Oddelenie digitálnych technológií

Rozvoj a zabezpečovanie prevádzky IT technológií na VŠVU.

Sekcia technológií zabezpečuje rozvoj moderných technológií a informačných technológií v rámci pracovísk VŠVU. Zabezpečuje tiež prevádzku komplexných internetových a sieťových služieb pre všetky pracoviská VŠVU, ako aj výučbu moderných 3D modelovacích a animačných programov, výučbu 2D zobrazovania a spracovania obrazu, webdizajn a poskytuje konzultácie z problematiky informačných technológií. Sekcia takisto rieši výskumné úlohy zamerané na aplikácie moderných digitálnych a komunikačných technológii, digitálneho spracovania materiálov na CNC obrábacích zariadeniach, 3D scanovania, internetovej a intranetovej aplikácie, využitia videokonferenčného priestoru, spracovania moderných materiálov a využívania nových technologických postupov v dizajne a výtvarnom umení.
Súčasťou oddelenia digitálnych technológií je aj reprografické štúdio, ktoré ponúka aj služby pre verejnosť.