Oto Hudec

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Oto Hudec


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1981


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2012-2015 Doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor  socha, prof. Kovačovský

2005-2007 Magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava odbor Grafika a iné média, prof. Popovič, jednosemestrálna stáž doc. Čierny

2001-2005   Bakalárske štúdium  na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava odbor maľba, prof. Berger, stáž socha, prof. Jankovič , odbor grafika a nové médiá,  prof. Popovič

2001- 1996  Gymnázium Nám. L. Novomeského 4, Košice, Lycée bilangue franco-slovaque


5. Priebeh zamestnaní:

2018 – 2021 Odborný asistent, Fakulta Umení, Technická univerzita v Košiciach
Vyučovanie odborného predmetu Maliarske technológie 1., 2., 3., 4., (4 semestrálny predmet) počas troch rokov: 2018- 2021
Vyučovanie odborného predmetu Sochárske technológie 1., 2., 3., 4., (4 semestre) počas dvoch rokov: 2019- 2021
Vyučovanie predmetu Kresba, 1. rok: 2018- 2020

2015 – 2018 Umelec v slobodnom povolaní. Realizácia umeleckých diel a výstav na Slovensku a v zahraničí, realizácia participatívnych projektov s presahom do sociálnej oblasti, spolupráca na aktivisticko-umeleckých projektoch s neziskovými organizáciami ako Greenpeace Slovensko, Amnesty International, Človek v ohrození a ďalšie.

2013 – 2017 Workshopové aktivity s deťmi. Projekt Karavan v spolupráci s Danielou Krajčovou a tiež samostatné projekty – realizácia tvorivých dielní s deťmi a tínedžermi s cieľom vytvoriť nové spoločné umelecké dielo s použitím videa, kresby, maľby a sochárskych techník.

2007 – 2018 Kurátor a spolu-kurátor výstav. Tvorba koncepcie výstav a festivalov, výber zúčastnených umelcov, grafické spracovanie propagačných materiálov a webovej stránky – Festival performance a akcie AdA v Porte a vo Valencii (2008), výstava Fake Hikers, MMCA, Seoul, Kórea (2015), Výstava študentov katedry sochy VŠVU v  priestore Nástupište 1-12, Topoľčany (2014) Výstava Nadikhuno Muzeumos, Tranzit, Bratislava (2017)

2007 – 2018 Grafický dizajnér. Tvorba grafickej podoby publikácií, plagátov, logo a vizuálna identita, promo video: Festival in Action AdA (vizuálna identita, propagačné materiály), MAP – Make Art with Purpose (grafický dizajn webovej stránky, propagačné materiály), Prvá pomoc po slovensky, publikácia (Grafický dizajn a ilustrácie), iniciatíva Poď na dvor (vizuálna komunikácia a propagačné materiály), Skapal pes fest (vizuál ročníka 2021)

2009 – 2012 Manažér projektu. Make Art with Purpose, San Francisco/Dallas, USA. Tvorba koncepcie projektu, vizuálna identita, koncepcia webovej stránky, oslovenie umelcov, fundraising, kurátorstvo


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2018- 2021Odborný asistent

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach: 3 roky, 2018- 2021, odborný asistent, plný úväzok vyučovanie predmetov: Maliarske technológie 1.- 4. (3 roky), Sochárske technológie 1. - 4. (2 roky), Kresba (1 rok)

2012-2015 Asistencia pri výučbe v ateliéri, doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor    socha, prof. Kovačovský


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Voľné výtvarné umenie: Maľba, kresba, socha a inštalácia, video, animácia, participatívne, komunitné a aktivistické formy umenia


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

1.

Oto Hudec, katalóg,  v spolupráci s Gandy gallery, texty: Maja a Reuben Fowkes, Omar Mirza, Oto Hudec, Bratislava, 2013 ISBN: 978-80-905363-5-7

2.

MIRROR LAND. (koncept knihy: Magda Schery, Palo Bálik, Daniel Grúň), Bratislava: Apart Label, Tranzit, 2016 ISBN 8588007277448

3.

 Isabel Mariazinha Marcia Luciana, Oto Hudec, Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2015 ISBN 978-80-89259-90-8

1.

O udržateľnosti vo výtvarnom umení, Antológia textov o udržateľnom rozvoji v kultúrnej a kreatívnej praxi, Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach, Editor: Pavol Capík, 2020, ISBN 978-80-553-3628-2

2.

Úvod, Autori: Angel, Judit, Hudec, Oto, Mazalanová, Eliška, Révészová, Zuzana, Rigová, Emília, Publikácia: Neviditeľné múzeum, rok vydania: 2019, ISBN 978-80-972325-7-3

3.

Neviditeľné múzeum, Publikácia, Autori: Angel, Judit, Hudec, Oto, Mazalanová, Eliška, Révészová, Zuzana, Rigová, Emília Vydanie: 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Diňa avri: tranzit.sk, Rok vydania: 2019, 137 s., ISBN 978-80-972325-7-3

4.

