Požiadavky na prijímacie skúšky na bakalárske štúdium

Študijný program: Maliarstvo

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  Zadania rôznej povahy študijného zamerania: v rozpätí od študijnej kresby a maľby,  cez témy so špecifickým zdôraznením alebo obmedzením techniky
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  Uchádzač sa prezentuje najmä originálmi svojich voľných prác podľa vlastného výberu. 
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
  rysovacia doska A1, pripínačky, papierová lepiaca páska (biela alebo žltá), lepidlo, orezávač, nožnice, ceruzky rôznej tvrdosti, uhol ( prírodný alebo umelý), plastická guma, akrylové farby (povinne), temperové farby, akvarelové farby, štetce rôznej veľkosti, paleta, nádoba na vodu.
 4. Literatúra
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Socha, objekt, inštalácia

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba a modelovanie hlavy podľa živého modelu 
  – voľná kompozícia z hliny doplnená kresbami 
  – priestorové riešenie výtvarného diela v limitovanom priestore, v makete na inštaláciu 
  – reliéfna kompozícia z hliny 
  – voľná kompozícia – odoberaním zo sadrového kubusu
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  Domáce práce:

  – kresba: portrét, polfigúra, figúra
  – modelovanie – hlavy (fotky)
  – voľné veci – sochy, objekty, návrhy na inštalácie, projekty (skice, fotky)
  Portfólio:
  – formát A5 – A3; malo by obsahovať všetko, čo domáce práce, v upravenej, tlačenej forme s názvami a rokmi vzniku
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
  rysovacia doska A2, špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).
 4. Literatúra:
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Grafika a iné médiá

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – štúdia hlavy 1:1 – podľa modelu (ceruza, uhlík...)
  – daná téma (viac tém) so zameraním na kreativitu a zručnosti uchádzača
  – voľná kompozícia
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  – štúdia hlavy 1:1 a figúry – podľa modelu (ceruza, uhlík...)
  – práce zamerané na kreativitu a zručnosti uchádzača, skicár
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  rysovacia doska A2, uhlík, ceruza, pero, tuš, guma, štetce, rydlá na lino, lepiaca páska, pripínačky, pastelky, temperové farby a pod., lepidlo, nožnice atď.
 4. Literatúra:
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  Böhmerová, Z., Jančár, I.: Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Fotografia a nové médiá

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba ceruzkou (resp. iným materiálom) podľa skutočnosti
  – fotografovanie podľa zadaných tém digitálnym procesom.
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  a/ Kolekcia 20 ks voľných fotografických prác zo svojej doterajšej tvorby  formát  18x24 až  50x60 cm
  b/ Autoportrét – 1 fotografia 30x40cm
  c/ Zátišie – 3 fotografie formátu 30x24cm, 1 kus klasické aranžované zátišie, 1 kus nájdené zátišie a 1 kus voľné zátišie, dôraz sa kladie na dokonalé technické zrealizovanie
  d/ Kolekcia 10 ks fotografií 18x24 cm. Možnosť výberu jedného z doleuvedených žánrov, ktorý treba uviesť na fotografiách:
  – reportáž
  – dokument
  – záznam z akcie, happeningu alebo performance
  – fotografický príbeh

  Dôležité: Presne dodržať propozície, čo sa týka obsahu, rozsahu, počtu, formátu a technologického spracovania fotografií!  Kolekcie, ktoré nebudú kompletné  budú vyradené z hodnotenia. Práce treba odovzdať  podpísané a v tvrdom uzatvárateľnom obale!

 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
  – kresliarske potreby:  ceruza, resp. uhoľ, rudka, guma, fixatív, pripínačky, rysovacia doska
  – fotoaparát digitálny
 4. Odporúčaná literatúra na prípravu:
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  Hlaváč, Ľ.: Dejiny fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, n. p., 1987.
  Hlaváč, Ľ.: Dejiny slovenskej fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, š. p., 1989.
  Hrabušický, A., Macek, V.: Slovenská fotografia 1925 – 2000. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2001.
  Cotton, Charlotte: The Photograph as contemporary art. Thames&Hudson

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Intermédiá

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba zátišia
  – kniha – objekt (práca s materiálom)
  – obrazový a písomný scenár performancie
  – prevedenie performancie pred kamerou
  – mesto – voľná téma
  – pamätník – zásah do verejného priestoru
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  portfólio, obal s vlastnými výtvarnými prácami; výber približne 20 prác
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  doska formátu A2, písacie a kresliace potreby (rôzne), farby, nožnice, orezávač, lepiacu pásku, lepidlo, rôzne staré noviny a časopisy, fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini
 4. Literatúra
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  výtvarné časopisy: Profil, Jazdec, Flash Art, Ateliér

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Úžitkové umenie (špecializácia – Keramika)

K prihláseniu sa na túto špecializáciu, nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijná špecializácia je otvorená ambíciám uchádzačov.

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba podľa modelu
  – modelovanie – kreácia podľa modelu
  – reliéf – objekt – kreácia na danú tému
  – maľba – štruktúra, textúra na danú tému
  – keramický objekt
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  portfólio, obal s vlastnými výtvarnými prácami, figurálna a predmetová kresba, návrhové kresby, fotodokumentácia zrealizovaných prác, školské, ale aj mimoškolské práce všetkého druhu; výber cca 20 – 25 prác
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  rysovacia doska A2, ceruzky, uhly, rudky, štetce, farby – temperové a akvarelové, vodové, plagátové, akrylové špachtle na modelovanie, nožnice, špagát, nádoby na vodu, pravítko, kružidlo, lepidlo, očko, cidlina
 4. Literatúra
  Rada, Pravoslav: Techniky keramiky. Praha, 1989.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky
  ćasopisy : Keramik, Ceramics Art, Neue Keramik

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Úžitkové umenie (špecializácia – Sklo)

K prihláseniu sa na túto špecializáciu, nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijná špecializácia je otvorená ambíciám uchádzačov.

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  Predchádzajúca skúsenosť s prácou so sklom nie je podmienkou pre prijatie do Ateliéru Sklo.
  Uchádzači dostanú štyri témy (zadania) v rozsahu od úžitkovej po voľnu tvorbu, ktoré preveria výtvarné myslenie a zručnosti uchádzača.
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  domáce práce v počte min. 20 kusov (kresba, maľba, voľná tvorba, návrhy úžitkových predmetov, fotografie priestorových prác)
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  rysovacia doska A2, ceruzka, uhlík, guma, vodové farby, nožnice, farebné výkresy, lepidlo, špachtle na modelovanie atď.
 4. Literatúra
  Dejiny umenia.
  Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Úžitkové umenie (špecializácia – Šperk)

K prihláseniu sa na túto špecializáciu, nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijná špecializácia je otvorená ambíciám uchádzačov.

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  Prvé kolo – kreslenie a modelovanie portrétu podľa živého modelu
  Druhé kolo – tvorba na danú tému - viažuce sa na veličiny S+M+L_XL, ktoré tvoria podstatu štúdia v ateliéri
  Predchádzajúca skúsenosť s prácou v médiách šperk, objekt, interiérový prvok nie sú podmienkou pre prijatie do ATELIÉRU S+M+L_XL – Kov a šperk
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  portfólio, obal s vlastnými výtvarnými prácami, figurálna a predmetová kresba, návrhové kresby, fotodokumentácia zrealizovaných prác, školské, ale aj mimoškolské práce všetkého druhu. Výber cca 20 – 25 prác
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  rysovacia doska A2, farebné ceruzky, nožnice, orezávač, malé kliešte, kombinačky, rýchloschnúce univerzálne lepidlo
 4. Literatúra
  Dejiny umenia.
  Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky a súčasnej scény tvorcov umeleckého šperku a dizajnu
  odporúčané webové stránky: www.klimt02.net, www.galerie-spektrum.de, www.marzee.nl

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Textilná tvorba (špecializácia – Textilný dizajn a Textilná tvorba v priestore)

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba a maľba portrétu podľa živého modelu, mierka 1:1
  – návrhy dezénov vo farbe
  – návrhy na bytovú textíliu
  – trojrozmerný objekt, reliéf z papiera
 2. Požiadavky na domáce práce
  Predkladajú sa v rozsahu 20 – 25 ks
  Odporúčame rôznorodý výber z maľby, kresby, návrhy na textílie, štúdie podľa reality, koláže, voľné výtvarné práce; práce majú obsahovať prehľad kresbových schopností, maliarského cítenia, vzťah k materiálu a schopnosť priestorového vnímania.
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  rysovacia doska A2, kresliace potreby, rysovacie potreby, ceruzky, gumy, uhlíky, temperové farby, pastel, akvarel, farebné ceruzky, lepidlo, pravítko, nožnice, ľubovoľný materiál (farebný papier, textilný alebo papierový materiál – rôzne druhy papiera na koláž), pripínačky, orezávač, spinky, zošívačka, ihla, niť, špendlíky, lepiaca páska atď.
 4. Literatúra
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  Luxová, Viera: Československá tapiséria 1945-75, Bratislava, 1978.
  webové stránky: www.interiorzine.com, www.doba.sk/category/umenie, www.transitionandinfluence.com

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Textilná tvorba (špecializácia – Odevný dizajn)

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba portrétu
  – maľba portrétu
  – návrhy textilných dezénov na danú tému
  – návrhy kolekcie odevov na danú tému
  – tvorba trojrozmerného objektu s pomocného materiálu
  – tvorba časti odevu alebo doplnku – modelácia na figuríne s pomocného materiálu
 2. Požiadavky na domáce práce
  20 – 30 ks domácich prác
  – výber z maľby, kresby, pohybových štúdií, štúdií podľa modelu
  – návrhy na odevy a odevné kolekcie v kresbe, maľbe, koláži, príp. v iných kombinovaných technikách
  – návrhy na textílie k odevom
  – práce by mali byť zdokumentované v prezentačných portfóliách
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  rysovacia doska A2, kresliace potreby, ceruzky, gumy, uhlíky, temperové farby, pastel, akvarel, akryl, farebné ceruzky, lepidlo, pravítko, nožnice, ľubovoľný materiál (farebný papier, textilný alebo papierový materiál – rôzne druhy papiera na koláž), pripínačky, orezávač, spinky, zošívačka, ihla, niť, lepiaca páska atď.
 4. Literatúra
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  Móziová, Oľga, Bohatová, Anna: Dejiny odievania. Bratislava, 2007.
  Máchalová, Jana: Móda 20. století. Praha, 2003.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Dizajn

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – predmetná kresba
  – dizajnérske návrhy
 2. Požiadavky na domáce práce
  portfólio, obal s vlastnými prácami; výber cca 20 prác
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
  Rysovacia doska A2, kladivkový papier formát A1 – minimálne 8 ks, ostrý nôž a orezávač papiera, nožnice,lepidlo na papier, pravítko, trojuholník, ceruzky, pastelky, špendlíky a pripinačky, , nite alebo jemnejší špagát,  lepiaca páska, klince menšieho rozmeru / materiál a pomôcky na výrobu modelov.
 4. Literatúra:
  Dejiny umenia.
  Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  Křížová, Alena: Proměny českého šperku na konci 20. století.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Vizuálna komunikácia

