Verejné obstarávanie

Informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach.

Informácie o všetkých zákazkách nad 1000 Eur bez DPH zobrazené podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

 

 

 

Zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Zákazky s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000 Eur bez DPH.

Podlimitné zákazky

Zoznam aktuálnych podlimitných zákaziek.