Marcel Benčík

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Marcel Benčík


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1977


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

(ArtD.) 2004 / 2007

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

(Mgr. art.) 2002 / 2004

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

(bc.) 1998 / 2002

Slipper Rock University, Slippery Rock,

PA, USA; 2002 (štipendijný pobyt)


5. Priebeh zamestnaní:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra vizuálnej komunikácie

8. 10. 2008 / doposiaľ

grafický dizajnér v slobodnom povolaní od roku 2002


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra vizuálnej komunikácie

(odborný asistent) 01. 09. 2011 / doposiaľ

predmet: Interpretácia v grafickom dizajne

Ateliér III. doc. Pavel Choma

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra vizuálnej komunikácie

(asistent) 18. 11. 2008 / 31. 08. 2011

Ateliér III. doc. Pavel Choma

Vysoká škola výtvarných umení


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Grafický dizajn a vizuálna komunikácia


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

A. Publikované odborné práce

BENČÍK, Marcel (ed). 2011. Čierna skrinka / The Black Box. Forward Marketing Events.Bratislava. ISBN 978-80-969479-1-5

BENČÍK, Marcel. 2007. Aglomerácia, Sieť grafického dizajnu na Slovensku. Vysoká škola výtvárných umení v Bratislave. (dizertačná práca)

BENČÍK, Marcel. 2008. Bankovky na území Slovenska od roku 1919 do roku 1993. In Double. s. 54–59

BENČÍK, Marcel. 2013. Freelancing at Slovakia. In 2+3D international. (verzia magazínu pre ipad.)

C. Iné publikované učebné texty

BENČÍK, Marcel; JOKELOVÁ, Sylvia. 2014. Graduation Projects (G4) – známa neznáma prehliadka. In Designum. roč. XX, 2014, č. 2, s. 6–17

BENČÍK, Marcel; 2013.Self—reflexia. In mini SELF 2013. trivjednom o.z., s. 36–41

BENČÍK, Marcel; MATIS, Branislav. 2013. Konferencia Kupé? In Designum. roč. XIX,2013, č. 4, s. 4–11

BENČÍK, Marcel. 2013. Národná cena za dizajn alebo „Pribudol nám riadok v životopise“. http://malydizajnblog.sk/2013/narodna-cena-za-dizajn-alebo-„pribudol-nam-riadok- v%C2%A0zivotopise“. 1. 8. 2013, 15.22 hod.

BENČÍK, Marcel. 2013. Graduation Projects – prehliadka absolventských prác z krajín V4. In Designum. roč. XIX, č. 1, s. 4–19

BENČÍK, Marcel. 2012. Súčasnosť katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. In Designum. roč. XVIII, 2012, č. 3, s. 10–27

BENČÍK, Marcel. 2012. Interpretácia v grafickom dizajne. In SELF-2012, vlastným nákladom.ISBN 978-80-971120-0-4. s. 69–70

BENČÍK, Marcel. 2012. Depeche Mode do Žiliny asi nepríde. In Designum. roč. XIV, č. 1,s. 52–55

BENČÍK, Marcel. 2010. Macko v Satelite. In Designum. 5/2010

ZAVARSKÁ, Barbara; BENČÍK, Marcel. 2010. Local Icon – Urbánna kampaň. In Typo. Leto 2010. č. 40. s. 88–91

BENČÍK, Marcel. 2009. Pewnosc siebie slowackiego projektowania. In 2+3D. roč. 2009.č. 1., s. 118–119

BENČÍK, Marcel. 2008. Sebavedomie (slovenského) dizajnu. In Typo. zima 2008, č. 34, s. 4–5

MATIS, Braňo; BENČÍK, Marcel. 2008. KUPÉ 3. In Designum. roč. XIV, č. 1, s. 54–59

BENČÍK, Marcel, JANČOK, Martin. 2006. Living Underground 2. In Designum. roč. XII,č. 4, s. 4

BENČÍK, Marcel. 2006. Pozor! Pozor! Nabudúce možno aj vo vašej obci!. In Designum,roč. XII, č. 4, s. 68–69

