Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií

Vedecko-výskumné pracovisko špecializujúce sa na najnovšie dejiny umenia a vizuálnej kultúry.

Ťažiskom činnosti Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií je systematický výskum v oblasti voľného umenia, úžitkového umenia, dizajnu a architektúry s dôrazom na históriu a teóriu moderného a súčasného umenia a vizuálnej kultúry s presahmi k príbuzným vedným disciplínam. Sekcia je prvým vedecko-výskumným pracoviskom založeným na umeleckej škole na Slovensku, ktoré sa špecializuje na najnovšie dejiny umenia a vizuálnej kultúry prostredníctvom základného vedeckého výskumu ako aj kritickou reflexiou a reinterpretáciou domáceho umeleckého vývoja druhej polovice 20. storočia.

AAH2015
41st Annual Conference & Bookfair

Subversive Practices and Imagined Realities in Central, Eastern and Southern Europe since 1945

Sainsbury Institute for Art, UEA, Norwich
9 – 11 April 2015

Paper proposals, to be sent to the session convenor in accordance with proposal guidelines.
Paper proposal deadline: 10 November 2014

Session Convenors:

  • Amy Bryzgel, University of Aberdeen, a.bryzgel@abdn.ac.uk
  • Andrea Euringer-Bátorová, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, euringer-batorova@vsvu.sk

 
This session will examine a range of artistic ideas, participative strategies, subversive practices, networks and projects (imaginary or real) which demonstrate an alternative sphere of thinking and modes of creative living, and which possibly attempt to move beyond the classical binary systems of West and East – all from within an everyday world order that seemed to be set in stone.

More info:
http://www.aah.org.uk/annual-conference/sessions2015/session27
 

Vedúca sekcie:

Výskumní pracovníci:

Tajomníčka sekcie: