Podlimitné zákazky

Zoznam aktuálnych podlimitných zákaziek.

Dodávka elektrickej energie (2014 – 2015)

Spotrebný materiál pre Katedru dizajnu

Spotrebný materiál pre katedru textilnej tvorby