PR manažér/ka

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koncepčná a realizačná činnosť

a) spoluúčasť na tvorbe návrhu konceptu komunikačnej stratégie VŠVU,
b) spoluúčasť na tvorbe návrhu, príprave a realizácii konceptu webovej stránky VŠVU,
c) spoluúčasť na tvorbe návrhu, príprave a realizácii konceptu alumni programu VŠVU,
d) príprava a koordinácia informácii súvisiacich s činnosťou VŠVU pre informačno-komunikačné média z poverenia priameho nadriadeného,
e) tvorba konceptu databázy osobností a partnerských inštitúcii a firiem spolupracujúcich s VŠVU;

Operatívna činnosť

a) aktívna organizačná činnosť pri umeleckých aktivitách školy,
b) aktívna organizačná činnosť pri Dni otvorených dverí, propagácia ocenení významných aktivít študentov a pedagógov,
c) zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov VŠVU k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom,
d) priebežné dopĺňanie a aktualizácia štruktúrovanej databázy alumni programu, osobností a partnerských inštitúcii a firiem spolupracujúcich s VŠVU,
e) monitoring a infoservis k vstupným aj výstupným informáciám z akademických prostredí na národnej a medzinárodnej úrovni (využívanie dostupných zdrojov – literatúra, periodiká, internet, konferencie, atď.),
f) evidencia/archivácia všetkých informačných materiálov VŠVU na vstupe aj výstupe v elektronickej forme; dokumenty spracovávať do výkazov PR činnosti pre potreby VŠVU,
g) na základe požiadavky zúčastňovať sa na pracovných poradách vedenia VŠVU a kolégia rektora,
h) priebežná aktualizácia a editácia webovej stránky VŠVU,
i) vypracovávať metodické a informačné materiály pre potreby editácie web stránky VŠVU.

Prevádzková činnosť

v rámci komunikácie so všetkými organizačnými útvarmi VŠVU a partnerskými inštitúciami koordinuje, pravidelne kontroluje a aktualizuje všetky informácie na webovej stránke alebo iných infomateriáloch VŠVU,

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 37,5 hod. pracovný čas
 • Týždeň dovolenky nad rámec ZP
 • Možnosť profesijného rastu
 • Ponuka nestereotypnej práce

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zašlite svoj štrukturovaný životopis obsahujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením názvu pracovnej pozície v predmete pošty na adresu tomsikova@vsvu.sk, do 4. 3. 2019.

Vopred ďakujeme záujemcom o prácu. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí budú spĺňať požiadavky v zmysle popisu pozície. Vzhľadom na veľký počet záujemcov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú dané požiadavky.

Ďakujeme a tešíme sa na pípadnú spoluprácu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. 3. 2019 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - základy

Pozícia je vhodná pre absolventa

 • Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Aktívny záujem o oblasť public affairs a rôznych spôsobov propagácie inštitúcie, jej identity a aktivít
 • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť, inovatívne myslenie, schopnosť spolupráce
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Pokročilá znalosť MS Office