Konzultácie – Katedra vizuálnej komunikácie

Podmienkou absolvovania osobnej konzultácie je vypracovanie troch nasledujúcich úloh a prezentácia vlastného portfólia vo fyzickom alebo elektronickom formáte.

Úlohy:
1. Typograficky vyjadrite dva pojmy: Humor, Teror.
2. Vytvorte logo a etiketu na produkt: Balená voda z Marsu.
3. Vytvorte plagát ktorý zmení celý svet
Každú z úloh odprezentujte na samostatnom formáte (A3).

Vypracovanie horeuvedených troch úloh je potrebné odprezentovať aj v osobnom portfóliu odovzdanom v tlačenej podobe pri príjmacích pohovoroch.

Termín:

Konzultácie budú prebiehať do 14. decembra 2018, vždy v utorok od 13:00 do 15:00.

Miesto:

kabinet 319, 3. poschodie. Drotárska cesta 44

Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom e-mailu.

Pedagógovia:

Mgr. art. Peter Nosáľ
chránený e-mail

Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
chránený e-mail

Mgr. art. Ondrej Gavalda
chránený e-mail