Svetlana Fialová

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Svetlana Fialová


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1985


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2011 – 2015 – ArtD., Vysoká škola výtvarných umení, školiteľ prof. Daniel Fischer, akad.mal.
2007 - 2010 – MgA., Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér Malba II, doc. Vladimír Skrepl
2004 – 2008 - Bc., FU TU KE, Katedra výtvarných umení a intermédií, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

 


5. Priebeh zamestnaní:

Od 1.7.2021 – funkčné miesto docentka, Katedra výtvarných umení a intermédií, FU TU KE
Od 1.2. 2016 -30.6.2021– funkčné miesto odborná asistentka, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby (vedúci prof. PhDr. Peter Rónai, akad.mal.), Katedra výtvarných umení a intermédií, FU TU KE

 


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

od 01.02.2016 – trvá                         vysokoškolská učiteľka, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE), Katedra výtvarných umení a intermédií, na ustanovený pracovný čas – rozsah pracovného pomeru 100 %

v tom

od 01.02.2016 – 30.06.2021            funkčné miesto odborná asistentka

od 01.07.2021                                   funkčné miesto docentka

 

V rámci pedagogického procesu

-         pôsobí ako garantka v študijnom odbore umenie, na bakalárskom a magisterskom stupni v študijnom programe voľné výtvarné umenie na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach,

-         vedie ateliérovú výučbu a vyučuje predmety na bakalárskom a magisterskom stupni v študijnom programe voľné výtvarné umenie

-         vedie a oponuje záverečné práce na na bakalárskom a magisterskom stupni v študijnom programe voľné výtvarné umenie

 

Výučba predmetov:

-         Základný ateliér I-VIII (1.stupeň)

-         Základný magisterský ateliér I, II (2. stupeň)

-         Diplomový projekt (2.stupeň)

-         Výtvarné techniky a technológie – Grafika I-IV

 

Vedenie záverečných prác:

-         Diplomových: 3

-         Bakalárskych: 5

 


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Výtvarné umenie (Kresba, maľba, grafika)


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

1. monografia – Svetlana Fialová – CAB, CBB, rozsah 356 strán

 

- ID: 87028 | CED: Afterlife / Fialová, Svetlana [Autor, 100%] 
In: Salón Bunker Galéria mladých [textový dokument (print)] : súhrnný katalóg k výstavám z výzvy za rok 2017 / Mirza, Omar [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Nitra (Slovensko) : Nitrianska galéria, 2018. – ISBN 978-80-85746-78-5, s. 12-25 [tlačená forma]

 

- ID: 316594 | CAB: Leonard Cohen Cudzincova hudba [textový dokument (print)] = preklad Peter Trizna / Fialová, Svetlana [Autor ilustrácií, grafiky, 100%]. – 1. vyd. – Fintice - Košice (Slovensko) : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2017. – 71 s. [tlačená forma]. – ISBN 9788089763221

Počet všetkých autorov: 1

 

- ID: 316596 | CAB: Etgar Keret Osem percent ničoho [textový dokument (print)] = preložila Silvia Singer / Fialová, Svetlana [Autor ilustrácií, grafiky, 100%]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vydavateľstvo Artforum, 2017. – 178 s. [tlačená forma]. – ISBN 9788081501807

Počet všetkých autorov: 1

 

- ID: 289209 | DAI: Ufo & river flows : médium kresba - jej hranice, potenciál a intermediálne presahy v súčasnej vizuálnej kultúre : praktická časť dizertačnej práce / Fialová, Svetlana [Autor, 100%]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2015. – 63 s. – ISBN (chybné) nemá

Počet všetkých autorov: 1


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Ohlasy o autorovi, zmienky a citácie autora v encyklopédiách, lexikálnych publikáciách, monografiách (vrátane digitálnych)

samostatné heslo

1. TOP 5 2013 – slovenská literárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii (kolektívna monografia), M.Kudla: Svetlana Fialová- Postpunková party, s. 118-124

ISBN 978-80-89763-14-8

reprodukcie, citácie a zmienky o autorovi v texte

1. TOP 5 2013 – slovenská literárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii (kolektívna monografia), M.Kudla: Svetlana Fialová- Postpunková party, s. 118-124
 ISBN 978-80-89763-14-8

