Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacích pohovorov pre akademický rok 2019/2020 TU (cez AiS)

Výsledky prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na VŠVU v Bratislave pre akademický rok 2019/2020 zo dňa 14. – 23. januára 2019:

Na stiahnutie: