Výsledky prijímacích pohovorov

Informácie pre uchádzačov.

Výsledky prijímacích pohovorov na štúdium pre akademický rok 2021/2022 nájdete na stránkach akademického informačného systému (AiS)


Do 30 dni od ukončenia prijímacieho konania Vám budú doručené rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí poštou do vlastných rúk. 

Zoznamy s výsledkami sú informatívne. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť až po prevzatí do vlastných rúk.

Informácie o výsledkoch sa nebudú poskytovať telefonicky ani mailom.


Uchádzači, ktorí boli úspešní a majú záujem o ubytovanie, je potrebné si podať žiadosť. Informácie nájdete na webe v časti "Ubytovanie pre študentov VŠVU"

Uprednostnení sú nastupujúci študenti bakalárskeho stupňa.


Výsledky prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na VŠVU v Bratislave

pre akademický rok 2021/2022 zo dňa 21. – 29. júna 2021:

Na stiahnutie