Konzultácie – Katedra grafiky a iných médií

Konzultácie sa konajú vo štvrtok od 10:00 do 14:00 hod.,
v budove VŠVU, Drotárska cesta 44 v Bratislave.

Konzultácie sa poskytujú do 14. decembra 2018

Doporučujeme termín konzultácie dohodnúť individuálne, prostredníctvom mailov:

doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.
chránený e-mail

Mgr. art. Kristína Hečková
chránený e-mail