BENČÍK, Marcel; BÁLIK, Palo. 2006. KUPÉ 1. In Designum. roč. XII, č. 1, s. 46–49

BENČÍK, Marcel. (rok neuvedený). Armádna grafika. In 3/4. roč. 5, č. 15, s. 86–87

MATIS, Branislav; BENČÍK, Marcel. (rok neuvedený). Vianoce. In 3/4. roč. VI, č. 16, s.28–35

BENČÍK, Marcel a kol. oz 1977. Comment. 2006. In Designum. roč. XII., č. 2, s. 72

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

MAZALANOVÁ, Eliška. 2015. Lucia Gašparovičová a Marcel Benčík zbierajú. In Designum. roč. XXI, 2015, č. 1., s. 32–38

_

PRIBIŠOVÁ, Lýdia. Hosťujúci kritik: Považská galéria umenia v Žiline. [cit. 2015-07-06]. Dostupné na internete: http://www.artalk.cz/2015/01/16/hostujuci-kritik-povazska-galeria-umenia-v-zilinev-ziline/

TOPOLČANSKÁ, Mária. 2013. Architects. [cit. 2014-08-05]. Dostupné na internete: http://www.a10.eu/architects/profiles/zerozero/profile_zerozero.html

BACOVÁ, Andrea. 2013. Kulturpark. In Arch. roč. 18, č. 10, s. 26–33.

NOGA,Pavel. 2012. Čierna skrinka. In Designum 01/2012. roč. XVIII. 2012. č. 1. s. 14–16

KAŠŠÁKOVÁ, Eva. 2012. Slovenský grafický dizajn je na správnej ceste. In Designum.roč. XVIII, 2012, č. 3, s. 34–35.

BLAŽEK, Filip, KUDRNOVSKÁ, Linda a redakcia. Design Education. In Typo. č. 43. s.22–39.

RIŠKOVÁ, Mária. 2011. Sto percent navyše. In Designum. roč. XVII, 2011, č. 2, s. 16–21.

KOLESÁR, Zdeno. 2009. Od hermetyczności do zaangazowania spolecznego. In 2+3D.(ročník neuvedený), 2009. č. 1., s. 119–125.

KOLESÁR, Zdeno. 2009. Od hermetického k angažovanému. Mladý slovenský grafický dizajn. In: Cumulus 2007 (zborník koferencie). Slovenské centrum dizajnu Bratislava

2009.

KOLESÁR, Zdeno. 2009. [online]. From the Hermetic Towards the Interested. Icograda enews 2009, č. 11., [cit. 2014-08-05]. Dostupné na internete: www.icograda.org/feature/current/articles 1444.htm.

KOLESÁR, Zdeno. 2008. Od hermetického k angažovanému. In Typo. zima 2008, č. 34,s. 6–15.

KOLESÁR, Zdeno. 2008. From the hermetic towards the interested – New Slovak graphic design. In: Cumulus Working Papers Bratislava. Helsinki 2008, s. 23.

KOLESÁR, Zdeno. 2008. From the Hermetic Towards the Interested – New Slovak graphic design. Typo. Central European Review of Design 2008, s. 7.

PRUDIL, Karol. 2009. Nowa fala w slowackim projektowaniu pism drukarskich. In 2+3D. 2009. č. 1., s. 126–131.

BIERKOWSKI, Tomasz. Czy potrzebujemy projektowania zaangazowanego?. In 2+3D.2009, č. 31, s. 79–83.

PRUDIL, Karol. 2008. Nová vlnka slovenského typo-dizajnu. In Typo. zima 2008, č. 34,s. 70–77.

PEKÁROVÁ, Adriena. 2004. Dekor a dizajn. In Remeslo, umenie, dizajn. roč. 5, 2004, č. 3, s. 11–13.

B. Ohlasy v odbornom časopise na podujatie

HUBOVÁ, Katarína. 2013. Národná cena za dizajn. K súťaži. In Designum. roč. XIX,

2013, č. 3, s. 2–7.

SIKOROVÁ, Mira. 2009. Čierna skrinka. In Designum. roč. XV, 2009, č. 6, s. 22–23.

BUDZYŃ, Tomasz. 2009. Dlaczego warto robić Kupé? In 2+3D, 2009. č. 30, s. 7.

RIŠKOVÁ, Mária. 2009. Worskhop Rural Poster (správa spoza kuchynskej linky). In Designum.roč. XV, 2009, č. 6, s. 20–21.

JANČOK, Martin. 2010. Oslavno-kritický pohľad na Living underground 1–5. In Typo.leto 2010, č. 40. str. 76–79.

PECINA, Martin. 2009. Kupé 5. In Typo. zima 2009, č. 38, s. 58–61.

MATIS, Braňo. 2007. KUPÉ 2 – Dizajnéri v čakárni. In Designum. roč. XIII, 2007, č. 1,s. 58–64.

C. Zverejnené diela v katalógu alebo magazíne

BÁLIK, Pavol, BLAŠKO, Juraj a kol. autorov. 2008. ‡ Double.

GADDY, James. 2006. European Design Annual. In print. roč. LXIII, č. máj–jún 2006,s. 94–159.

PEKÁROVÁ, Adriena. 2004. Dekor a dizajn. In Remeslo, umenie, dizajn. roč. 5, 2004,č. 3, s. 11–13.

BUDZYŃ, Tomasz. 2004. Warsztaty typograficzne w Krakowie. In 2+3D, 2004. č. 13,s. 13–25.

D. Recenzie na podujatie

MROWCZYK, Jacek a redakcia. 2014. Brk Mrc Tu Nie chodzi o styl / Nejde o štýl. In 2+3D. roč. (ročník neuvedený). č. 1/2014. s. 9. (recenzia výstavy Tomasz Bierkowski a Marcel Benčík, Brk Mrc Tu, Zamek Cieszyn, Poľsko)

KOLESÁR, Zdeno. 2007. pivo, guláš, pirohy a halušky v jednom hrnci. Stredoeurópska revue designu G4. In Designum. roč. XIII, 2007, č. 4, s. 56–57.

E. Ohlasy a zmienky v periodickej tlači a médiách

NÉMETH, Jana. 2014. Od vlastnej identity k aktivizmu. In SME. 17. 4. 2014. s. 15.

ŠANTA, Branislav. 2014. Divadlá spojí aj vizuál festivalu. In Portál. 94. divadelná sezóna 2013/2014. apríl 2014. s. 20

A3UM. 2013. Local Icon. [cit. 2014-08-05]. Dostupné na internete: http://www.rtvs.sk/ tv.programmes.detail/archive/2577?date=12.10.2013

GARAJ, Patrik. 2013. Freelancer. King alebo lúzer. In Trend. roč. XXIII, 2013. č. 37, s. 12.

HUSTÁ, Ľubica. 2013. Kulturpark. In Trend. roč. XXIII, 2013. č. 31, s. 60.

GARAJ, Patrik. 2013. Prečo slovenský dizajn nevidno. In Trend. roč. XXIII, č. 22, s. 13.

GARAJ, Patrik. 2012. Prečo počúvať dizajnérov. In Trend. roč. 22, 2012, č. 37, s. 14.

GARAJ, Patrik. 2012. Ako si žije kreatívna trieda. In Trend. roč. 22, 2012, č. 7, s. 14.

MIRZA, Omar. Umenie hore bez. 2011. [online]. Najlepšia architektúra vznikla za komunizmu. [cit. 2013-09-25]. Dostupné na internete: http://tv.sme.sk/v/22860/najhodnotnejsia-architektura-vznikla-za-komunizmu.html

F. Rozhovory

Štvrtok 12.02.2015, Triaška and Čejka_FM / Relácia moderátorskej dvojice. [cit. 2015-07-20]. Dostupné na internete: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1474/152725

MIRZA, Omar. Umenie hore bez. 2011. [online]. Ježiš s hlavou Hitlera sa na obálku nedostal. [cit. 2013-09-25]. Dostupné na internete: http://tv.sme.sk/v/20115/jezis-s-hlavou-hitlera-sa-na-obalku-knihy-nedostal.html

TRNOVSKÁ, Katarína. 2014. Marcel Benčík. In Atrium. roč. XI, č. 3, s. 82–89.

