Uchádzači

Informácie pre uchádzačov o štúdium na VŠVU vo všetkých študijných stupňoch. Informácie o výsledkoch prijímacích pohovorov

Akreditované študijné programy

VŠVU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných odborov podľa akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.