Zuzana Šebeková

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Zuzana Šebeková


2. Akademické tituly, vedecko – pedagogické tituly, umelecko – pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Dipl.des. ArtD.


3. Rok narodenia:

1982


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2010 – 2015 Vysoka škola vytvarnych umeni (VŠVU) v Bratislave, externe doktorandske študium, titul: Doktor umenia, ArtD. Tema: LIFESTYLE – tendencie sučasneho dizajnu: dizajn kompozitnych materialov tuženych prirodnymi vlaknami

2007 – 2008 BURG GIEBICHENSTEIN Hochschule fur Kunst undDesign HKD, Halle/Saale, Nemecko, nadstavbove študium. Téma: Výskum možností technológie priamej a transférovej digitálnej potlače vlnených a zmesových tkanin a ich aplikacia v priemyselnej vyrobe

2001 – 2007 BURG GIEBICHENSTEIN Hochschule fur Kunst und Design (HKD), Halle/Saale, Nemecko (Fakulta dizajnu, oddelenie textilneho dizajnu u prof. Wielanda Posera). Diplomove študium, titul: Diplomovany dizajner, Dipl.Des. Tema diplomovej prace: Im Gehen/Iduc  –  kolekcia vlnenych unisex tkanin, v spolupraci s firmou Merina a.s. Trenčín Študijne a vyskumne staže

2014 – 2015 Smart Textiles Design Lab (STDL), Swedisch School of Textiles, Boras, Švedsko. Doktorandska študijna staž – 9 mesiacov

2013 Fraunhofer Institut fur Materialmechanik Halle (IWMH), Halle an der Saale, Nemecko. Doktorandska vyskumna staž – 3 mesiace

2011 – 2012 Fraunhofer Institut fur Materialmechanik Halle (IWMH), Halle an der Saale, Nemecko. Doktorandska vyskumna staž – 10 mesiacov

2004 – 2005 MIE  –  Magyar Iparműveszeti Egyetem (dnes MOME) Budapešť. Ročny štipendijny pobyt


5. Priebeh zamestnaní:

2016 –  Odborna asistentka, Katedra textilnej tvorby (KTT), VŠVU v Bratislave, od: 01.09. 2016 po sučasnosť

2014 – 2017 Dizajnerka poťahovych textilii a potlači pre automotive sektor, EYBL Austria GmbH & Co.KG Krems a.d. Donau, Rakusko, 01.11. 2014 – 18.10. 2017. Navrh kolekcii a realizacie podľa zadania klientov (Daimler, KIA, Hyundai, Lotus), vyskum a predvyrobny vyvoj v oblasti digitalnej tlače

2013 – 2016 Asistentka . uvazok, KTT VŠVU v Bratislave, 01. 09. 2013 – 31. 08. 2016

2008 – 2009 Dizajnerka tkanych poťahovych textilii pre automotive a office sektor. Gerns+Gahler GmbH & Co.KG, Freilassing, Nemecko, 01.06. 2008 – 31.05. 2009. Realizacia serii a vyvoj pre firmy: BENE, BMW, Audi, Volkswagen, KIA

2007 – 2008 externa technicka a procesna dizajnerka pre Lydia in St.Petersburg GmbH, Halle/Saale, Nemecko

2002 – 2008 externa produktova a procesna dizajnerka pre Studio BALZER, Halle/Saale a Lipsko, Nemecko

2003 – 2004 + 2005 – 2007 študentska dielenska vypomoc v textilnych dielňach – sieťotlač textil na BURG GIEBICHENSTEIN Hochschule fur Kunst und Design HKD, Halle/Saale, Nemecko


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Priebeh pedagogickej činnosti

2016 –  Odborna asistentka, KTT VŠVU v Bratislave, (pracovisko/predmety) od: 01.09. 2016 po sučasnosť

