Bedeker

Praktický sprievodca štúdiom pre prebiehajúci akademický rok.

Každý akademický rok je pre študentov pripravený študijný BEDEKER , ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie spojené so štúdiom na VŠVU. Študijný Bedeker je k dispozícii v printovej i elektronickej podobe.