Archív metodických pokynov CVTI pre EPCA a EUCA

Metodické pokyny a pravidlá na stiahnutie vo formáte pdf

2018

EPCA

Metodické  pokyny CVTI pre EPCA 2018

Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC 2017, 2018

Oblasti výskumu – Kódovník

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry,
ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie – aktualizácia – január 2018

EUCA

Metodické pokyny – Manuál 2018 – AKTUALIZÁCIA 9. 1. 2019

Pravidlá evidencie v CREUČ pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti – 2018:

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – VÝTVARNÉ UMENIE

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – DIZAJN

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – ARCHITEKTÚRA

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – REŠTAUROVANIE

Pravidlá evidencie v CREUČ 2018 – KURÁTORSTVO

Zoznamy renomovanosti:

Zoznam renomovaných inštitúcii 2018

Zoznam renomovaných podujatí 2018

2017

EPCA

Metodické pokyny CVTI pre EPCA 2017

Prehľad povinných údajov na dokladovanie EPCA 2017

Zmeny kategórií EPCA 2017

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie – aktualizácia pre mesiac máj 2017

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie – aktualizácia pre mesiac september 2017

 

EUCA

Metodické pokyny – Manuál 2017

Pravidlá evidencie v CREUČ pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti – 2017:

  1. Pravidlá evidencie v CREUČ 2017 – VÝTVARNÉ UMENIE
  2. Pravidlá evidencie v CREUČ 2017 – DIZAJN
  3. Pravidlá evidencie v CREUČ 2017 – ARCHITEKTÚRA
  4. Pravidlá evidencie v CREUČ 2017 – REŠTAUROVANIE
  5. Pravidlá evidencie v CREUČ 2017 – KURÁTORSTVO

Zoznamy renomovanosti:

 

2016

EPCA

Metodické pokyny CVTI pre EPCA 2016

Prehľad povinných údajov na dokladovanie EPCA 2016

 

EUCA

Metodické pokyny – Manuál 2016
 

Pravidlá evidencie v CREUČ pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti:

  1. Pravidlá evidencie v CREUČ – VÝTVARNÉ UMENIE

  2. Pravidlá evidencie v CREUČ – DIZAJN

  3. Pravidlá evidencie v CREUČ – ARCHITEKTÚRA

  4. Pravidlá evidencie v CREUČ – REŠTAUROVANIE

  5. Pravidlá evidencie v CREUČ – KURÁTORSTVO

Zoznamy renomovanosti:

Zoznam renomovaných inštitúcií 2016

Zoznam renomovaných podujatí 2016

 

2015

EPCA

Metodické pokyny CVTI pre EPCA 2015

Prehľad povinných údajov na dokladovanie EPCA 2015

Aktuálny zoznam vybraných vydavateľstiev vedeckej literatúry 2015

 

EUCA

Metodické pokyny CVTI pre EUCA 2015

Katalógy renomovanosti:

Katalóg renomovaných inštitúcii pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti – 2014, 2015

Katalóg renomovaných podujatí pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti – 2014, 2015