogram 5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

Fila a Štreit v Mediu

Ministerstvo kultúry SR, Program 4 - Umenie, Podprogram 4.3.2 - Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky

Šperk Stret 2014

Ministerstvo kultúry SR, Program 4 - Umenie, Podprogram 4.3.2 - Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky

Súčasné umenie na VŠVU

Ministerstvo kultúry SR, Program 4 - Umenie, Podprogram 4.3.2 - Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadkyUkončený projekt

Nákup knižničného fondu

Ministerstvo kultúry SR, Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, Podprogram 2.1 - Knižnice a knižničná činnosť