Kancelária projektových činností

KPČ

Kancelária projektových činností odštartovala svoju činnosť na škole v roku 2002 a priebežne fungovala pod rôznymi názvami. Odvtedy permanentne rozvíja svoju činnosť aktívnej podpory všetkých pedagogických a výskumných pracovísk VŠVU. Vyhľadáva možnosti financovania aktivít v oblasti výskumu a umeleckej činnosti, asistuje pri spracúvaní nápadov pedagógov, doktorandov, študentov a iných pracovníkov VŠVU do podoby projektových zámerov. Od roku 2007 sa pripravili a realizovali stovky projektov, ktoré boli financované z domácich alebo zahraničných zdrojov.

KPČ VŠVU priebežne organizuje semináre pre pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov školy, na ktorých sa majú možnosť oboznámiť s aktuálnymi výzvami, ako aj praktickými informáciami potrebnými pre zapojenie sa do prípravy a implementácie projektov. V systéme svojej činnosti vytvorila štruktúru spolupráce a komunikácie s jednotlivými katedrami a pracoviskami školy.