2019 – 2021 predmet UDRŽATEĽNOSŤ V ODEVNOM / TEXTILNOM DIZAJNE A VYROBE II

2019 – 2021 predmet TEXTILNA TECHNOLOGIA I+II – RUČNA TLAČ

2019 – 2021 predmet SCREEN PRINTING ON FABRIC

2019 – 2021 predmet EXPERIMENTALNE TECHNIKY I+II

2017 – 2021 predmet EXPERIMENTALNE TECHNIKY I+II

2016 – 2019 predmet ZAKLADY TEXTILNYCH TECHNOLOGII I+II

2013 – 2016 Asistentka . uvazok, KTT VŠVU v Bratislave, 01.9.2013 – 31.8. 2016

2014 – 2021 predmet FARBENIE A ZUŠĽACHŤOVANIE TEXTILU I +II

2014 – 2021 predmet TEXTILNE MATERIALY A KOMFORT ODEVU 4

2010 – 2013 Doktorandka, KTT VŠVU v Bratislave 01.09. 2010 – 31.08. 2013

2011 – 2013 predmet FARBENIE PRIRODNYMI FARBIV

2011 – 2014 predmet TECHNOLOGIE FARBENIA I+II

2010 – 2011 predmet FARBIVA


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Textilný dizajn


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

PUBLIKOVANÉ ODBORNÉ PRÁCE

1. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2018. Beyond the Visual: Tradične techniky a materialy ako inšpiracia v sučasnom textilnom a odevnom dizajne. Recenzovany konferenčny zbornik. Medziodborova dvojkonferencia IDENTITA SK a INSK – INTERIER NA SLOVENSKU, UI FA STU, Bratislava 04.– 05.10. 2018, Bratislava : SPEKTRUM STU. s. 74 – 78, Kategoria: AFD, rozsah prace: 0,77 AH

2. ŠEBEKOVA, Zuzana; SABOVA, Julia; PEUCH, Barbora. 2017. Re:Think fashion  –  dizajn a tvorba v kontexte kreativneho priemyslu. Zaverečna sprava za cele obdobie riešenia projektu KEGA, projekt č. 002VŠVU – 4/2015, Bratislava : Vysoka škola vytvarnych umeni. 22 s. Kategoria: AGI, rozsah prace: 1,24 AH

3. ŠEBEKOVA, Zuzana; ROTHENSTEINOVA KOLČAKOVA, Karina. 2015. Inovativne upravy textilii v umeni a dizajne. Zaverečna sprava za cele obdobie riešenia projektu KEGA. projekt č. 004VŠVU – 4/2013, Bratislava : Vysoka škola vytvarnych umeni. 28 s. Kategoria: AGI, rozsah prace: 1,85 AH

4. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2015. Lifestyle  –  tendencie sučasneho dizajnu : dizajn kompozitnych materialov tuženych prirodnymi vlaknami. Teoreticka časť dizertačnej prace. Bratislava : Vysoka škola vytvarnych umeni. 212 s. Kategoria: DAI, rozsah prace: 9,46 AH

5. ŠEBEKOVA, Zuzana 2015. Lifestyle  –  tendencie sučasneho dizajnu : dizajn kompozitnych materialov tuženych prirodnymi vlaknami. Autoreferat dizertačnej prace. Bratislava : Vysoka škola vytvarnych umeni. 22 s. Kategoria: DAI, rozsah prace: 1,07 AH

6. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2014. ‘Textile Design, Craft and Research. Investigating the Role of Design, Material and Process Knowledge’. In: BREUER, Gerda – OESTEREICH, Christopher (eds.): seriell  –  individuell: Handwerkliches im Design. Weimar : VDG Weimar. s. 179 – 192, Kategoria: BEE, rozsah prace: 0,59 AH

7. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2014. Studio Allt (medailon – profil autora). Flash Art – Czech & Slovak Edition, č. 32 – 33, roč. 6, ISSN. 1336 – 9644, s.13, Kategoria: BDF

8. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2014. Danica Pištekova (medailon – profil autorky). Flash Art – Czech & Slovak Edition, č. 32 – 33, roč. 6, ISSN. 1336 – 9644, s.56, Kategoria: BDF 26

9. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2014. Michala Lipkova (medailon – profil autorky). Flash Art – Czech & Slovak Edition, č. 32 – 33, roč. 6, ISSN. 1336 – 9644, s.56, Kategoria: BDF

10. ŠEBEKOVA, Zuzana 2013. The Role of Textile Design(er) in the Transforming Industrial Production. (conference paper). MA AND PHD STUDENTS 4TH INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE, 30.04. – 02.05.2013, Tbilisi, Gruzinsko. ISBN 978 – 9941 – 18 – 152 – 8.  –  s.68 – 69, Kategoria: AFG

11. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2013. ‘Vyskum a dizajn = Research and design’. In: Slow/slov* teoria/vyskum/prax v sučasnom dizajne.  –  Bratislava : just plug_in. s. 135 – 150. Kategoria: BEF, rozsah prace: 0,3AH

12. ŠEBEKOVA, Zuzana; LAUKOVA ZAJIČKOVA, Katarina. 2013. ‘slow/slov * teoria, vyskum a prax v sučasnom dizajne’ In: Slow/slov* teoria/vyskum/prax v sučasnom dizajne. Bratislava : just plug_in. s. 9 – 15. Kategoria: BEF

13. ŠEBEKOVA, Zuzana; LAUKOVA ZAJIČKOVA, Katarina; TRNOVSKA, Katarina (eds). 2013. Slow/slov* contemporary design theory, research and practice Slow/slov* teoria/vyskum/prax v sučasnom dizajne. Bratislava : just plug_in. Kategoria: FAI

14. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2013. ‘slow/slov* prax, teoria a vyskum v sučasnom dizajne’. Designum, č. 4, roč. 19, s. 44 – 49. Kategoria: BDF

15. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2012. ‘Merina – Audov’. Designum. č. 5, roč. 18, s. 34 – 38, Kategoria: BDF

16. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2012. The Role of Designer in (Textile – )Industry. (conference paper). ARTISTS IN INDUSTRY International Conference, 01. – 02.11. 2012, Bukurešť, Rumunsko, Kategoria: AFG

17. ŠEBEKOVA, Zuzana. 2011. ‘Textilne materialy v interieri  –  trvalo udržateľny rozvoj a inovacie v oblasti materialoveho inžinierstva textilnych produktov’. Medzinarodna konferencia: ZDRAVE DOMY – ZDRAVY INTERIER, Bratislava : Nakladateľstvo STU, ISBN 978 – 80 – 227 – 3497 – 4, nestr., Kategoria: AFL

B. PUBLIKOVANÉ UČEBNICE

 –

C. PUBLIKOVANÉ UČEBNÉ TEXTY

1. ŠEBEKOVA, Zuzana 2017. ‘Technologie v kontexte textilnej vyroby a dizajnu’ In: LAPŠANSKA, Dana: Think fashion : technologie a kreativita v textilnom a v modnom dizajne. Bratislava : Vysoka škola vytvarnych umeni –  KTT, 2017. s.8 – 41. Kategoria: ABD  –  pozn.: časť 1, kapitola 1 – 5 , vysokoškolske recenzovane skripta, rozsah prace: 2,88 AH


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách

1. PAVLOVIČOVA Ľubica. 2020. Zero Impact – prispevok k dizajnovaniu buducnosti (rozhovor so Zuzanou Šebekovou) Designum, č. 1, roč. 26, ISSN: 1335 – 034x, s.26 – 34 Dostupne online:
https://www.scd.sk/?designum – 1 – 2020&clanok=zero – impact – prispevok – kdizajnovaniu –  buducnosti#nadpis – clanku
https://www.scd.sk/swift_data/source/designum/2020/2020_1/d1 – 2020_web_def..pdf?5e8eeae5c426a

2. LIPKOVA, Michala. 2016. Keď sa skuma textil  –  Research into textiles. (rozhovor so Z.Šebekovou). RUD (Remeslo, umenie, dizajn), č. 3, roč. 16, ISSN: 1335 – 5457, s.47 – 48 Dostupne online:
http://www.uluv.sk/sk/web/casopis – rud/archiv/rok – 2016/rud – 032016/ked – saskuma –textil/
http://www.uluv.sk/en/web/magazine/archive/year – 2016/rud – 032016/when – doing – researchinto –textiles/

