Edičná činnosť

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave venuje popri výučbe, výskumnej a umeleckej činnosti významnú pozornosť aj vydávaniu umeleckých a vedeckých publikácií, katalógov, učebníc a skrípt.

Spolupracuje nielen s teoretikmi a umelcami z interného pedagogického a výskumného prostredia školy, ale oslovuje aj autorov z externého prostredia. Popri pôvodných tituloch zameriava svoju edičnú činnosť aj na vydávanie prekladových publikácií z oblasti dejín a teórie umenia, vizuálnych a kultúrnych štúdií, estetiky či filozofie, ktoré na slovenskom trhu absentujú.

V súvislosti s postupnou expanziou vydávaných titulov, VŠVU nadviazala spoluprácu s komerčnými vydavateľstvami, ktoré zabezpečia kvalifikovanú postprodukciu a logistiku. Zámerom týchto opatrení je dosiahnutie profesionálnejšieho prístupu a efektívnejšej činnosti pri realizačnom zabezpečovaní postprodukčného procesu a posilnenie vydavateľskej činnosti VŠVU.