Anketa 2015/2016

Pedagógovia

Zab. stredisko Priezvisko Priemer Odpovede Respondenti vyjadrenie počtu hodnotiacich v % Sumar
KAT Ždímalová 2 1 1 12.50% 1
KTDU Mačaj 2.33 3 1 37.50% 1
KTDU Lesan 1.67 3 3 12.50% 1
KTDU Lacko 2.88 25 5 31.25% 2
KÚU Cepka 1.5 2 1 25.00% 1
KTDU Šabo 2 1 1 12.50% 1
CV Bukoven 3.57 7 2 43.75% 1
KR Pilný 2.5 2 2 6.25% 2
KG Cina 1.78 9 2 56.25% 1
CV Huba 3.14 7 2 43.75% 1
KTDU Žáry 2.6 5 5 4.17% 3
KVK Nosáľ 1.86 7 2 43.75% 1
KG Vicen 1.36 14 2 87.50% 1
KTDU Grúň 2.14 29 6 15.10% 4
KK Kvetan 3.53 17 3 23.61% 3
KF Horban 1.43 8 1 100.00% 1
KK Oslej 1.62 21 4 21.88% 3
KK Čársky 1.5 2 2 6.25% 2
KTT Klepáčová 2 1 1 12.50% 1
KTDU Kralovič 2.8 5 2 31.25% 1
KTDU Gatialová 2.33 6 1 75.00% 1
KTDU Moravčíková 2 1 1 12.50% 1
KVK Ruman 3 11 2 34.38% 2
KK Vargová 2 2 1 25.00% 1
KR Cebecauerová 2.29 7 2 10.94% 4
KTDU Kančevová 3 1 1 12.50% 1
KR Gregorová 4.5 2 2 6.25% 2
KR Michalík 1.5 2 2 6.25% 2
KTDU Jablonská 1.88 9 3 18.75% 2
CV Paštrnáková 2.57 7 1 87.50% 1
CV, KVK Šicko 1 3 2 9.38% 2
KR Machatová 3 1 1 12.50% 1
KVK Bálik 1.2 5 1 62.50% 1
KK Fekete 1 1 1 12.50% 1
KM Demeter 2.5 4 1 50.00% 1
KG Augustovič 1.33 21 4 21.88% 3
KVK Choma 2.82 11 2 34.38% 2
KAT Rypáková 2 1 1 12.50% 1
KTDU Koklesová 2.71 7 3 29.17% 1
KTDU Nováková 2 6 1 75.00% 1
KF, KVK Blaško 1 1 1 12.50% 1
KAT Schlesinger 1 1 1 12.50% 1
KG Makar 2 1 1 12.50% 1
KTDU Rusina 2.2 35 5 21.88% 4
KG Kállay 1.33 15 3 31.25% 2
KTT Sabová 2 1 1 12.50% 1
KAT Brádňanský 1 1 1 12.50% 1
KF Stacho 2.14 8 1 100.00% 1
KAT Holocsy 3 1 1 12.50% 1
KVK Tornyai 2.42 12 1 75.00% 2
KR Reháková 2 1 1 12.50% 1
KK Bubán 3.5 2 1 25.00% 1
KTDU Zervan 1.5 2 2 6.25% 2
KR Kvasnica 3.67 3 1 12.50% 3
KM Fischer 2 1 1 12.50% 1
KTDU Čarný 2.5 2 2 6.25% 2
KAT Mészárosová 4 1 1 12.50% 1
KG Kolenčík 1.27 15 3 31.25% 2
KÚU Nováková 2 2 1 25.00% 1
KF Triaška Stefanovič 3.71 8 1 100.00% 1
KTDU Seneši Lutherová 1.86 7 2 43.75% 1
CV Obertová 1 4 1 50.00% 1
KD Chrenka 3 1 1 12.50% 1
KD Burian 2 1 1 12.50% 1
KG Paľo 2.2 15 3 31.25% 2
KR Stojkovičová 3 1 1 12.50% 1
KVK Stankoci 2.4 5 1 62.50% 1
KÚU Weisslechner 2 2 1 25.00% 1
KÚU Španihelová 2 2 1 25.00% 1
KF Saparová 3 1 1 12.50% 1
KR Bergerová 3.5 2 1 12.50% 2
KF, KR Hojstričová 1 3 1 37.50% 1
KR Karpjaková Balážiková 2 3 1 18.75% 2
CV Bukoven 2.00 1 1 12.50% 1
CV Pašteková 3.00 1 1 12.50% 1
KK Kvetan 1.86 14 2 43.75% 2
KK Oslej 1.00 1 1 12.50% 1
KK Čársky 1.00 7 1 87.50% 1
KK Vargová 2.00 1 1 12.50% 1
KK Bubán 1.60 6 2 37.50% 1
KAT Holocsy 1.00 6 1 75.00% 1
KD Debnár 1.14 7 1 87.50% 1
KF Ilková 3.57 7 1 87.50% 1
KF Sedlák 3.50 2 2 12.50% 1
KF Németh 3.00 1 1 12.50% 1
KF Stacho 3.00 7 1 87.50% 1
KF Bošanská 5.00 1 1 12.50% 1