3. SENEŠI – LUTHEROVA, Silvia (ed.). 2008. Zuzana Šebekova: Im Gehen – Iduc (rozhovor s autorkou). Designum, č. 1, roč. 14, ISSN: 1335 – 034x, s.18 – 21 Dostupne online:
https://www.academia.edu/7840573/Im_Gehen_Id%C3%BAc_rozhovor_spracovanie_Silvia_Sene%C5%A1i_Lutherov%C3%A1
https://www.library.sk/arl – scd/sk/csg/?repo=scdrepo&key=11804816935

Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch alebo odborných publikáciách (reprodukcia alebo časť textu o autorovi)

1. PEUCH, Barbora. 2014. Zuzana Šebekova (medailon – profil autorky). Flash Art – Czech & Slovak Edition, č. 32 – 33, roč. 6, ISSN. 1336 – 9644, s. 58 Dostupne online: https://flashart.cz/2014/09/22/zuzana – sebekova/

2. FERKLOVA, Miroslava. 2014. Tvorba a dizajn textilu na Slovensku – uzavreta kapitola? (Zuzana Šebekova [SK]  – medailon autorky). Top Fashion Magazine, č. 2, roč. 7, MEDIA/ST S. R. O., ISSN: 1338 – 5461, s. 40

3. PAVLOVIČOVA Ľubica. 2007. Made in Germany, RUD (Remeslo, umenie, dizajn), č. 3, roč. 7, ISSN: 1335 – 5457, s. 22 Dostupne online: http://www.uluv.sk/sk/web/casopis – rud/archiv/rok – 2007/rud – 032007/lubicapavlovicova –  made – in – germany/32

4. KLEINOVA,Viera. 2004. Vystavy v Dizajn študiu UĽUV – GOODFOOD. RUD (Remeslo, umenie, dizajn) č. 1, roč. 14, ISSN: 1335 – 5457, s. 44 Dostupne online: http://www.uluv.sk/sk/web/casopis – rud/archiv/rok – 2004/rud012004/vierakleinova – vystavy – v – dizajn – studiu – uluv – goodfood/

Prezentácia tvorby alebo diela autora vo verejnoprávnych a renomovaných médiách (reprodukcia diela alebo časť textu o diele alebo tvorbe autora)

1. UFER, Julia: “Human by Design” / MAK Wien. 29.04. 2020, Creative Austria, https://www.creativeaustria.at/en/2020/04/29/human – by – design – mak – wien/

2. Prehliadka vystavy Human by Design odvysielane SCD naživo a online. 06. 04. 2020, Artalk.cz/TZ, https://artalk.cz/2020/04/06/166246/

3. Human by Design. Ultrafialova – o vytvarnom umeni prakticky (zine), 25.03. 2020, https://ultrafialova.sk/index.php/sk/docasne – ne – dostupne/human – by – design – 1

4. Human by Design. 01.03. 2020, KO/MAK, https://www.kultur – online.net/inhalt/human – design

5. Human by Design. https://www.galleriesnow.net/shows/human – by – design/

6. Human by Design. https://www.architektur – aktuell.at/termine/human – by – design

7. Nulovy dopad / Udržateľna moda vo vzdelavani (vystava). 24.01. 2020, https://www.citylife.sk/vystava/nulovy – dopad – udrzatelna – moda – vo – vzdelavani – galeria – satelit

8. OTOVA, Katarina: Vystava Human by Design – Projekt Nulovy dopad. 05.09. 2019, Radio Slovensko, RTVS, SRO1 – radiožurnal, min.: 20:57  –  21:29 , audio rozhovor, dostupne online: http://radio – arch – pp.stv.livebox.sk/a520/00/0020/002020/00202080 – 1.mp3

9. Human by Design. https://rakuskekulturneforum.sk/podujatie/human – by – design/

10. ALEXOVA, Jana: Slovensky dizajn je detektivka, vysledky patrania si priďte pozrieť. 12.04. 2019, SME, https://kultura.sme.sk/c/22097968/slovensky – dizajn – je – detektivka – vysledky – patrania – sipridte –pozriet.html#storm_gallery_123574

11. Galeria Satelit predstavuje vyskum v odevnom dizajne. 12.06. 2017, SITA/Slovenka, https://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/37350 – galeria – satelit – predstavuje – vyskum – v – odevnomdizajne

12. Re – think Fashion (vystava), 08.06. 2017, https://www.citylife.sk/vystava/rethink – fashion

13. V Bratislave je vystava najlepšich diel medzinarodnej suťaže textilnej miniatury. 01.06. 2017, TASR, http://www.netky.sk/clanok/v – bratislave – je – vystava – najlepsich – diel – medzinarodnejsutaze –  textilnej – miniatury

14. Blizko a ďaleko. 01.06. 2017, Kalendar dizajnu SCD, https://www.scd.sk/?kalendardizajnu2& sprava=blizko – a – daleko33

15. Blizko a ďaleko. 31.05. 2017, TXT, https://www.citylife.sk/vystava/blizko – a – daleko

16. V bratislavskej Umelke najdete zaujimavu medzinarodnu vystavu pestrej textilnej tvorby  –  Pamať textilu. 04. 06. 2015, TASR/dnes24, https://bratislava.dnes24.sk/v – bratislavskej – umelkenajdete –  zaujimavu – medzinarodnu – vystavu – pestrej – textilnej – tvorby – pamat – textilu – 207349

17. V Galerii Umelka sa kona medzinarodna vystava textilu. 03.06. 2015, SITA, https://bratislavaden.sk/v – galerii – umelka – sa – kona – medzinarodna – vystava – textilu/

18. Pamať textilu  –  17. medzinarodna vystava textilnej miniatury. 18.06. 2015, Slovensky inštitut v Prahe, https://www.mzv.sk/web/sipraha/detail/ – /asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/17 –  medzinarodna – vystava – textilnej – miniatury – pamat – textilu/10182

19. Pamat Textilu. 12.06. 2015. http://archiv.protisedi.cz/article/pamaet – textilu

20. ČERNAKOVA, Jana. Mladi dizajneri s novymi napadmi. 20.01. 2014, SME, https://mynitra.sme.sk/c/7069025/mladi – dizajneri – s – novymi – napadmi.html

21. Vystava Slow/Slov predstavi nove trendy v dizajne. 02.12. 2013, TASR/NitraDen, https://nitraden.sk/vystava – slowslov – predstavi – nove – trendy – v – dizajne/

22. NEMET, Jana: Čo sa stane, keď spomalime. 08.08. 2013, SME, https://kultura.sme.sk/c/6895853/co – sa – stane – ked – spomalime.html

23. DVORSKY, Miroslav. Slow – dizajn pre pochopenie sučasnych trendov. 16.07. 2013, Drevarsky magazin, https://drevmag.com/2013/07/16/slow – dizajn – pre – pochopenie – sucasnych – trendov/

24. Slow/Slov (vystava). 17.07. 2013, https://www.citylife.sk/vystava/slowslov

25. (redakcia): Bratislava: Vystava dizajnu SLOW/SLOV* – do 28.8.. 15. 08. 2013, https://www.mediahub.sk/bratislava – vystava – dizajnu – slowslov – 17 – 9 – 28 – 8/

26. FRAJNEROVA, Lucia: Slovensko a Norsko spajaju kroje. Pravda, 30.07. 2011, https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/58856 – slovensko – a – norsko – spajaju – kroje/

27. Norske kroje maju Slovakov inšpirovať k oživeniu tradicii. SITA/webnoviny.sk, 22. 07. 2011, https://www.24hod.sk/norske – kroje – maju – slovakov – inspirovat – k – oziveniu – tradiciicl168849. html