Make Roma proud again!, (Emília Rigová a Oto Hudec: dialóg, slov. názov), Emília Rigová, Oto Hudec, erstestiftung.org, eriac.org a multikulti.sk, December 2017

5.

Umenie v období kríz, Kód, konkrétne o divadle, Na margo, číslo 6, ročník 13, 2019, str. 2, ISSN 1337-1800


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

1. Ohlasy o autorovi, zmienky a citácie autora v encyklopédiách, lexikálnych publikáciách, monografiách (vrátane digitálnych), reprodukcie, citácie a zmienky o autorovi v texte

1.

Cosmopolitical Struggles for a Pluriversal Planet, Maja and Reuben Fowkes, Making Another World Possible, Creative Time, 2019

2.

No Art on a Dead Planet, Maja and Reuben Fowkes, Published in Barricading the Ice Sheets. Artists and Climate Action in the Age of Irreversible Decision, edited by Oliver Ressler, 2020

3.

Silviphilia, or Why Artists Care for Trees, Maja and Reuben Fowkes, Through a Forest Wilderness, DOWN WITH ART!, Nemecko, 2018

4.

Central and Eastern European Art Since 1950 (World of Art), Maja and Reuben Fowkes Thames & Hudson, 2020

2. Recenzie v odborných časopisoch alebo odborných publikáciách – domáce

1.

Kráľ je nahý. Opäť., Silvia Čúzyová a Noro Lacko, recenzia Ceny Oskára Čepana, Časopis Profil č. 4, 2012

2.

Cena Oskára Čepana 2012, Alexandra Tamásová, Jazdec / júl – august – september 2012 

 

3. Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách – domáce

1.

Aby umenie malo zmysel, Alexandra Tamásová, a „Z pohľadu komfortu sa možno budeme musieť vrátiť späť…. z pohľadu duševného vývoja to však môže byť skutočný krok vpred…“ Oto Hudec v rozhovore s Alexandrou TamásovouProfil tvorby v časopise Profil, č. 1., 2013

2.

Oto Hudec Ecological Insights and Planetary Perspectives, Maja and Reuben Fowkes, Flash art, č. 3, 2016

3.

Súostrovie neznamená izoláciu, ale spájanie sa, KHB Artbase, Daniel Grúň, 2019

4. Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách (reprodukcia alebo text)

domáce

1.

Oto Hudec Gandy Gallery, Bratislava, Marek Kuchár, Flash Art, 2016, Flash Art june-august

2.

Poroz/Umenie/Kunst, Lenka Kukurová, Recenzia na umelecký projekt TRAM, Profil, 2018

3.

Denisa Tomková: Sociálne-angažované umenie a jeho globálna proliferácia a lokálna genealogická analýza, č. 2, 2017

4.

Kresba ako protest, Lenka Kukurová, Časopis X o súčasnej kresbe, číslo 9, 2016

5.

Čierna linka krivolaká, Oto Hudec, Časopis X o súčasnej kresbe, číslo 9, 2016

6.

Rómsky obrat?, Petra Hanáková, Magazín o umení 365° # 4, 2018

5. Recenzie alebo rozhovory v dennej tlači

domáce

1.

Na viedenskom veľtrhu umenia je aj múzeum vytvorené slovenskými autormi, čičmiansky kroj v ňom však nenájdete, Jana Babušiaková, Denník N, 29. septembra 2018

2.

Lepšiu planétu hľadá v zrkadle, Jana Močková, Denník N, 7. apríla 2016

3.

V bratislavskom Novom meste postavili mrakodrap bez stavebného povolenia Zuzana Duchová, 9. novembra 2020

4.

Kunst im Zeichen der Klimakrise: Ein Gespräch mit Oto Hudec, rozhovor, Jürgen Rendl, Rádio Slovakia International, 17. 08. 2020

5.

Cena za angažovanosť, Juraj Kováčik, .týždeň, 30. september 2012

6.

Stigmatizovaná čtvrť na kraji Košic je plná života. Sídliště Luník IX táhne nahoru starosta i umění, Ondřej Šebestík, wave.rozhlas.cz, 6. máj 2020

7.

Oto Hudec v Rádiu Devín o jeho výstave Súostrovie v Kunsthalle LAB, 2017, Rádio Devín, zverejnenéna doméne soundcloud, Kunsthalle Bratislava

8.

Galéria, ktorá sa túla po (ne)láskavej slovenskej duši, Andrej Barát, Pravda, 11.09.2019

6. Ohlasy v elektronických médiách, web adresách kultúrnych a galerijných ustanovizní

1.

Artbase, Databáza súčasného slovenského vizuálneho umenia, umelecký profil, Dátum poslednej úpravy
14.04.2021

2.

