Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacích pohovorov pre akademický rok 2019/2020 TU (cez AiS)

Výsledky dodatočných prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium
na VŠVU v Bratislave pre akademický rok 2019/2020 zo dňa 17. – 19. júna 2019:

Výsledky prijímacieho konania – Intermédiá – dodatočné (Na stiahnutie vo formáte pdf.)

Výsledky prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na VŠVU v Bratislave pre akademický rok 2019/2020 zo dňa 14. – 23. januára 2019:

Na stiahnutie: