Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas školského roku.

Letný semester 2018/2019

18. 2. 2019 – 10. 5. 2019
výučba teoretických predmetov

18. 2. 2019 – 17. 5. 2019
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

31. 1. 2019          
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

28. 2. 2019
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

30. 4. 2019
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

27. 5.2019 – 30. 6. 2019
skúškové obdobie

16. 4. 2019
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

24. 4. 2019 – 25. 4. 2019
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

20. 5. 2019 – 21. 5. 2019
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

22. 5. 2019
obhajoby záverečných bakalárskych prác

23. 5. 2019
celoškolské hodnotenie

24. 5. 2019 – 26. 5. 2019
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

27. 5. – 29. 5. 2019
sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

27. 5 – 4. 6. 2019
inštalácia záverečných magisterských prác

5. 6. 2019
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

17. 6. 2019
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

17. 6. 2019 – 18. 6. 2019
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

21. 6. 2019
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium, prestupy dátum sa spresní neskôr,

19. 6. 2019
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

28. 6. 2019
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

12. 8. 2019 – 23. 8. 2019
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

23. 8. 2019
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

19. 8. – 22. 8. 2019

  • opravný a náhradný termín - obhajoby záverečných bakalárskych prác
  • opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

19. 4. 2019
Veľký piatok

22. 4. 2019
Veľkonočný pondelok

1. 5. 2019
Sviatok práce

8. 5. 2019
Deň víťazstva nad fašizmom

5. 7. 2019
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2019
Výročie Slovenského národného povstania