Where the Wild Things are, Flóra Gadó, artportal.hu, 2020

3.

Jak uhlí hledalo cestu domů, Alžběta Cibulková, Artalk.cz, 2019

4.

Together towards Catastrophe II., Anna Remešová, artportal.hu, 2018

5.

Oto Hudec: Slow Activism of the World Turtle, Maja and Reuben Fowkes, artscabinet.org

6.

Hodnota ceny, Ján Kralovič, Artalk.cz, 2012

5.

Skloňovanie lesa, Zuzana Janečková, Artalk.cz, 2020

6.

Special Issue: Art and the Environment in East-Central Europe Introduction, Janeil Engelstad, artmargins.com, 2014

7.

If I Had a River: A Commentary, Oto Hudec, artmargins.com, 2014

8.

Komunity na chrbte korytnačiek, Lenka Kukurová, artalk.cz, 2017

9.

Nadikhuno museumos, Barbora Németh, Artalk.cz, 2018

10.

A refugee in a gallery, Jakub Gawkowski, artportal.hu, 2017

7. Uvedený film, rozhlasový alebo televízny program (programový blok) a pod., venovaný tvorbe autora

1.

Artbase / Oto Hudec, Video pre KHB Artbase, Účinkujú / Cast Oto Hudec, Alexandra Tamásová, 2021

2.

Oto Hudec & Do divočiny, SNG Schaubnarov mlyn, produkcia: Juraj Starovecký, 2020

3.

Teraz a tu: Oto Hudec a Alexandra Tamásová, www.hentak.sk, 2013

4.

Cena Oskára Čepana 2012: Oto Hudec, Videoprofil, Cena Oskára Čepana, produkcia: Maja Štefančíková, Jana Kapelová, 2012


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

11. 6. 2021


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Výtvarné umenie

13. Názov habilitačnej prednášky:

Výtvarné umenie v časoch klimatickej krízy


14. Téma habilitačnej práce:

tézy

Výtvarné umenie v časoch klimatickej krízy (participatívne, komunitné a ekologické umelecké projekty reagujúce na klimatickú krízu a globálne témy)


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Prof. Ilona Németh, DLA – dizajnér,  vysokoškolský pedagóg na Katedre dizajnu, garant študijného programu Dizajn, špecializácia na transport dizajn.

Doc. Daniel Grúň, PhD. – teoretik a historik umenia, člen Katedry teórie a dejín umenia na VŠVU.

Mgr. Lenka Kukurová, česká enviromentálna aktivistka, kurátorka a kritička umenia. Pripravila celú radu medzinárodných výstav, v ktorých riešila vzťah medzi umením a politikou.


17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

Prof. Mgr. Patrik Kovačovský – garant študijného programu Výtvarné umenie v doktorandskom stupni štúdia, profesor v študijnom odbore Umenie, člen Katedry socha, objekt, inštalácia VŠVU.

Členovia:

Prof. Tomáš Vaněk – rektor AVU, vedúci ateliéru intermediálnej tvorby III., český intermediálny umelec.

Prof. Rudolf Sikora, akad. mal. – predstaviteľ konceptuálneho umenia na Slovensku, bývalý pedagóg Katedry maľby na VŠVU v Bratislave.


18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnj komisie – O. HudecPDF, 868 KB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
Doc. Pavol Choma, akad. mal.
Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
Prpf. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. – Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Prof. M.A. Jan Němeček – VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj
Prof. DLA Ilona Németh    
doc. MgA Adam Pokorný, PhD. – AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík
Prof. Rudolf Sikora – Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia
Doc. MgA. Tomáš Vaněk – Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.


23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

členovia prítomní prezenčne: 5
rektorka  a predsedníčka UR doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.,  prof. Rudolf Sikora, akad.mal., prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

prihlásení online: 10
doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD., prof. PhDr. Zdeno Kolesár, prof. Boris Kvasnica, akad. mal, doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., prof. PhDr. Marian Zervan, PhD., prof. Karol Weisslechner, akad. arch.  prof. Ing. Štefan Klein,akad. soch,  prof. Ing. arch. Monika Mitašová, PhD. prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch., prof. MgA. Tomáš Vaněk,

ospravedlnení:  6
doc. MgA. Adam Pokorný, PhD, akad. soch., prof. Henrieta Moravčíková, PhD., , doc. Júlia Sabová, akad. mal., prof. M.A. Jan Němeček,  doc. Pavol Choma, akad. mal, prof. DLA Ilona Németh


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 8 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 16. 2. 2022: členovia UR VŠVU tajným hlasovaním   (15 za, nik proti,  nik zdržaný)  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantovi Mgr. art. Otovi Hudecovi, ArtD. v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou Výtvarné umenie.


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa 16. 2. 2022


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 


27. Kontaktná adresa:

oto.hudec@gmail.com