KF Triaška Stefanovič 5.00 1 1 12.50% 1
KF Saparová 2.00 2 1 25.00% 1
KG Augustovič 2.00 1 1 12.50% 1
KG Makar 3.00 1 1 12.50% 1
KG Kolenčík 1.00 1 1 12.50% 1
KIM Barényi 1.00 7 1 87.50% 1
KIM Németh 3.00 1 1 12.50% 1
KM Demeter 1.00 1 1 12.50% 1
KM Sedlačík 3.00 1 1 12.50% 1
KM Šramatyová 3.00 2 2 12.50% 1
KR Pilný 1.00 7 1 87.50% 1
KR Karpjaková Balážiková 4.71 7 1 87.50% 1
KR, KTT Birkušová 1.00 2 1 25.00% 1
KS Roller 1.00 1 1 12.50% 1
KTDU Boboš 1.00 1 1 12.50% 1
KTDU Lesan 1.67 15 3 62.50% 1
KTDU Šabo 1.67 3 3 12.50% 1
KTDU Simonová 1.07 15 3 62.50% 1
KTDU Žáry 1.94 17 5 42.50% 1
KTDU Moravčíková 2.00 7 1 87.50% 1
KTDU Paštrnáková 3.00 7 1 87.50% 1
KTDU Masár 3.00 7 1 87.50% 1
KTDU Koklesová 2.22 9 3 18.75% 2
KTDU Rusina 2.15 13 6 9.03% 3
KTDU Čarný 2.40 5 3 10.42% 2
KTT Sadilková 1.93 15 3 31.25% 2
KTT Blonska 3.00 1 1 12.50% 1
KTT Sekerová 2.50 5 2 31.25% 1
KVK Nosáľ 1.11 9 3 37.50% 1

Predmety

PC Skratka Predmet Kód spôsobu Odpovede Respondenti Priemer Zab. stredisko Zabezpečujúce stredisko Počet študentov na predmete Účasť študentov v ankete % zodpovedanie na otázky zúčastnených študentov
108 CV/Afoo.b7/11 Analýza fotografického obrazu II. 2S 1 1 3.00 CV Centrum výskumu 11 9.09% 12.50%
73 CV/Kduš.m1-4/13 Kapitoly z dejín umeleckého školstva 2P 7 1 2.57 CV Centrum výskumu 50 2.00% 87.50%
1 CV/Mume.b4/13 Multimédiá II. 3C 6 1 1.00 CV Centrum výskumu 18 5.56% 75.00%
2 CV/Wedi.b2/13 Webdizajn II. 3C 7 2 3.14 CV Centrum výskumu 18 11.11% 43.75%
153 CV/Zmpc.b1-b7/11 Základy modelovania počítačom I. 2C 1 1 2.00 CV Centrum výskumu 52 1.92% 12.50%
105 CV/Zpmc.b2-b8/11 Základy modelovania počítačom II. 2C 7 2 3.57 CV Centrum výskumu 34 5.88% 43.75%
45 KAT/Dege.b2/07 Deskriptívna geometria II. 2C + 2P 1 1 4.00 KAT Katedra architektonickej tvorby 16 6.25% 12.50%
138 KAT/KuAt.2b1/11 Prípravný kurz architektúry 8C 6 1 1.00 KAT Katedra architektonickej tvorby 16 6.25% 75.00%
46 KAT/KuAt.b2/12 Prípravný kurz architektúry 8C 1 1 3.00 KAT Katedra architektonickej tvorby 14 7.14% 12.50%
47 KAT/Mate.b2/14 Matematika II. v architektúre 1C + 1P 1 1 2.00 KAT Katedra architektonickej tvorby 13 7.69% 12.50%
48 KAT/Mzpc.b2/15 Modelovanie a zobrazovanie počítačom I. 3C 1 1 2.00 KAT Katedra architektonickej tvorby 10 10.00% 12.50%
49 KAT/Zdka.b2/09 Základy digitálneho kreslenia pre architektov II. 3C 1 1 1.00 KAT Katedra architektonickej tvorby 12 8.33% 12.50%
50 KAT/Zkoa.b2/11 Základy konštrukcií v architektúre II. 1C + 1P 1 1 1.00 KAT Katedra architektonickej tvorby 13 7.69% 12.50%
3 KD/AtBu.b6/12 Ateliér art dizajn 8A 1 1 2.00 KD Katedra dizajnu 6 16.67% 12.50%
4 KD/AtCh.b4/11 Ateliér industrial dizajn 8A 1 1 3.00 KD Katedra dizajnu 10 10.00% 12.50%
125 KD/KuDi.2b1/11 Prípravný kurz dizajnu 8C 7 1 1.14 KD Katedra dizajnu 26 3.85% 87.50%
5 KF/AtSa.b4/11 Ateliér o fotografii 8A 1 1 3.00 KF Katedra fotografie a nových médií 6 16.67% 12.50%
109 KF/AtSa.b5/11 Ateliér o fotografii 8A 2 1 2.00 KF Katedra fotografie a nových médií 2 50.00% 25.00%
110 KF/AtSt.b3/12 Ateliér - laboratórium fotografie 8A 7 1 3.00 KF Katedra fotografie a nových médií 3 33.33% 87.50%
6 KF/BaPr.b8/14 Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) 10C 8 1 2.14 KF Katedra fotografie a nových médií 10 10.00% 100.00%
126 KF/Difo.b57/11 Divadelná fotografia I. 3C 1 1 5.00 KF Katedra fotografie a nových médií 12 8.33% 12.50%
51 KF/Difo.b68/11 Divadelná fotografia II. 3C 8 1 3.71 KF Katedra fotografie a nových médií 7 14.29% 100.00%
111 KF/Dofo.b5/11 Dokumentárna fotografia III. 4C 2 2 3.50 KF Katedra fotografie a nových médií 10 20.00% 12.50%
74 KF/Hift.b4-8/12 Historické fotografické techniky II. 2C 3 1 1.00 KF, KR Katedra fotografie a nových médií, Katedra reštaurovania 9 11.11% 37.50%
112 KF/Mofo.b5/15 Módna fotografia I. 3C 1 1 5.00 KF Katedra fotografie a nových médií 10 10.00% 12.50%
127 KF/Refo.b57/11 Reportážna fotografia I. 2C 1 1 3.00 KF Katedra fotografie a nových médií 10 10.00% 12.50%
7 KF/Refo.b8/11 Reklamná fotografia II. 3C 8 1 1.43 KF Katedra fotografie a nových médií 9 11.11% 100.00%
113 KF/Taso.b3/13 Technológia analógového spracovania obrazu I. 2C 7 1 3.57 KF Katedra fotografie a nových médií 12 8.33% 87.50%
75 KF/VFoK.b468/15 Vznik fotografickej knihy/fotografia, kniha, typografia 3C 1 1 1.00 KF, KVK Katedra fotografie a nových médií, Katedra vizuálnej komunikácie 14 7.14% 12.50%
10 KG/AtKá.b4/11 Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie 8A 9 2 1.00 KG Katedra grafiky a iných médií 7 28.57% 56.25%
11 KG/AtKá.m2/11 Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie 10A 6 1 1.83 KG Katedra grafiky a iných médií 9 11.11% 75.00%
114 KG/AtKo.b3/11 Ateliér voľnej a farebnej grafiky 8A 1 1 1.00 KG Katedra grafiky a iných médií 3 33.33% 12.50%
8 KG/AtKo.b4/11 Ateliér voľnej a farebnej grafiky 8A 9 2 1.00 KG Katedra grafiky a iných médií 3 66.67% 56.25%
9 KG/AtKo.m2/11 Ateliér voľnej a farebnej grafiky 10A 6 1 1.67 KG Katedra grafiky a iných médií 6 16.67% 75.00%
12 KG/Grpr.b4/11 Grafické programy II. 3C 14 2 1.36 KG Katedra grafiky a iných médií 9 22.22% 87.50%
115 KG/Grte.b1/11 Grafické techniky I. 5C 1 1 2.00 KG Katedra grafiky a iných médií 13 7.69% 12.50%
13 KG/Grte.b2/11 Grafické techniky II. 5C 1 1 1.00 KG Katedra grafiky a iných médií 14 7.14% 12.50%
14 KG/Grte.b4/11 Grafické techniky IV. 3C 14 2 1.29 KG Katedra grafiky a iných médií 10 20.00% 87.50%
128 KG/KuGr.1b1/11 Prípravný kurz grafiky 8C 1 1 3.00 KG Katedra grafiky a iných médií 30 3.33% 12.50%
15 KG/KuGr.b2/12 Prípravný kurz grafiky 8C 1 1 2.00 KG Katedra grafiky a iných médií 13 7.69% 12.50%
76 KG/Mpkv.b5-8/13 Médium papier - knižná väzba 3C 9 2 1.78 KG Katedra grafiky a iných médií 27 7.41% 56.25%
52 KG/Špgt.m24/11 Špecifické problémy grafických techník II. 2C 6 1 1.50 KG Katedra grafiky a iných médií 17 5.88% 75.00%
16 KG/Tmit.b4/11 Techniky a metódy ilustračnej tvorby II. 4C 7 1 2.43 KG Katedra grafiky a iných médií 7 14.29% 87.50%
77 KG/Zail.b1-6/13 Základy ilustrácie 3C 8 2 2.00 KG Katedra grafiky a iných médií 32 6.25% 50.00%
129 KIM/AtNé.b5/11 Ateliér IN 8A 1 1 3.00 KIM Katedra intermédií a multimédií 9 11.11% 12.50%
130 KIM/Vpsk.b1/14 Video - práca s kamerou 3C 7 1 1.00 KIM Katedra intermédií a multimédií 18 5.56% 87.50%
17 KK/KrAD.b2/12 Kresba - dizajn a architektúra II. 4C 1 1 1.00 KK Kabinet kresby 39 2.56% 12.50%
131 KK/KrFIV.b1/12 Kresba I. 4C 7 1 1.57 KK Kabinet kresby 61 1.64% 87.50%
53 KK/KrFIV.b2/12 Kresba II. 4C 6 2 3.50 KK Kabinet kresby 58 3.45% 37.50%
132 KK/KrFIV.b3/12 Kresba III. 4C 7 1 2.14 KK Kabinet kresby 58 1.72% 87.50%
54 KK/KrFIV.b4/12 Kresba IV. 4C 5 1 3.80 KK Kabinet kresby 56 1.79% 62.50%
55 KK/KrFIV.b6/12 Kresba VI. 4C 6 2 3.33 KK Kabinet kresby 30 6.67% 37.50%
116 KK/KrGr.b1/11 Kresba - grafika I. 5C 1 1 1.00 KK Kabinet kresby 13 7.69% 12.50%
18 KK/KrGr.b2/11 Kresba - grafika II. 5C 1 1 1.00 KK Kabinet kresby 14 7.14% 12.50%
19 KK/KrGr.b4/11 Kresba - grafika IV. 5C 14 2 1.00 KK Kabinet kresby 10 20.00% 87.50%
20 KK/KrGr.m2/11 Kresba - grafika II. 5C 6 1 3.17 KK Kabinet kresby 16 6.25% 75.00%
117 KK/KrMa.b1/11 Kresba - maľba I. 5C 1 1 2.00 KK Kabinet kresby 36 2.78% 12.50%
21 KK/KrMa.b4/11 Kresba - maľba IV. 5C 2 1 2.00 KK Kabinet kresby 34 2.94% 25.00%
118 KK/KrRt.b1/11 Kresba - reštaurovanie I. 4C 7 1 1.00 KK Kabinet kresby 23 4.35% 87.50%
22 KK/KrRt.b2/11 Kresba - reštaurovanie II. 4C 1 1 2.00 KK Kabinet kresby 22 4.55% 12.50%
23 KK/KrRt.b6/11 Kresba - reštaurovanie VI. 4C 1 1 1.00 KK Kabinet kresby 26 3.85% 12.50%
119 KK/KrTU.b1/11 Kresba I. 3C 6 2 1.60 KK Kabinet kresby 58 3.45% 37.50%
24 KK/KrTU.b4/11 Kresba IV. 3C 2 1 3.50 KK Kabinet kresby 43 2.33% 25.00%
120 KM/Drvm.b1/11 Dramaturgia výtvarného materiálu I. 2C 1 1 1.00 KM Katedra maľby a iných médií 38 2.63% 12.50%
25 KM/Drvm.b2/11 Dramaturgia výtvarného materiálu II. 2C 5 1 2.40 KM Katedra maľby a iných médií 38 2.63% 62.50%
133 KM/KuMa.2b1/11 Prípravný kurz maľby I. 8C 2 2 3.00 KM Katedra maľby a iných médií 27 7.41% 12.50%
121 KM/Záma.b1/11 Základy maľby I. 3C 1 1 3.00 KM Katedra maľby a iných médií 37 2.70% 12.50%
26 KR/AtBa.b6/12 Ateliér reštaurovania drevenej sochy 8A 2 1 2.00 KR Katedra reštaurovania 4 25.00% 25.00%
27 KR/AtBe.b4/11 Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov 8A 1 1 4.00 KR Katedra reštaurovania 13 7.69% 12.50%
28 KR/AtSt.b6/11 Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb 8A 1 1 3.00 KR Katedra reštaurovania 5 20.00% 12.50%
29 KR/BaPr.b8/14 Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) 8C 1 1 5.00 KR Katedra reštaurovania 19 5.26% 12.50%
33 KR/Crpm.b4/11 Chémia rozpúšťadiel a polymérne materiály 2P 1 1 3.00 KR Katedra reštaurovania 19 5.26% 12.50%
34 KR/Hite.b6/11 Historické technológie II. 2C + 2P 1 1 5.00 KR Katedra reštaurovania 20 5.00% 12.50%
35 KR/Hite.b6/15 Historické technológie plošných disciplín II. 2C + 2P 1 1 4.00 KR Katedra reštaurovania 20 5.00% 12.50%
30 KR/Chpi.b6/11 Chémia pigmentov   2 2 2.00 KR Katedra reštaurovania 10 20.00% 12.50%
31 KR/Chtv.b6/11 Chemicko-technologický výskum II.   2 2 2.50 KR Katedra reštaurovania 10 20.00% 12.50%
32 KR/Chtv.b8/11 Chemicko-technologický výskum IV.   1 1 4.00 KR Katedra reštaurovania 10 10.00% 12.50%
36 KR/KuBe.b2/12 Prípravný kurz maľby III. (plošné disciplíny) 8C 1 1 3.00 KR Katedra reštaurovania 15 6.67% 12.50%
37 KR/Ndmy.b6/11 Náuka o dreve a mykológia 2C + 2P 2 2 1.50 KR Katedra reštaurovania 25 8.00% 12.50%
122 KR/ReDo.b1/15 Reštaurátorská dokumentácia I. 2P 7 1 1.00 KR Katedra reštaurovania 10 10.00% 87.50%
38 KR/ReDo.b6/15 Reštaurátorská dokumentácia VI. 2C 1 1 3.00 KR Katedra reštaurovania 15 6.67% 12.50%
39 KR/ReDo.b8/15 Reštaurátorská dokumentácia VIII. 2C 1 1 2.00 KR Katedra reštaurovania 20 5.00% 12.50%
123 KR/Temt.b5/15 Textilné materiály a technológie I. 2C 7 1 1.43 KR Katedra reštaurovania 5 20.00% 87.50%
40 KR/Tkad.b2/11 Technologická kópia pre plošné disciplíny II. 4C 1 1 3.00 KR Katedra reštaurovania 16 6.25% 12.50%
41 KR/Tkad.b4/11 Technologická kópia pre plošné disciplíny IV. 4C 1 1 3.00 KR Katedra reštaurovania 11 9.09% 12.50%
124 KR/Tkpd.b1/11 Technologická kópia pre plastické disciplíny I. 4C 7 1 4.71 KR Katedra reštaurovania 6 16.67% 87.50%
56 KR/Tkpdd.b6/11 Technologická kópia pre plastické disciplíny - drevo II. 4C 1 1 2.00 KR Katedra reštaurovania 3 33.33% 12.50%
42 KR/Upok.b6/15 Úvod do práva ochrany kultúrneho dedičstva II. 1P 1 1 1.00 KR Katedra reštaurovania 14 7.14% 12.50%
43 KR/Upok.b8/15 Úvod do práva ochrany kultúrneho dedičstva IV. 1P 1 1 2.00 KR Katedra reštaurovania 19 5.26% 12.50%
44 KR/Zcht.b2/11 Základy chémie a toxikológia 3C 1 1 2.00 KR Katedra reštaurovania 22 4.55% 12.50%
134 KS/KuSo.2b1/11 Prípravný kurz sochy I. 8C 1 1 1.00 KS Katedra socha, objekt, inštalácia 29 3.45% 12.50%
139 KTDU/Anat.b1/07 Anatómia I. 2P 3 3 1.67 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 57 5.26% 12.50%
78 KTDU/Anat.b2/07 Anatómia II. 2P 1 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 56 1.79% 12.50%
107 KTDU/Aupr.m1-4/12 Autorské právo 2P 1 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 87 1.15% 12.50%
155 KTDU/Aupr.m1-4/12 Autorské právo 2P 7 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 87 1.15% 87.50%
79 KTDU/Bcet.b8/14 Dejiny estetiky a teória umenia   3 2 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 86 2.33% 18.75%
80 KTDU/Bcvu.b8/14 Dejiny výtvarného umenia   1 1 3.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 86 1.16% 12.50%
140 KTDU/Cuja.b1/11 Cudzí jazyk I. 2S 31 7 1.35 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 198 3.54% 55.36%
81 KTDU/Cuja.b2/11 Cudzí jazyk II. 2S 3 3 1.67 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 137 2.19% 12.50%
82 KTDU/Dear.b4/13 Dejiny architektúry I. 2P 1 1 1.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 7 14.29% 12.50%
83 KTDU/Dees.b6/11 Dejiny estetiky II. 2P + 2S 7 3 2.71 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 182 1.65% 29.17%
141 KTDU/Defo.b3/07 Dejiny fotografie III. 2P 7 1 2.14 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 10 10.00% 87.50%
84 KTDU/Degr.b4/11 Dejiny grafiky I. 2P 14 2 1.79 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 13 15.38% 87.50%
85 KTDU/Denm.m2/14 Dejiny nových médií II. 1P + 1S 6 1 2.33 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 73 1.37% 75.00%
142 KTDU/Deum.b1/11 Dejiny umenia I. - pravek a starovek 2P 17 5 1.94 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 236 2.12% 42.50%
86 KTDU/Deum.b2/11 Dejiny umenia II. - stredovek 2P 9 5 2.78 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 229 2.18% 22.50%
143 KTDU/Deum.b3/11 Dejiny umenia III. - renesancia 2P 1 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 197 0.51% 12.50%
87 KTDU/Deum.b4/11 Dejiny umenia IV. - barok 2P 22 5 1.91 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 196 2.55% 55.00%
144 KTDU/Deum.b5/11 Dejiny umenia V. - 19. storočie 2P 2 2 2.50 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 189 1.06% 12.50%
88 KTDU/Deum.b6/11 Dejiny umenia VI. - 1. polovica 20. storočia 2P 7 3 2.71 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 181 1.66% 29.17%
89 KTDU/Deum.b8/11 Dejiny umenia VIII. - postmoderna a súčasnosť 2P 3 2 1.50 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 143 1.40% 18.75%
90 KTDU/Deuu.mx/14 Dejiny úžitkového umenia 20. a 21. storočia   7 1 1.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 7 14.29% 87.50%
145 KTDU/Divv.n3/14 Didaktika výtvarnej výchovy 2P 3 1 2.67 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 48 2.08% 37.50%
91 KTDU/Dpsr.mx/14 Dejiny pamiatkovej starostlivosti a reštaurovania   1 1 0.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 11 9.09% 12.50%
92 KTDU/Exvi.b2/12 Exkurzia Viedeň 2C 8 4 2.62 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 231 1.73% 25.00%
146 KTDU/Gaed.n3/14 Galerijná edukácia 2P 7 1 3.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 48 2.08% 87.50%
147 KTDU/Ikru.b7/12 Ikonografia kresťanského umenia I. 2P + 1S 7 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 22 4.55% 87.50%
93 KTDU/Ikru.b8/12 Ikonografia kresťanského umenia II. 2P + 1S 1 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 21 4.76% 12.50%
94 KTDU/Irsu.m2/11 Interpretačné rámce súčasného umenia II. 2S 6 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 63 1.59% 75.00%
95 KTDU/KuAr.m2/14 Kurátorstvo a archív II. 2P 6 1 3.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 28 3.57% 75.00%
148 KTDU/Mevp.n3/14 Metodika výtvarných predmetov 2P 7 1 3.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 48 2.08% 87.50%
154 KTDU/Naum.b57/12 Náboženstvo a umenie I. 2P + 1S 2 2 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 66 3.03% 12.50%
106 KTDU/Naum.b68/12 Náboženstvo a umenie II. 2P + 1S 1 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 51 1.96% 12.50%
96 KTDU/Peps.n2/14 Pedagogická psychológia 3P 6 1 2.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 19 5.26% 75.00%
97 KTDU/Slum.b8/12 Slovenské umenie 20. storočia II. 2P 5 2 2.80 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 141 1.42% 31.25%
98 KTDU/Teuu.mx/14 Teória úžitkového umenia   7 1 1.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 21 4.76% 87.50%
99 KTDU/Udrs.b8/13 Úvod do dejín reštaurovania a pamiatkovej starostlivosti 2P 1 1 4.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 20 5.00% 12.50%
103 KTDU/Údsa.b2/07 Úvod do súčasnej architektúry 2P 1 1 1.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 14 7.14% 12.50%
104 KTDU/Údu2.b2/12 Úvod do dejín umenia 20. storočia 2S 8 3 2.12 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 217 1.38% 33.33%
149 KTDU/Údum.b1/07 Úvod do dejín umenia 2P 5 4 2.40 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 236 1.69% 15.63%
100 KTDU/Viko.b6/12 Vizuálna komunikácia II. 2P 7 2 1.86 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 26 7.69% 43.75%
101 KTDU/Všdi.n2/14 Všeobecná didaktika 2P 1 1 3.00 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 19 5.26% 12.50%
102 KTDU/Zafi.b4/11 Základy filozofie II. 2P + 2S 22 4 2.82 KTDU Katedra teórie a dejín umenia 200 2.00% 68.75%
135 KTT/AtBi.m3/11 Ateliér reštaurovania textilu 10A 2 1 1.00 KR, KTT Katedra reštaurovania, Katedra textilnej tvorby 2 50.00% 25.00%
57 KTT/AtSa.m2/11 Ateliér odevného dizajnu 10A 1 1 2.00 KTT Katedra textilnej tvorby 14 7.14% 12.50%
150 KTT/DTeNa.b1/11 Digitálne textilné navrhovanie I. 2C 8 2 1.50 KTT Katedra textilnej tvorby 48 4.17% 50.00%
151 KTT/KuTt.1b1/11 Prípravný kurz textilnej tvorby a dizajnu 8C 7 1 2.43 KTT Katedra textilnej tvorby 24 4.17% 87.50%
58 KTT/Ttmv.b4/11 Teória textilných materiálov a väzieb 2C 1 1 2.00 KTT Katedra textilnej tvorby 16 6.25% 12.50%
136 KTT/Ttrt.b1/11 Textilná technológia I. - ručná tlač 2C 5 2 2.50 KTT Katedra textilnej tvorby 54 3.70% 31.25%
137 KTT/Ttxt.b1/13 Dejiny textilných techník I. 3P 1 1 3.00 KTT Katedra textilnej tvorby 41 2.44% 12.50%
69 KÚU/AtWe.b4/11 Ateliér S+M+L+XL - kov a šperk 8A 2 1 2.00 KÚU Katedra úžitkového umenia 4 25.00% 25.00%
70 KÚU/Mote.b2/13 Modelárske techniky II. 2C 2 1 2.00 KÚU Katedra úžitkového umenia 2 50.00% 25.00%
71 KÚU/Pkod.b4/11 Špeciálne práce v kove - odlievanie 4C 2 1 1.50 KÚU Katedra úžitkového umenia 6 16.67% 25.00%
72 KÚU/Zasš.b4/13 Základy spracovania šperku II. 3C 2 1 2.00 KÚU Katedra úžitkového umenia 1 100.00% 25.00%
59 KVK/AtSt.b4/11 Ateliér grafického dizajnu II. 8A 5 1 2.40 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 3 33.33% 62.50%
60 KVK/Dita.b2/12 Design talk 3C 6 2 2.83 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 2 100.00% 37.50%
61 KVK/Dita.b4/12 Design talk 3C 5 1 2.80 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 2 50.00% 62.50%
62 KVK/Grpo.b2/11 Grafické programy II. 2C 6 2 3.00 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 10 20.00% 37.50%
63 KVK/Grpo.b4/11 Grafické programy IV. 2C 5 1 3.00 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 14 7.14% 62.50%
152 KVK/KuVk.1b1/11 Prípravný kurz grafického dizajnu 8C 9 3 1.11 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 13 23.08% 37.50%
64 KVK/KuVk.b2/12 Prípravný kurz grafického dizajnu 8C 7 2 1.86 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 10 20.00% 43.75%
65 KVK/LmŠi.b6/11 Laboratórium multimédií II. 10A 1 1 1.00 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 6 16.67% 12.50%
66 KVK/LtBa.b6/11 Laboratórium typografie II. 10A 5 1 1.20 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 3 33.33% 62.50%
67 KVK/Pity.b4/12 Písmo a typografia II. 3C 6 1 2.33 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 12 8.33% 75.00%
68 KVK/Pity.b6/12 Písmo a typografia IV. 3C 6 1 2.50 KVK Katedra vizuálnej komunikácie 23 4.35% 75.00%