Konzultácie – Katedra textilnej tvorby

Textilná tvorba v priestore:

doc. MA Blanka Cepková
chránený e-mail

Deň a čas konzultácií: štvrtok od 13:00 do 15:00

Adresa, miestnosť:  Drotárska cesta 44, Bratislava 811 02, miestnosť č. 141

Textilný dizajn:

doc. MA Mária Fulková
chránený e-mail

Deň a čas konzultácií: štvrtok 13:00 do 15:00

Adresa, miestnosť:  Drotárska cesta 44, Bratislava 811 02, miestnosť č. 353

Odevný dizajn:

prof. Júlia Sabová, akad. mal.
chránený e-mail

Deň a čas konzultácií: štvrtok od 13:00 do 15:00

Adresa, miestnosť:  Drotárska cesta 44, Bratislava 811 02, miestnosť 343