Dodatok k diplomu

Vzory a informácie o dodatku k diplomu

Dodatok k diplomu je dokument, ktorý univerzita vydáva k vysokoškolskému diplomu a poskytuje štandardizovaný opis úrovne, kontextu, obsahu a statusu štúdia, ktoré absolvent úspešne skončil. Dodatok k diplomu poskytuje transparentnosť a umožňuje akademické a profesionálne uznanie kvalifikácie.