Konzultácie – Katedra socha, objekt, inštalácia

Konzultácie sa konajú V UTOROK OD 13:00 HOD. DO 15:00 HOD., v budove VŠVU, Drotárska cesta 44 v Bratislave.

V prípade záujmu o iný termín kontaktujte:

kabinet 186

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
chránený e-mail

kabinet 286

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
chránený e-mail

kabinet 186

Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD.
chránený e-mail