28. Studienjahr an der Burg wird eroffnet, 04.10. 2007, Presseportal/Nachrichten : HalleSaale https://www.halle.de/de/Verwaltung/Presseportal/Nachrichten/index.aspx?NewsID=18555

29. Goodfood  –  stolovanie mladych dizajnerov, pozvanka, SME, 09. 12. 2003, https://bratislava.sme.sk/c/1196681/pozvanka.html

30. KRAKOVA, Dorota: Šupkambek: stara ŠUP – ka opať dycha umenim, SME, 28. 09. 2004, https://bratislava.sme.sk/c/1765948/supkambek – stara – sup – ka – opat – dycha – umenim.html


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa


11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

31. 5. 2021


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Umenie, špecializácia Dizajn (textilná tvorba)


13. Názov habilitačnej prednášky:

ZA HRANICAMI (NE)ZVYČAJNEHO – DIMENZIE, VYZNAMY, ŠTRUKTURY A FUNKCIE TEXTILU V SUČASNOSTI


14. Téma habilitačnej práce:

tézy

 –  textil ako organizačná štruktúra (nášho) sveta

 –  textil ako zakladný grid (dizajnérskeho) myslenia

 –  textil ako materiál mnohých funkcii a významov

 –  textil definujúci minulosť aj budúcnosť

 –  poznanie materiálu a výroby ako východisko pre tvorbu a inovácie


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko – pedagogický titul, umelecko – pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Oponenti:

Prof. Dunja Marija Kopi – profesorka pre Modedesign na Hochschule Macromedia in Berlin.

Dr. Tincuta Heinzel – Textile Senior Lecturer, Leader of Textile Design Research Group – zaujíma sa výskum medzi umením a technológiami. Pôsobí ako výskumný pracovník a pedagóg na Fakulte Creative Arts na Loughborough University.

Prof. Bettina Göttke – Krogmann – profesorka Textile Design, University of Art and Design in Halle.


17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko – pedagogický titul, umelecko – pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

predseda:

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.  – garant študijného programu Dizajn v doktorandskom stupni štúdia, profesor v študijnom odbore Dizajn, člen Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU.

Členovia:

Karol Pichler  –  absolvent magisterského stupňa štúdia na VŠ umelecko – priemyselnej v Budapešti, textilný a intermediálny výtvarník, medzinárodne rešpektovaná osobnosť, odborník z praxe.

Doc. Pavol Rusko, akad. mal.  –  textilný výtvarník, vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.


18.Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – Z. ŠebekováPDF, 885 KB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko – pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko – pedagogické tituly, umelecko – pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
Doc. Pavol Choma, akad. mal.
Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
Prpf. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. – Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Prof. M.A. Jan Němeček – VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj
Prof. DLA Ilona Németh    
doc. MgA Adam Pokorný, PhD. – AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík
Prof. Rudolf Sikora – Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia
Doc. MgA. Tomáš Vaněk – Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.


23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

členovia prítomní prezenčne: 5

rektorka  a predsedníčka UR doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.,  doc. Júlia Sabová, akad. mal., prof. Rudolf Sikora, akad.mal.,

prihlásení online: 10

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský ,doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. prof. M.A. Jan Němeček, prof. PhDr. Zdeno Kolesár, prof. Boris Kvasnica, akad. mal.,  doc. Pavol Choma, akad. mal,, doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.,  prof. PhDr. Marian Zervan, PhD., prof. DLA Ilona Németh, , prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

ospravedlnení:  6

doc. MgA. Adam Pokorný, PhD., prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., prof. Henrieta Moravčíková, PhD., prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch., doc. Tomáš Vaněk, prof. Ing. arch. Monika Mitašová, PhD.


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 6 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 6. 12. 2021

členovia UR VŠVU tajným hlasovaním  (5 členov prítomných, 10 online - spolu 15)  14  za, nik proti,  1  zdržaný  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantke  Dipl. des. Zuzane Šebekovej, ArtD. v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou na Dizajn (textilná tvorba).


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

úspešne ukončené 6.12.2021


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 


27. Kontaktná adresa:

sebekova@vsvu.sk