Informácie pre študentov

Prehľad udalostí počas semestra. Informácie o školnom, poplatkoch a štipendiách a dalších náležitostiach. Informácie o diplomoch

Akademický kalendár

2020/2021

Školné a poplatky

Zoznam poplatkov spojených so štúdiom na VŠVU.

Štipendiá

Zoznam štipendií a podmienky na ich udelenie

Ais

Informácie o fungovaní Akademického informačného systému Ais.

Preukaz študenta

Informácia o študentskom preukaze ISIC

Bedeker

Praktický sprievodca štúdiom pre prebiehajúci akademický rok.

Diplom

Vzory diplomov vydávaných VŠVU.

Dodatok k diplomu

Vzory a informácie o dodatku k diplomu