NÉMETH, Jana. 2014. Čo s vami urobia stovky tvárí. In SME. 15. 4. 2014. s. 15.

GARAJ, Patrik. 2013. [online]. In Etrend. [cit. 2014-08-05]. Dostupné na internete: www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2013/cislo-48/kulturpark-riadi-vojenska-abeceda.html

KLEINOVÁ, Viera. 2013. Baví ma komplexnosť. In Design Week. Noviny festivalu súčasného dizajnu. str. 46–47.

GARAJ, Patrik. 2011. Keď dizajnéri kreslia štátny rozpočet [online]. In Etrend. [cit. 2011-06-13].

MATIS, Braňo. 2008. Gule na strome času. In 3/4. roč. IX, 2008, č. 21/22, s.


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

nevyžaduje sa


11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

5. 8. 2015


12. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.6 Dizajn


13. Názov habilitačnej prednášky:

Kolízia grafického dizajnu a umenia


14. Téma habilitačnej práce:

Súbor uskutočnených umeleckých diel /1998 – 2015/


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Marian Oslislo – vedúci výučbového pracoviska Pracownia dzialan multimedialnych, Katedra Projektowania Graficznego i Multimediów, Akademia Sztuk Pieknych, Katowice.

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. – teoretik a kritik v oblasti dizajnu, docent pôsobiaci na Katedre teórie a dejín umenia na VŠVU v Bratislave.

Mgr. Mária Rišková – vedúca oddelenia, kurátorka a kustódka zbierok, Slovenské múzeum dizajnu – oddelenie zbierok, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava.


17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

prof. akad. mal. Stanislav Stankoci – garant študijného programu Vizuálna komunikácia, profesor pôsobiaci v študijnom odbore Dizajn na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave.

Členovia:

prof. akad. mal. Ľubomír Longauer – profesor v študijnom odbore, významný odborník z praxe.

dr. hab. Tomasz Bierkowski – vedúci výučbového pracoviska Pracownia liternictwa i typografii, Katedra Projektowania Graficznego i Multimediów, Akademia Sztuk Pieknych, Katowice.


18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – M. BenčíkPDF, 2.30 MB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Umelecká rada VŠVU zloženie:

predseda:
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

interní členovia:
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
prof. Daniel Fischer, akad. mal.
doc. Pavel Choma, akad. mal.
prof. Dušan Kállay, akad. mal.
doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
prof. Ilona Németh, DLA
prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
prof. Júlia Sabová, akad. mal.
prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho
prof. Ing. arch. Robert Votický, Dipl. Arch.
prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

externí členovia:
prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch. -renomovaný architekt, bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU

prof. Peter Čanecký  - vysokoškolský učiteľ VŠMU Bratislava, scénograf, kostýmový výtvarník

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. – riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV Bratislava

prof. Mgr. Milota Havránková - renomovaná fotografka, bývalá vysokoškolská učiteľka VŠVU

Mgr. Gabriel Hushegyi – riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti                                     

prof. Petr Siegl – vysokoškolský učiteľ AVU Praha

Dr.H.c. prom. hist. Jiří Ševčík – renomovaný teoretik a historik umenia, bývalý vysokoškolský učiteľ a prorekor AVU Praha


22. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umelecke rady – habilitácia M. BenčíkaPDF, 1.32 MB


23. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 2 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 30. 3. 2016

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním  ( 17   hlasov za,   0  zdržaný, 0  proti )  rozhodla menovať Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD. docentom v ŠO 2.2.6 Dizajn.


24. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Rozhodnutím UR VŠVU zo dňa 30.3. 2016 úspešne ukončené


25. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:


26. Kontaktná adresa:

bencik@afad.sk