Informačná pomoc

Štúdium v čase pandémie

V súvislosti s rozhodnutím vedenia našej Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave o pozastavení prezenčnej výučby a s prejdením na dištančný spôsob štúdia z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu na území Slovenska pre Vás pripravila Akademická knižnica VŠVU v BA dôležitú informáciu o možnosti online štúdia.