Uchádzači

Informácie pre uchádzačov o štúdium na VŠVU vo všetkých študijných stupňoch. Informácie o výsledkoch prijímacích pohovorov

Akreditované študijné programy

VŠVU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných odborov podľa akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.

Prijímacie pohovory - bakalárske štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2018/2019 na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2019/2020

Dodatočné prijímacie pohovory – bakalárske štúdium

Prijímacie pohovory - magisterské štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2018/2019 na magisterské štúdium s nástupom v roku 2019/2020