Konzultácie – Katedra reštaurovania

Konzultácie sa konajú v objekte VŠVU Drotárska cesta 44, v Bratislave.

Doporučujeme termín konzultácie dohodnúť individuálne, prostredníctvom mailov:

Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri

prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
chránený e-mail

Mgr. art. Barbora Němečková, ArtD.
chránený e-mail

Laboratórium reštaurovania fotografie

Mgr. art. Jana Križanová, ArtD.
chránený e-mail

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Mgr. art. Jana Dušková
chránený e-mail

Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

Mgr. art. Jakub Huba

Kontaktujte prosím tajomníčku katedry:
Judita Kočišová
kočišova@vsvu.sk

Ateliér reštaurovania textilu

doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová
chránený e-mail

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.
chránený e-mail

Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Mgr. Ján Sikoriak
chránený e-mail

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

doc. Danica Stojkovičová, akad. mal.
chránený e-mail

Ľuba Wehlend, akad. mal.
chránený e-mail

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Mgr. art. Gabriel Strassner
chránený e-mail

Mgr. art. Mgr. Ivan Pilný
chránený e-mail