Akademický kalendár

2020/2021

Zimný semester

23. 9. 2020
zápis na doktorandské štúdium – vyššie ročníky (externá forma) o 13.00,  č. dv. H-220

23. 9. 2020
zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 14.00 do 15.00, č.dv. H 135 

28. 9. 2020 – 18. 12. 2020
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch, odborných predmetov a  teoretických predmetov

1.10. 2020
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

29. 10. 2020      
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri 

11. 11 – 12. 11. 2020
dizertačné skúšky

17.12. 2020 – 12. 02. 2021
skúškové obdobie 

14.1. 2021 – 15.1. 2021
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

22.12. 2020 – 6. 1. 2021
vianočné prázdniny

27. 1. 2021 –  29. 1. 2021
1. kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na akad. rok 2021/2022

Prijímacie komisie vyhodnotia I. kolo prijímacích pohovorov, ktoré prebehne dištančne bez účasti uchádzačov na všetkých študijných programoch: maliarstvo; socha, objekt, inštalácia; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn; textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; architektonická tvorba; reštaurátorská tvorba; digitálne umenia

4. 2. 2021
konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby  

9. 2. – 10. 2. 2021
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu (v akad. roku 2020/2021 študenti štvrtého ročníka)

11. 2. 2021 – 12. 2. 2021
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

Letný semester

15. 2. 2021 – 7. 5. 2021
výučba teoretických predmetov 

15. 2. 2021 – 14. 5. 2021
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

28. 1. 2021       
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri 

25. 2. 2021
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

19. 3. 2021
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium, č. dv. H-220

29. 4. 2021
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby  

30. 4. 2021
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie – on-line

21. 4. 2021 – 22. 4. 2021
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

10. 5. 2021
termín odovzdania diplomovej práce; študenti 2 .ročníka magisterského štúdia študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia.

17. 5. 2021 – 18. 5. 2021
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

19. 5. 2021
obhajoby záverečných bakalárskych prác

20. 5. 2021
celoškolské hodnotenie

21. 5. 2021 – 23. 5. 2021
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

24. 5. 2021 – 2. 7. 2021
skúškové obdobie

27. 5. 2021
nainštalované  záverečné magisterské práce sprístupnené pre oponentov v priestoroch školy a galérií

08. 6. – 9. 6. 2021
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu v študijnom odbore Umenie

14. 6. 2021
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu (v akad. roku 2020/2021 študenti štvrtého ročníka)

15. – 16. 6. 2021 
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu (v akad. roku 2020/2021 študenti tretieho ročníka)

21. 6. 2021 –  22. 6. 2021
2. kolo prijímacích pohovorév na bakalárske štúdium na akad. rok 2021/2022
– 1. turnus – študijné programy: maliarstvo; socha, objekt, inštalácia; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn 

28. 6. 2021 –  29. 6. 2021
2. kolo prijímacích pohovorév na bakalárske štúdium na akad. rok 2021/2022
– 2. turnus – študijné programy: textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; architektonická tvorba; reštaurátorská tvorba; digitálne umenia

24. 6. - 25. 6. 2021
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium
prestupy

druhá polovica júna 2021 (dátum sa spresní neskôr)
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

1. 7. – 2. 7. 2021
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

16. 8. 2021 – 25. 8. 2021
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

24. 8. – 25. 8. 2021
opravný a náhradný termín - obhajoby záverečných bakalárskych prác
opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

 

1. 9. 2020
Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 9. 2020
Sedembolestná Panna Mária

1. 11. 2020
Sviatok všetkých svätých    

17. 11. 2020
Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. – 26. 12. 2020
Vianočné sviatky

6. 1. 2021
Zjavenie Pána – Traja králi

2. 4. 2021
Veľký piatok

5. 4. 2021
Veľkonočný pondelok

1. 5. 2021
Sviatok práce

8. 5. 2021
Deň víťazstva nad fašizmom

5. 7.2021
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2021
Výročie Slovenského národného povstania