Recenzie v odborných časopisoch alebo odborných publikáciách

domáce

1.       2019 – Flash Art CZ-SK, Ľudmila Kasaj Poláčková: Skúter IV

2.       2011 – Flash Art CZ-SK, Lýdia Pribišová: Skúter III

3.       2011 – Flash Art CZ-Sk, Mira Sikorová – Putišová: Home Edition

Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách
zahraničné

1.       Lenka Sýkorová (ed.): Postkonceptuální přesahy v české kresbě, Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně, 2015, s. 120-121

ISBN 978-80-7414-956-6

2.       ART ANTIQUES 11/2012 – R. Wohlmuth: Portfolio Světlana Fialová, s. 32-33

ISSN 1213-8398

3.       Contemporary Identities, Issue #3, September 2019, Max Ryynänen: Svetlana Fialová, s. 19-22

4.       ENTER SE, 2013-2014, ISSUE 13-14, Ivana Kohlhammer: Svetlana Fialová, s. 92- 97
ISBN 978-80-89677-01-6

domáce

1.       GLOSOLÁLIA 3/2019 – P. Tajkov: Čo o mne vieš, s. 1-4

ISSN 1338-7146

2.       ROMBOID 10/2010 – Pracovná plocha Svetlany Fialovej, s.66-67

ISSN 0213-6714

3.       Andrea Petrovčinová: Neviditeľné príbehy - Svetlana Fialová, Creative Industry Košice, 2020, s. 20-23

ISBN 978-80-971515-7-7
Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách (reprodukcia alebo text)    
zahraničné

1.       ArtMaze Mag Edition 21, 2021 – Svetlana Fialová, s. 88

ISSN 2399-892X

2.       220 míst AVU, ed. A. Hrabáková, Z. Křišková, P. Morganová, D. Svatošová, s. 67, AVU, Praha 2019

ISBN 978-80-87108-93-2
domáce

1.       2021 – Časopis Kabinet pre literatúru a kultúru, Laura Kladeková: Od kresby k básni ISSN 2729-7993
https://www.casopiskabinet.sk/2021/09/od-kresby-k-basni?fbclid=IwAR3yG64C4XR8EzeTMbuKUlV4AqwuAC1ojkWKb0FCAdOfDX4hhhSNAShaQ74

2.       FU TU REXX, 20 rokov Fakulty umení TUKE, ed. J. Jarema, s. 180, 184, 187, FU TU KE, 2018, ISBN 978-80-553-3406-6

3.       2021 – Flash Art CZ-SK #61 – P. Tajkov: Košická scéna v mene kolektívov

4.       Magazín SNG 365 2017 #3 – L. Gavulová: Druhý dych VSG v Košiciach

5.       2017 – Flash Art CZ-SK June-August – M. Šebianová: Nástupište 1-12

6.       Jazdec 3/2012– D. Čarná: Krátke pristavenie sa pri VI. Zlínskom salóne mladých 2012, s.13

7.       2014 – Flash Art CZ SK – B. Komárová: L ND N Zahorian&Co gallery

Recenzie alebo rozhovory v dennej tlači
zahraničné

1.       Denník Independent, 12.9. 2013, Zoe Pilger: „Jerwood Drawing Prize 2013: The winning picture by Svetlana Fialova is a canny but disguided choice.”

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/reviews/jerwood-drawing-prize-2013-the-winning-picture-by-svetlana-fialova-is-a-canny-but-misguided-choice-8812716.html

2.       Denník Lidové noviny, 12.6. 2016, Judyta Matyášová: „Podvratná zátiší i hyperrealistická krajiny. Linoryty v Hollaru“

https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/podvratna-zatisi-i-hyperrealisticka-krajiny-linoryty-v-hollaru.A160610_131909_ln_kultura_hep

3.       Denník El Pais, 31.10.2018 Carlos Torralba: „Mismo trabajo, más antiguedad, peor pagadas“

https://elpais.com/internacional/2018/10/31/actualidad/1540994741_749503.html

Časopis Respekt, 26-27/2012 Literární příloha, Jan H. Vitvar: „Obrazy Svetlany Fialové“, s. 76-110
domáce

