Nové knihy

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia

V roku 2017 bol knižničný fond Akademickej knižnice VŠVU v Bratislave na základe schválenej dotácie Fondu na podporu umenia doplnený o 65 knižničných jednotiek v celkovej sume 3 000,- €. 

Cieľom projektu bol nákup literatúry s tematikou výtvarného umenia a súvisiacich odborov. Cieľovou skupinou sú riadni študenti, doktorandi a zamestnanci VŠVU, študenti doplnkového odborného a doplnkového pedagogického štúdia,  externí a zahraniční študenti a ostatná odborná verejnosť. 

Týmto nákupom bol cieľ projektu splnený, knižný fond sa podarilo doplniť o kvalitnú domácu a zahraničnú odbornú literatúru, potrebnú pri napĺňaní študijných programov jednotlivých katedier VŠVU.

Nové prírastky v Akademickej knižnici VŠVU.