Ľuboslav Paľo

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Ľuboslav Paľo

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr.art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1968

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2011 – Titul ArtD. v odbore Výtvarné umenie – grafika na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave / školiteľ Prof. Dušan Kállay, akad.mal., konzultant PhDr. Ivan Jančár

1998 – Titul Mgr.art v odbore Výtvarné umenie – grafika na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave / školiteľ

Prof. Dušan Kállay

1996 – Titul Bc. v odbore Výtvarné umenie – grafika na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave / školiteľ

Prof. Dušan Kállay

1992 – Titul Mgr. v odbore ruský jazyk a literatúra – výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2003 – Ilustrátorský workshop Albína Brunovského / UNESCO, Čierna Voda, Slovensko

1999 – Medzinárodné grafické sympózium Moravany, Slovensko

1998 – tvorivý pobyt v Cité International des Arts, Paríž, Francúzsko, štipendium Nadácie Mikuláša Galandu.

5.

Priebeh zamestnaní:

Od 2003 – Vysoká škola výtvarných umení, katedra grafiky, Bratislava, vysokoškolský učiteľ

1998 – 2003 – Stredná súkromná umelecká škola, Ivanská cesta, Bratislava, učiteľ odborných predmetov

1998 – 2003 – výtvarník v slobodnom povolaní

1993 – 1997 – Základná umelecká škola

(ul. Podjavorinskej), Bratislava, učiteľ

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Od 2003 – Vysoká škola výtvarných umení, katedra grafiky, Bratislava – asistent pri výuke základného ateliéru, od 2009 odborný asistent – predmet Techniky a metódy ilustračnej tvorby

1998 – 2003 – Stredná súkromná umelecká škola, Ivanská cesta, Bratislava – odborný predmet umelecká grafika a kresba

1993 – 1997 – Základná umelecká škola, ul.Podjavorinskej, Bratislava – vedenie umeleckých predmetov výtvarného zamerania

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Ilustračná tvorba so zameraním na teóriu a prax ilustrácie pre deti a mládež – špecializácia na knižný typ Picture book

Umelecká grafika so zameraním na hlbkotlačové techniky

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

 

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

„Lazarčík Peter, Mózer Peter, Mózer Ján, Paľo Ľuboslav“, katalóg

Autor: Jarmila Hittmárová

Vydavateľ: Regionálne kultúrne stredisko, Vranov nad Topľou, 1992

Katalóg, zverejnené dielo, str.32

In: Najkrajšie knihy Slovenska 1993, Rabbit&Solution Studio, 1994

ISBN: 80-967106-5-6

IDENTITY, katalóg,

úvodný text, reprodukcia diela

Autor: Dr. Mária Križalkovičová

Vydavateľ: ZUŠ Vranov nad Topľou, 1996

Zverejnené dielo, CV, (str. 128-129)

In: Annual´98, Bologna Book Fair , katalóg, japonské vydanie

Vydavateľ: Itabashi Art Museum, Tokyo, Japonsko, 1998

ISBN: 8-89154-09-3

„Slovakisk strek til Bergen“

novinový článok, zverejnené dielo

Autor: Turid Kjetland

Foto: Knut Strand

Bergens Tidende, 12. február 2000

zverejnené dielo, str.13

In: Najkrajšie knihy Slovenska 1999, Bibiana, 2000

ISBN: 80-967414-7-

Zverejnené dielo, CV, (str. 263)

Zostavovateľ: Mgr. Barbara Brathová

In: Bienále ilustrácií 2001, katalóg

Vydavateľ: sekretariát BIB, Bibiana, Bratislava, 2001

ISBN: 80-788096-860203

Katalóg, zverejnené dielo, str.21

Zostavovateľ: Eva Cíferská

In: Najkrajšie knihy Slovenska 2002, Bibiana, 2003

ISBN: 80-988602-5

Zverejnené dielo, CV, (str. 266)

Zostavovateľ: Mgr. Barbara Brathová

In: Bienále ilustrácií 2005, katalóg

Vydavateľ: sekretariát BIB, Bibiana, Bratislava, 2005

ISBN: 80-968602-8-3

XIX. Bienále ilustrácií Bratislava – Japan 2004, katalóg

profilový text, zverejnené dielo (str.65)

Autor: Japonská sekcia IBBY

Foto: archív BIB

C.V., informačný text, str. 49

In: Honour List 2004, IBBY, 2004

Katalóg, zverejnené dielo, str.11-12

Zostavovateľ: Eva Cíferská

In: Najkrajšie knihy Slovenska 2003, Bibiana, 2004

ISBN: 978-80-89154-05-0

Zverejnené dielo, CV, (str. 48)

In: Oita Biennale of Illustrations, katalóg

Vydavateľ: Educational Board, Aki Town, Oita, Japonsko, 2004, ISBN: 83-910501-8-1

„(Ne)schované sny Ľuboslava Paľa“, profilový text, reprodukcia diela , str. 88-91

Autor: Michal Strapko

Foto: Peter Záhradník

Antik, 6, 2005,

„Zlaté jabĺčko je značka na ceste, hovorí Paľo“, rozhovor, portrétne foto, str.26

Autor: Jena Opoldusová

Foto: Roman Benický

Pravda, 1.október 2005,

„Víťaznú knižku aj sám vymyslel“, novinový článok, str.16

Autor: Zuzana Uličianska

Foto: Mirka Cibulková

SME, 10.september 2005,

„Začal sa sviatok detských kníh“, novinová reportáž, str.16

Autor: Andrea Kopernická

Foto: BIB

SME, 10.september 2005,

„Knihy v úli“, profilový text v týždenníku, str. 70

Autor: Zuzana Mojžišová

Týždeň, č.45, 6. november 2006

„Ocenení autori BIB 2005“, zverejnené dielo

Foto: archív BIB

SME, 9. september 2005, 4. strana špecializovanej prílohy

„Mám hlavu plnú nápadov...“, interview

Autor: Janetta Šimková

Čistý deň, 3/2005

„Maľovaný svet“, katalóg-skladačka

Autor: Peter Čačko

Vydavateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou, 2005

„Výstava najkrajších ilustrácií“, článok, zverejnené dielo

SME, 4. Jún 2005

STV, televízny šot

Správy STV, september 2005

TA3

televízne interview, september 2005

SLOVENSKÝ ROZHLAS,

Zrkadlenie, september 2005, red. Hana Beranová

Zverejnené dielo, CV, str. 364

Zostavovateľ: Mgr. Barbara Brathová

In: Bienále ilustrácií 2005, katalóg

Vydavateľ: sekretariát BIB, Bibiana, Bratislava

ISBN: 8-89154-09-3

„Tri otázky pre ilustrátora Ľubomíra Paľa“, str.5

Autor: Roman Benický

Kumšt-príloha denníka Pravda, 28. október 2006

„Maľovaný svet“, rozhovor v časopise, portrétne foto, zverejnené dielo

Autor: Dana Zavadová

Foto:Ivana Lipovská

MIAU, január 2006

XX. Bienále ilustrácií Bratislava – Japan, katalóg,

profilový text (str. 34 – 35), zverejnené dielo

Autor: japonská sekcia IBBY, 2006

Foto: archív BIB

Katalóg, zverejnené dielo, str.21

Zostavovateľ: Eva Cíferská

In: Najkrajšie knihy Slovenska 2005, Bibiana, 2006

ISBN: 80-89154-12-3

„Ľuboslav Paľo, Barevný vodopád“, katalóg, skladačka

Autor: Zuzana Štěpanovičová

Vydavateľ: Oblastní galerie v Liberci, Česká republika, 2007

ISBN: 978-80-85050-65-3

„Oblastní galerie nabídne v prosinci svým návštevníkům sochy a ilustrace“

Autor: Jiří Stich

Kultura regionu č.25, 6. november, 2007

„Galerie uvádí výtvarníka Paľa“

Autor: Jan Mikulička

MF Dnes (Kultura), 11. december 2007

„Pohľadom Ľuboslava Paľa“, autorský text

Kumšt-príloha denníka Pravda, 6.október 2006, str.7

„Z čoho žijú ilustrátori?“, rozhovor, portrétne foto

Autor: Ivica Augustínová

Foto: Ladislav Prikler

Šarm, 37/2007, str. 27-28

„O BIB a známke k BIB rozhovor s jej autorom“, interview

Autor: Antónia Paulínyová

Zberateľ, č.10, roč. XIII., 2007, str.22 / špecializovaný mesačník

„Mačka vo vreci“, katalóg-skladačka

Autor: Barbara Brathová

Vydavateľ: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti

2007

Bienále ilustrácií Bratislava 2007

STV 2, 27.10,2007

citácia a video profil

Filmový portrét

TVA 35/2007

35.07 TVART

red. Ľudo Petránsky

Rozhlasové interwiev

Zrkadlenie, 2. 2. 2007, Slovenský rozhlas, minutáž: 30 min.

redaktor Rastislav Šimášek

TV vstup – Najkrajšie knihy Slovenska 2007

hlavné správy STV, 22.4.2007

Katalóg, autorský text, str. 2-3

Zostavovateľ: Eva Cíferská

In: Najkrajšie knihy Slovenska 2007, Bibiana, 2008

ISBN: 978-80-89154-18-0

„Myslím, že môže byť “

Text, zverejnené dielo v odbornom periodiku, str. 34-35

Autor: Barbara Brathová

In: Bibiana 2/2007, ročník XIV., Bibiana, Bratislava, 2007

ISSN: 1335-7263

Katalóg, zverejnené dielo

Zostavovateľ: Barbara Brathová

Vydavateľ: Oddelenie BIB Bibiana, Rabbit&Solution, Bratislava, 2007

ISBN: 978-80-0-89154-14-2

Katalóg, zverejnené dielo, str.20

Zostavovateľ: Eva Cíferská

In: Najkrajšie knihy Slovenska 2006, Bibiana, 2007

ISBN: 978-80-89154-13-5

„V rozkvete tvorivých síl. / Cena Ľudovíta Fullu Ľuboslavovi Paľovi

Profilový článok v odbornom periodiku, str. 18-19

Autor: Marián Veselý

In: Bibiana, 4/2008, XV.ročník

ISSN: 1335-7263

„Ľuboslav Paľo“, profilový text, zverejnené dielo, str. 116-121

Zostavovateľ: Ľubica Kepštová

In: Slovenská detská kniha, Literárne informačné centrum, Bratislava, 2008

ISBN: 978-80-89222-57-5

„Oggi gran finale alla Fiera dell libro per ragazzi con il volume vincitore del Bologna Award“, článok

Autor: Paola Naldi

kultúrna príloha la Repubblica, 26. marec, 2009

TV vstup – Najkrajšie knihy Slovenska 2008

hlavné správy STV, 22.4.2009

Rozhlasové interview

Zrkadlenie, 2009, Slovenský rozhlas, minutáž: 30 min.

redaktor Hana Beranová

BIB 2009

TV diskusia, TV LUX, 17.09.2009, minutáž: 45 min.

Red. Roman Tarina

Bienále ilustrácií Bratislava 2009

Dokument, STV 2, 04. 10 .2009, minutáž: 15 min.

Slovak Children´s Book, odborná publikácia,

profilový text, zverejnené dielo, str.150-155

Autor: Barbara Brathová

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava, 2009

ISBN: 978-80-89222-76-6

„Haló, haló, pani Mačka!“

CV, informačný text, str.30-31

Editor: Ina Martinová

In: Children´s Book from Slovakia,

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava, 2009

ISBN: 978-80-89222-68-1

„Chat so srdcom“

Informačný text v odbornom periodiku, str.1-13

Autor: Barbara Brathová

In: Bibiana, 3/2009, XVI. ročník

ISSN: 1335-7263

Informačný text, zoznam kníh publikovaných v zahraničí, str.27

Editor: Jana Pániková, Mária Smoláriková

In: Slovak Literature for Children and Young Adults in Translation 2009,

Literárne informačné centrum, Bratislava, 2009

ISBN: 978-80-8119-011-7

„Tá najlepšia destinácia“, Najkrajšie detské knihy 2008

Autor: Ľuboslav Paľo

In: Bibiana, 2/2009, XVI.ročník

ISSN: 1335-7263

„International Jury“, CV, zverejnené dielo, profilový článok, (str. 192-197)

Autor: Mgr. Barbara Brathová

In: Slovak United Imaginations, katalóg

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava, 2009

ISBN: 978-80-89222-75-9

„International Jury“, informačný text, portrétne foto (str.3-5)

In: Bienále ilustrácii Bratislava, 2009

Zverejnené dielo „Bez názvu“

Katalóg: „Eje México – Eslovaquia, Os Mexiko – Slovensko

Kurátor: Mgr. art. Katarína Macurová, ArtD.

Vydavateľ: VŠVU Bratislava, Slovensko, 2010

ISBN: 978-80-970479-4

Profilový video dokument – „Slovakimagination“,Bologna 2010

Uvedený 23.3. 2010

Réžia: Vilo Csino

„Ilustrácie Ľuboslava Paľa“

Kysucké noviny, 16.3. 2010, č. 10

Autor: Zuzana Sýkorová

„Paľove ilustrácie“

Kysuce, č.19, 12.5., 2010

Autor: Zuzana Sýkorová

TV šot (minutáž 5 min.)

japonská štátna TV stanica NHK, uvedené 6.6. 2010

„Podoby knižnej ilustrácie nastupujúcej generácie autorov“,

profilový článok, zverejnené dielo

Publikácia: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960

Autor: Zuzana Stanislavová

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava, 2010

ISBN: 978-80-8119-026-1

„Ľuboslav Paľo“

CV, zverejnené dielo, profilová dvojstrana

In: Slovak Illustrators Awarded at BIB

Vydavateľ: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, 2010

ISBN: 978-80-8915-428-9

„Čas inovácií (Slovenská ilustrácia pre deti a mládež 2009)“

Článok v odbornom periodiku, str. 33-34

Autor: Michal Tokár

In: Bibiana, 1/2010, XVII. ročník

ISSN: 1335-7263

„Ľuboslav Paľo“, CV, profilový text, zverejnené dielo,

Zostavovateľ:

Slovak Children´s Book, LIC, Bratislava, 2010

Samostatný profilový list

Katalóg: „Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB“

Autorka a zostavovateľka: Mgr. Viera Anoškinová

Vydavateľ: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, Slovensko, 2011

ISBN: 978-80-89154-36-4

CV, autorský text, str. 31

Katalóg: „ Illustrators annual 2011“

Vydavateľ: Bononia University Press, Bologna, Taliansko, 2011

ISBN: 978-88-7395-605-1

Zverejnené dielo: „ Bájky 35-1-2“, str. 85

Katalóg: „XXIII. Bienále ilustrácií Bratislava, Slovensko“

Vydavateľ: The Japan Association of Art Museum, Japonsko, 2012

ISBN neudané

Zverejnené dielo: CV, profil str. 139, The dragon I., The dragon II. str.60, 61

Katalóg: „Z ruky do ruky“

Text: Nana Furiya, Yukiko Hiromatsu, Martin Vančo

Vydavateľ: Perfekt, Bratislava, Slovensko, 2012

ISBN: 978-80-8046-570-4

„Ľubo Paľo a Asociácia ilustrátorov“, textový a obrazový dokument

Autor: Mgr. Barbara Brathová

Zdroj: http://www.snd.sk/?vystavy&clanok=lubo-palo-a-asociacia-ilustratorov , 26.11.2012

„Pohyb v ohrození“, Stav a tendencie slovenskej ilustrácie v roku BIB 2011

Článok v odbornom periodiku, str.18

Autor: Michal Tokár

In: Bibiana, 1/2012, XIX.ročník

ISSN: 1335-7263

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa pri hab. konaní

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

18. 2. 2015

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Protiklady súčasnej knižnej ilustrácie. Kreatívne spracovanie knižného typu Picture Book ako protiklad mainstreamovej produkcie.

14.

Téma habilitačnej práce:

Témou habilitačnej práce je súčasná ilustračná tvorba, jej stav, hlavné trendy, vplyvy a z toho vyplývajúce žánrové typy. Druhá časť práce demonštruje možnosti uplatnenia nekomerčného, kreatívneho výtvarného spracovania knižného diela.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Dušan Kállay, akad. mal. – profesor a garant ŠP na VŠVU v Bratislave.

doc. PhDr. Michal Tokár, PhD. – teoretik v oblasti ilustračnej tvorby, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity

Mgr. Viera Anoškinová – Bibiana, medzinárodný dom umenie pre deti, kurátorka BIB

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

prof. Ladislav Čarný, akad. mal. – profesor pôsobiaci v odbore Katedra teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave členovia:

Členovia:

prof. Boris Jirků, akad. mal. – profesor pôsobiaci v študijnom odbore, ateliér Figurálnej kresby a maľby, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni.

PhDr. Ivan Jančár – teoretik umenia, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – Ľ. PaľoPDF, 1.74 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie Umeleckej rady – habilitácia Ľ. PaľoPDF, 32 KB

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umelecke rady – habilitácia Ľ. PaľaPDF, 1.27 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 1 zo zasadnutia 28.10.2015

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (14 za, 1 proti,1 hlas neplatný) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Ľuboslavovi Paľovi, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa 28.10.2015

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa: