Konzultácie - Kabinet kresby

Kresba pre reštaurátorskú tvorbu

Konzultácie s uchádzačmi o štúdium reštaurovania sú orientované na všeobecnú výtvarnú a koncepčnu časť zadaní prijímacích skúšok (portrét, sediaca postava, zátišie, figurálna kompozícia v určenom formáte).

Konzultácie prebiehajú len v termínoch dohodnutých vopred prostredníctvom e-mailu.

doc. Mgr. Dávid Čársky
chránený e-mail

Kabinet č. 255, ateliér č. 258,
Drotárska 44

Pre konzultacie týkajúce sa špecializovanej časti zadaní prosím kontaktujte príslušných pedagógov Katedry reštaurovania.

Kresba pre textilnú tvorbu a užitkové umenie

Konzultácie prebiehajú každý piatok od 9:00 do 16:00

doc. Stanislav Bubán, akad. mal.
chránený e-mail

Kresba pre fotografiu a nové médiá, intermédiá a mutimédiá a vizuálnu komunikáciu

Konzultácie prebiehajú každý útorok od 16:00 do 20:00

Konzultácie si treba dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

Mgr. art. Marek Kvetan
chránený e-mail

Kresba pre architektonickú tvorbu a dizajn

Konzultácie prebiehajú každý piatok od 13:30 do 16:00

doc. Ján Fekete
chránený e-mail

Kresba pre grafiku a iné médiá

Konzultácie prebiehajú v pondelok od 8:00 do 13:00 a vo štvrtok od 13:00 do 18:00

Mgr. art. Štefan Oslej
chránený e-mail