Uznávanie dokladov

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou

Web link na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/#Dohody