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  Výtvarné úlohy na talentových skúškach môžu pozostávať z týchto médií: portrét, logo, piktogram, plagát, poštová známka, pohľadnica, tričko, reklamný predmet, komiks, typografia, trojrozmerný objekt a i. Úlohy sa realizujú bez použitia počítača a iných digitálnych technológií. Významnou časťou prijímacích skúšok je pohovor: dialóg medzi uchádzačom a pedagógmi s cieľom získať celkový obraz o rozhľadenosti uchádzača v oblasti kultúry, estetiky, spoločenského prehľadu a aktuálneho diania v grafickom dizajne a výtvarnom umení.
 2. Úlohy
  Uchádzač vopred vypracuje nasledujúce úlohy, ktoré odprezentuje v osobnom portfóliu odovzdanom pri príjmacích pohovoroch (pozri bod. 3).
  Vypracované úlohy je možné zároveň osobne odkonzultovať počas konzultácií pre uchádzačov (pozri: http://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/konzultacie/vizualna-komunikacia/)
  Úlohy:
  1. Typograficky vyjadrite dva pojmy: Humor, Teror.
  2. Vytvorte logo a etiketu na produkt: Balená voda z Marsu.
  3. Vytvorte plagát ktorý zmení celý svet
 3. Portfólio
  Uchádzač priniesie portfólio, ktoré by malo obsahovať 15-30 prác súvisiacich s grafickým dizajnom, ale aj práce s presahom do iných výtvarných alebo dizajnérskych disciplín. Po obsahovej stránke je vhodné, aby portfólio obsahovalo najmä práce súvisiace s osobným výtvarným a dizajnérskym programom uchádzača. Súčasťou portfólia sú reprodukcie (fotografia alebo sken) 5–10 študijných kresieb (portréty, prípadne figúry). Ďalšou súčasťou portfólia sú úlohy zadané v bode 2.
  Portfólio by po formálnej stránke malo byť ucelenou, vytlačenou a zviazanou publikáciou. Celková adjustácia a obsah portfólia je významnou súčasťou hodnotenia domácich prác. 

 4. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  Uchádzač si prinesie svoje obľúbené pracovné nástroje a pomôcky, napríklad: rysovaciu doska A2 (na kresbu portrétu je povinná, pravítka, šablóny, ceruzky, uhlíky, pastely tuš, fixy, farby a štetce, farebné spreje, materiál na šablóny, papiere rôznych farieb, povrchov a gramáží, farebné samolepiace fólie, nožnice, orezávače, lepidlá, lepiace pásky a ďalšie pomôcky podľa vlastného uváženia.
 5. Literatúra:
  Kolesár, Zdeno: Kapitoly z dejín grafického dizajnu. SCD.
  Longauer, Ľubomír: Modernosť tradície – Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Slovart.
  knihy súvisiace s dizajnom, architektúrou a výtvarným umením z vydavateľstiev: Phaidon, Taschen, Gestalten, Princetown Architectural Press, Laurence King Publishing, Slovart, Roto Vision; odborné a populárne časopisy: Designum, Typo, Font, Eye, Works that work, Dot Dot Dot, 2+3D, Print
  katalógy: Trienále plagátu Trnava, Design week Bratislava, Bienále grafického dizajnu Brno, Bienále architektúry a umenia Benátky;
  webstránky: www.vsvu.sk, www.designby.sk, www.detepe.sk, www.etrend.sk, www.designportal.cz, www.typo.cz, www.designobserver.com

