Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacích pohovorov pre akademický rok 2020/2021 TU (cez AiS)

Výsledky dodatočných prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na VŠVU v Bratislave pre akademický rok 2020/2021 zo dňa 24. – 26. augusta 2020:

Na stiahnutie: