Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas školského roku.

Zimný semester 2018/2019

3. 9. 2018
zápis na doktorandské štúdium

 • 1. ročník o 09:00, č. dv. H-220
 • vyššie ročníky (denná a externá forma) o 13:00, č. dv. H-220

3. 9. 2018
zápis na bakalárske štúdium

 • 1. ročník od 8:00 do 11:00, č. dv. H 135

4. 9. 2018
zápis na bakalárske štúdium

 • 2. ročník od 09:00 do 11:00, č. dv. H 135

5. 9. 2018

 • zápis na bakalárske štúdium – 3. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135
 • zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 14:00 do 15:00, č.dv. H 135

6. 9. 2018
zápis na bakalárske štúdium

 • 4. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

7. 9. 2018
zápis na magisterské štúdium

 • 1. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

10. 9. 2018
zápis na magisterské štúdium

 • 2. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

11. 9. 2018 – 03.12. 2018
výučba teoretických predmetov

11. 9. 2018 – 07. 12. 2018
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

11. 9. 2018 – 23.10. 2018
1. turnus prípravných kurzov (hodnotenie 25.10.2017)

12. 9. 2018
imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a slávnostné otvorenie akademického roka

1. 10. 2018
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

31. 10. 2018        
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

7. 11 – 8. 11. 2018
dizertačné skúšky

30. 10. 2018 – 7. 12. 2018
2. turnus prípravných kurzov

30. 10. 2018
deň otvorených dverí

17. 12. 2018 – 6. 2. 2019
skúškové obdobie

8. 2. 2019 – 18. 2. 2019
predĺžené skúškové obdobie iba pre študentov vracajúcich sa zo študijných a pracovných stáži po zimnom semestri

10. 12. 2018 – 12. 12. 2018
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

13. 12. 2018
celoškolské hodnotenie

14. 12. 2018 – 16. 12. 2018
sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

22. 12. 2018 – 6. 1. 2019
vianočné prázdniny

14. 1. 2019 – 23. 1. 2019
prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2019/2020

 •  1. turnus (14. 1. – 16. 1. 2019) -  študijné programy: maliarstvo; socha, objekt, inštalácia; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn  
 •  2. turnus (21. 1. – 23. 1. 2019) -  študijné programy: textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; architektonická tvorba; reštaurátorská tvorba

4. 2. 2018
konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby 

6. 2. 2019 – 7. 2. 2019
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

14. 2.2019 – 15. 2. 2019
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ14 a DPŠe14)

 

Letný semester 2018/2019

18. 2. 2019 – 10. 5. 2019
výučba teoretických predmetov

18. 2. 2019 – 17. 5. 2019
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

31. 1. 2019          
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

28. 2. 2019
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

30. 4. 2019
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

27. 5.2019 – 30. 6. 2019
skúškové obdobie

16. 4. 2019
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

24. 4. 2019 – 25. 4. 2019
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

20. 5. 2019 – 21. 5. 2019
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

22. 5. 2019
obhajoby záverečných bakalárskych prác

23. 5. 2019
celoškolské hodnotenie

24. 5. 2019 – 26. 5. 2019
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

27. 5. – 29. 5. 2019
sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

27. 5 – 4. 6. 2019
inštalácia záverečných magisterských prác

5. 6. 2019
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

17. 6. 2019
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

17. 6. 2019 – 18. 6. 2019
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

21. 6. 2019
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium, prestupy dátum sa spresní neskôr,

druhá polovica júna 2019
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

28. 6. 2019
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

12. 8. 2019 – 23. 8. 2019
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

23. 8. 2019
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

19. 8. – 22. 8. 2019

 • opravný a náhradný termín - obhajoby záverečných bakalárskych prác
 • opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

1. 9. 2018
Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 9. 2018
Sedembolestná Panna Mária

1. 11. 2018
Sviatok všetkých svätých   

17. 11. 2018
Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. –  26. 12. 2018
Vianočné sviatky

6. 1. 2019
Zjavenie Pána   - Traja králi

19. 4. 2019
Veľký piatok

22. 4. 2019
Veľkonočný pondelok

1. 5. 2019
Sviatok práce

8. 5. 2019
Deň víťazstva nad fašizmom

5. 7. 2019
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2019
Výročie Slovenského národného povstania