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Architektonická tvorba

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kreslenie architektonického priestoru
  – modelovanie priestorových štruktúr
  – grafické úlohy
  – konceptuálne úlohy
  – interpretácia textu
 2. Požiadavky na domáce práce
  – portréty, zátišia, príp. akty
  – grafické práce
  – priestorové experimenty, prípadne aj sochárske alebo dizajnérske práce
  – architektonické úvahy, alebo aj prípadné (malé) realizácie
  – akékoľvek iné umelecké experimenty a koncepty
  – zviazaný formát A3
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  – rysovacia doska A2
  – kresliace pomôcky (ceruzky, uhlík, rudka a pod., trojuholník/pravítko)
  – pomôcky na zhotovenie modelov – orezávač, nožnice, lepidlá
  – pozn.: materiál na grafické a priestorové úlohy – papier, kartón atď. – uchádzači obdržia na skúškach
 4. Literatúra
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Frampton, K.: Moderní architektura. Praha: Academia, 2004.
  prípadne:
  Gossel, P., Leuthauserova, G.: Architektura 20.století. Taschen, 2003.
  Haas, F.: Architektúra 20.století. Praha: SPN, 1985.
  Hollingsworth, M.: Architektura 20.století. Bratislava: Columbus, 1993.
  Koolhaas, R.: Třeštící New York. Praha: Arbor Vitae, 2007.
  Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava: Pallas, 1971.
  Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava: Pallas, 1976.
  Moravčíková, H., Dulla, M.: Architektúra na Slovensku v 20.stor. Bratislava: Slovart, 2003.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie. Bratislava, 2000.
  Tichá, J. (Ed.): Architektura v informačním věku. Zlatý řez, 2006.
  Tichá, J. (Ed.): Architektura na prahu informačního věku. Zlatý řez, 2001.
  časopisy: Architekt (CZ), ERA21 (CZ), Arch, Architektúra a Urbanizmus, Projekt, príp. AD (UK), Domus (IT)

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Reštaurátorská tvorba (špecializácia - Maľba)

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  Prvé kolo:
  – realistická kresba hlavy podľa živého modelu
  – farebné zátišie
  Druhé kolo:
  – realistická kresba sediacej figúry podľa živého modelu
  – farebný prepis čiernobielej reprodukcie
  – farebná integrácia do vybranej predlohy
  – (materiál: ľubovoľný, okrem  olejovej farby), formát A3
  – kresbovéné doplnenie chýbajúcej časti kompozície
 2. Požiadavky na domáce práce
  realistické štúdie ľudského tela, figúry, farebného zátišia, kópie, škice, kompozície (originály, nie fotokópie); odporúčaný počet: 30 prác (vo formáte max. A1; všetky práce musia byť uložené v jednom spoločnom obale – doskách alebo púzdre na výkresy). Ostatné práce v digitálnej podobe možno prezentovať na mieste na prinesenom digitálnom médiu (CD, USB kľúč, ...) vo formáte PDF.
 3. Materiálové požiadavky
  Uchádzači sú povinní priniesť si kresliace materiály podľa vlastného uváženia  (pastel, ceruzka, rudka, uhlík...) + maliarsky materiál (tempera, akvarel, pastel – podľa vlastnej potreby), štetce, nádoby na vodu, lepiace pásky, dosku na kreslenie formát A2.
 4. Literatúra:
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Reštaurátorská tvorba (špecializácia – Socha)

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  Prvé kolo:
  – realistická kresba hlavy podľa živého modelu
  – realistické modelovanie portrétu podľa živého modelu
  Druhé kolo:
  – realistické modelovanie sediacej figúry podľa živého modelu
  – domodelovanie chýbajúcej časti sadrovej predlohy
  – modelovanie objektu podľa 2D predlohy
  – modelovanie objektu na zadanú tému
 2. Požiadavky na domáce práce:
  realistické štúdie ľudského tela, figúry, farebného zátišia, kópie, škice, kompozície, fotografie modelovaných realizácií (originály, nie fotokópie)
  Ostatné práce v digitálnej podobe možno prezentovať na mieste na prinesenom digitálnom médiu (CD, USB kľúč... ) vo formáte PDF; odporúčaný počet: 30 prác.
 3. Materiálové požiadavky pre študentov:
  Uchádzači sú povinní priniesť si kresliace materiály podľa vlastného uváženia (pastel, ceruzka, rudka, uhlík), pripínačky, špachtľu podľa vlastného uváženia, dosku na kreslenie formát A2.
 4. Literatúra:
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom