Metodické pokyny CVTI pre EUCA 2018

Metodické pokyny a pravidlá na stiahnutie

Metodické pokyny – Manuál 2018 – AKTUALIZÁCIA 9. 1. 2019

Pravidlá evidencie v CREUČ pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti – 2018:

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – VÝTVARNÉ UMENIE

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – DIZAJN

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – ARCHITEKTÚRA

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – REŠTAUROVANIE

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – KURÁTORSTVO

Zoznamy renomovanosti:

Zoznam renomovaných inštitúcii 2018

Zoznam renomovaných podujatí 2018