Konzultácie – Katedra dizajnu

Konzultácie pre uchádzačov prebiehajú každý utorok od 14:00 do 16:00 hod.

Drotárska 44
811 02 Bratislava
+421 2 6829 9500
Mapa

doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.
chránený e-mail

miestnosť 306

prof. František Burian, akad. soch.
chránený e-mail

miestnosť 243

doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
pre dohodnutie termínu konzultácie je potrebné kontaktovať asistenta Mgr. Petra Baumanna – baumann.pb@gmail.com a do kópie emailu dať tajomníčku katedry p. Manekovú – manekova@vsvu.sk

miestnosť 118

doc. Mgr. Miroslav Debnár
miroslavdebnar@centrum.sk

miestnosť 305