ECTS príručka

ECTS – Európsky systém na prenos a zhromažďovanie kreditov.

Príručka ECTS obsahuje pokyny na implementáciu Európskeho systému na prenos a zhromažďovanie kreditov (ECTS). Ponúka tiež kľúčové dokumenty ECTS. Príručka ponúka pomoc študujúcim, akademickým a administratívnym pracovníkom vysokoškolských inštitúcií, ako aj ďalším zainteresovaným stranám.