eBrary

Elektronická knižnica eBrary obsahuje vyše 120 000 titulov v anglickom jazyku.

Plnohodnotný prístup (výpožička) do elektronickej knižnice majú všetci študenti a pedagógovia prostredníctvom výučbového portálu E-learning cez svoje kontá.

Používatelia môžu na výpožičky použiť PC, smartfón, tablet - v offline mode. Prihlásiť sa musia prostredníctvom IP adresy, na ktorej je umiestnený celý výučbový portál E-learning.

Knihy je možné čítať aj online prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
http://site.ebrary.com/lib/vsvu/home.action, dostupný opäť po prihlásení.

Výpožička je časovo obmedzená na 14 dní. Po vypršaní tejto lehoty je možné dokument opakovane vypožičať.

Zoznam publikácií z elektronickej knižnici eBrary  je pravidelne aktualizovaný.

Posledná vygenerovaná aktualizácia  v mesiaci august: