Výskum a granty

Výskum a umenie

Umelecká a vedeckovýskumná činnosť VŠVU realizovaná v rámci jednotlivých katedier a Centra výskumu VŠVU.

Umelecko-pedagogické tituly

Informácie o habilitačných konaniach a konaniach na vymenovanie profesora.

PRO ART n. f.

Neinvestičný fond PRO ART „n.f.“ vznikol v roku 1997 s cieľom podporiť rozvojové projekty školy, po­môcť pri modernizácii systémov výučby, učebníc a učebných pomôcok, technického vybavenia školy, ale aj pri organizácii výstav, workshopov, prezentácií a študijných pobytov.