1.       Denník N, 28.6. 2021, Dávid Gabera:„Taká osobná ešte nebola. Svetlana Fialová má výstavu, z ktorej vyžaruje rovnováha a pokoj.“

https://dennikn.sk/2448530/taka-osobna-este-nebola-svetlana-fialova-ma-vystavu-z-ktorej-vyzaruje-rovnovaha-a-pokoj/

2.       Denník N, 26.10. 2016, Michal Stolárik: „Nové umenie na novej adrese“

https://dennikn.sk/593371/nove-umenie-na-novej-adrese/

3.       Denník Korzár, 2.5.2016, Andrea B. Nitkulincová: „Svetlana Fialová o sebe v galérii odhaľuje takmer všetko“

https://kosice.korzar.sme.sk/c/8180722/svetlana-fialova-o-sebe-v-galerii-odhaluje-takmer-vsetko.html

4.       Denník Sme, 23.11. 2014, Jana Močková:„Najťažšie je hovoriť jednoducho“

https://kultura.sme.sk/c/7509497/najtazsie-je-hovorit-jednoducho.html

5.       Denník Pravda, 16.9.2013, Jena Opoldusová: „Kresba Svetlany Fialovej zvíťazila v Londýne“

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/293147-kresba-svetlany-fialovej-zvitazila-v-londyne/                    
Ohlasy v elektronických médiách, web adresách kultúrnych a galerijných ustanovizní

1.       Pocko gallery: Svetlana Fialová – UFOs & River Flows

https://www.pocko.com/svetlana-fialova/

2.       Invisible Mag: Kresebné diela z košického ateliéru – svet umelkyne Svetlany Fialovej

https://www.invisiblemag.sk/o-akych-temach-sme-sa-rozpravali-s-kosickou-umelkynou-svetlanou-fialovou/

3.       Easttopics: Svetlana Fialová at Sopa Gallery, Kosice

         https://easttopics.blog/2021/07/03/svetlana-fialova-at-sopa-gallery-kosice/

4.       Časopis X #3/4: Svetlana Fialová

http://casopix.blogspot.com/2014/01/34-svetlana-fialova.html

5.       Artlyst: Svetlana Fialová Wins the Prestigious Jerwood Drawing Prize 2013“

https://www.artlyst.com/news/svetlana-fialova-wins-the-prestigious-jerwood-drawing-prize-2013/

6.       Ruby Satchell: Svetlana Fialová: subject futures week
https://mypad.northampton.ac.uk/artcriticaltheory/author/09348185/

