Nové knihy

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia

V roku 2019 získala Akademická knižnica VŠVU dotáciu na nákup odbornej literatúry zameranej na výtvarné umenie a príbuzné vedné disciplíny z Fondu na podporu umenia. Knižnica tak rozšírila svoj fond o 20 kníh a 26 zahraničných časopisov špecializovaných na konkrétne oblasti výtvarného umenia a dizajnu. Všetky knihy a časopisy sú už prístupné čitateľom knižnice.

Nové prírastky v Akademickej knižnici VŠVU.