Študijné oddelenie

V súvislosti s novými sprísnenými pandemickými opatreniami od 19.októbra 2020 sú úradné hodiny študijného oddelenia do odvolania upravené takto:

streda 10.00 – 13.00

V prípade, že potrebujete súrne konzultovať študijné záležitosti mimo úradných hodín, volajte konkrétnej referentke študijného oddelenia.

V prípade, že potrebujete mimo úradných hodín konzultovať osobne, je to možné len po predchádzajúcom dohovore (telefón, mail).

Kontakt

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa

Pracovníci

Ing. Mária Tatarková
Bakalárske štúdium, štipendiá
02/59428510
chránený e-mail

Ing. Iveta Šmalová
Magisterské štúdium, Dvojročné doplnkové štúdium
02/59428511
chránený e-mail

Anna Valentínyová
Doktorandské štúdium, Doplňujúce pedagogické štúdium
02/59428512
chránený e-mail

Ing. Sylvia Kozáková
Administrátorka AIS, Prihlášky na štúdium
02/59428519
chránený e-mail