7.       Cass Art: Svetlana Fialová: Her collage used to build the story

https://www.cassart.co.uk/blog/svetlana-fialova.htm

8.       Denník N, 15.2.2015 Michal Stolárik: „Na počiatku bola kresba“

https://dennikn.sk/49372/na-pociatku-bola-kresba/

9.       Denník N, 25.8. 2015 „Topoľčany majú na stanici novú nástennú maľbu“

         https://dennikn.sk/222667/topolcany-maju-na-stanici-novu-nastennu-malbu/

10.     Artalk.cz, 12.7.2021 „Svetlana Fialová v Galérii Šopa (fotoreport)

https://artalk.cz/2021/07/12/svetlana-fialova-v-galerii-sopa/

11.     Artalk.cz, 20.11.2014 „Svetlana Fialová v Zahorian&CO Gallery (fotoreport)

https://artalk.cz/2014/11/20/svetlana-fialova-v-zahorianco-gallery/

12.     Artalk.cz, 13.10.2017 Tereza Záchová: „Jihlavská obsese liní a čarou“ (recenze)

https://artalk.cz/2017/10/13/jihlavska-obsese-linii-a-carou/

13.     Artalk.cz, 3.2. 2019 Anything Goes vo White & Weiss Contemporary (fotoreport)

https://artalk.cz/2019/02/03/anything-goes-v-white-weiss-contemporary-art/

14.     Artalk.cz, 13.4.2018 Študenti FU TU KE v Plusmínusnula (fotoreport)

https://artalk.cz/2018/04/13/120507/

15.     Artalk.cz, 28.9. 2015 Boris Mészarós: „Čo ostalo z mo(nu)mentu“ (recenzia)

https://artalk.cz/2015/09/28/co-ostalo-z-monumentu/

16.     Artalk.cz, 12.9. 2018 Doplnenie zbierky Východoslovenskej galérie (aktuality)

https://artalk.cz/2018/09/12/doplnenie-zbierky-vychodoslovenskej-galerie/

17.     Artalk.cz, 9.8. 2015 Reset v Galérii Jozefa Kollára (fotoreport)

https://artalk.cz/2015/08/09/reset-v-galerii-jozefa-kollara/

18.     Artalk.cz, 26.10.2013 Katarína Baraníková: „Úroveň domácej umeleckej tvorby nezaostáva“ (recenzia)

https://artalk.cz/2013/10/26/uroven-domacej-umeleckej-tvorby-nezaostava/

19.     Artalk.cz, 12.5. 2013 Folk Recyklace v Galerii U Dobrého pastýře (fotoreport)

https://artalk.cz/2013/05/12/folk-recyklace-v-galerii-u-dobreho-pastyre/  

Uvedený film, rozhlasový alebo televízny program (programový blok) a pod., venovaný tvorbe autora

1.       25.11.2021, Jana Pataráková – rozhovor o monografii, Rádio Regina + Rádio Devín, RTVS

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11458

2.       28.7. 2010, Lucia Udvardyová – Svetlana Fialová, Rádio Wave, Český rozhlas

https://wave.rozhlas.cz/svetlana-fialova-5279022

3.       8.3. 2011, Roman Štětina – Svetlana Fialová, Rádio Vltava, Český rozhlas

https://vltava.rozhlas.cz/svetlana-fialova-5142618

4.       2021 - Art You Can Eat: Boris Sirka - Kvitnúca čerešňa, neurčité oblaky (videoreport)

       https://artyoucaneat.sk/kvitnuca-ceresna-neurcite-oblaky/

5.       2007 – Artyčok TV: Svetlana Fialová - 207

https://artycok.tv/225/217

6.       2012 – Artyčok TV: Svetlana Fialová – Vínoslava Svařená

https://artycok.tv/11065/vinoslava-svarena-hotwine-peggy                      


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

15. 12. 2021


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Umenie

13. Názov habilitačnej prednášky:

Názov habilitačnej prednášky: Myslenie v obrazoch. Myslenie pomocou kresby. Rôznorodosť centier skúseností v kontexte súčasnosti. Feministická pedagogika. Osobné univerzálnym


14. Téma habilitačnej práce:

Osobné univerzálnym


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

Prerušené do 31. 10. 2022 z dôvodu zmien v kritériách, ktoré vyvolala komplexná akreditácia VŠVU


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Oponenti:

  • Prof. DLA Ilona Németh – vizuálna umelkyňa, členka UR VŠVU, pôsobí na STU BA
  • Doc. MgA. Klaudia Kosziba, ArtD. – venuje sa maľbe , pedagogička na Katedre maliarstva, vedie ateliér a je spolugarantkou študijného programu Maliarstvo
  • Prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. – bývalá členka Katedry TDU VŠVU, významná odborníčka z praxe

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predsedníčka:

prof. Júlia Sabová, akad. mal. – vedúca Katedry textilnej tvorby VŠVU

Členovia:

Doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD. – vizuálny umelec, na Fakulte umenia a intermédií Technickej univerzity v Košiciach vedie ateliér vizuálnej kreativity 3D

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. – vizuálna umelkyňa, riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach


18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – S. FialováPDF, 1.95 MB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
Doc. Pavol Choma, akad. mal.
Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
Prpf. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. – Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Prof. M.A. Jan Němeček – VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj
Prof. DLA Ilona Németh    
doc. MgA Adam Pokorný, PhD. – AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík
Prof. Rudolf Sikora – Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia
Doc. MgA. Tomáš Vaněk – Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.


23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umelecke rady – habilitácia S. FialovejPDF, 1.57 MB


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia UR dna 23. 11. 2022:

Členovia UR VŠVU tajným hlasovaním   (14 za, nik proti, nik zdržaný)  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docentka“ habilitantke MgA. Svetlane Fialovej, ArtD. v odbore habilitačného konania Výtvarné umenie.


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne  ukončené dňa 23. 11. 2022.


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 


27. Kontaktná adresa: