Výsledky výberových konaní

Zverejnenie údajov výberových konaní na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Rok: 2024  2023

2024


8. 7. 2024

Výberové konania na Katedre maliarstva

 • docent pre vedenie výučby povinných predmetov Ateliér so zameraním na súčasnú maľbu a jej možné presahy

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KM 07082024_2PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


8. 7. 2024

Výberové konania na Katedre maliarstva

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný ateliér pre druhý ročník bakalárskeho stupňa a pre výučbu odborných predmetov so zameraním na špeciálne technológie

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KM 07082024PDF, 130 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


1. 7. 2024

Výberové konania na Katedre dizajnu

 • odborný asistent na 50% úväzok pre výučbu odborných predmetov so zameraním na 3D modelovanie pre potreby dizajnérskych disciplín
 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz dizajnu

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KD 07012024PDF, 131 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


1. 7. 2024

Výberové konania na Katedre reštaurovania

 • docent pre spolu vedenie výučby povinného odborného predmetu Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie a iné médiá a pre vedenie výučby povinného odborného predmetu Ateliér reštaurovania fotografie a pre výuku predmetov so zameraním na historické fotografické techniky

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KR 07012024PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


14. 6. 2024

Výberové konania na Katedre textilnej tvorby

 • odborný asistent pre výučbu povinného predmetu Prípravný kurz textilnej tvorby

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTT3 OA 06142023PDF, 129 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


14. 6. 2024

Výberové konania na Katedre textilnej tvorby

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný ateliér textilného dizajnu a vedenie výučby odborných predmetov so zameraním na  textilné technológie

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTT2 DoPat 06142023PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK doc. Dipl.Des. Zuzana Šebeková, ArtD. KTT2 DoPat 06142023PDF, 350 KB

 


14. 6. 2024

Výberové konania na Katedre textilnej tvorby

 • docent pre vedenie a výučbu povinného predmetu Ateliér textilného dizajnu so zameraním na textilný dizajn

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTT 06142023PDF, 131 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


11. 6. 2024

Výberové konania na Katedre architektonickej tvorby

 • odborný asistent pre výučbu povinného profilového predmetu Ateliér architektúry: telo a priestor a výučbu odborných predmetov

Výpis zo zápisnice:

Zápisnice z výberového konania na KAT_4_OASaa 06112024PDF, 129 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


11. 6. 2024

Výberové konania na Katedre architektonickej tvorby

 • odborný asistent výučbu inžinierskych predmetov

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KAT_3_OASI 06112024PDF, 129 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


11. 6. 2024

Výberové konania na Katedre architektonickej tvorby

 • odborný asistent pre výučbu povinného profilového predmetu Ateliér architektúry II a výučbu odborného predmetu so zameraním na digitálne kreslenie

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KAT_3_OAS 06112024PDF, 130 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


11. 6. 2024

Výberové konania na Katedre architektonickej tvorby

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér Architektúry: telo a priestor s dôrazom na experimentálnu architektonickú tvorbu na báze výskumného vedeckého a technologického progresu

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KAT_2_docent 06112024PDF, 131 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


11. 6. 2024

Výberové konania na Katedre architektonickej tvorby

 • odborný asistent pre vedenie a výučbu prípravného kurzu architektúry

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KAT 06112024PDF, 130 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


6. 6. 2024

Výberové konania na Katedre úžitkového umenia

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér keramiky zameraného na keramiku a porcelán

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KUU 06062024PDF, 131 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


6. 6. 2024

Výberové konania na Katedre socha, objekt,  inštalácia

 • odborný asistent pre výučbu predmetu Prípravný kurzu sochy a výučbu odborných predmetov so zameraním na technológie a techniky spracovania kameňa, dreva a hliny

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KSOI 06062024PDF, 131 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


6. 6. 2024

Výberové konania na Katedre intermédií

 • odborný asistent pre výučbu odborných predmetov so zameraním na performatívne formy vizuálneho umenia

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KIM 06062024PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


6. 6. 2024

Výberové konania na Katedre grafiky a iných médií  

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravného kurz grafiky

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KGaIM 06062024PDF, 133 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


6. 6. 2024

Výberové konania na Katedre fotografie a nových médií  

 • odborný asistent pre výučbu odborných predmetov so zameraním na spracovanie analógovej technológie vo fotografii
 • odborný asistent na ½ pracovný úväzok pre výučbu predmetu so zameraním na úžitkovú fotografiu

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KF 06062024PDF, 133 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


6. 6. 2024

Výberové konania v  Kabinete kresby

 • docent pre vyučovanie odborného predmetu Kresba so zameraním na študijný program Maliarstvo a študijný program Vizuálne umenie

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KaKre 06062024PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


3. 6. 2024

Výberové konania na Katedre teórie a dejín umenia

 • odborný asistent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na úžitkové umenie, vizuálnu komunikáciu a dizajn

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTaDU 06032024_2PDF, 152 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Daminán Cehlárik, M.A. 06032024PDF, 14.77 MB

 


3. 6. 2024

Výberové konania na Katedre teórie a dejín umenia

 • odborný asistent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na textilnú tvorbu, odevný a textilný dizajn a pre výučbu odborných predmetov so zameraním na textilné technológie a textilné techniky

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTaDU 06032024PDF, 130 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


27. 5. 2024

Výberové konania na Katedre Úžitkového umenia

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz keramiky
 • odborný asistent pre výučbu odborných predmetov Ateliér keramiky a výučbu odborných predmetov so zameraním na keramiku a porcelán

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KÚU 05272024PDF, 150 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


24. 5. 2024

Výberové konania na Katedre Reštaurovania

 • docent pre vedenie výučby povinného odborného predmetu Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry a výučbu predmetov so zameraním na reštaurovanie kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry a technologických kópií pre plastické disciplíny
 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér reštaurovania malieb

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KR 05242024_3PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


24. 5. 2024 --- Výsledok bol ZRUŠENÝ

Výberové konania na Katedre Reštaurovania

 • odborný asistent pre vedenie výučby  predmetu Laboratórium reštaurovania nástennej maľby a výučbu odborných predmetov.

Rozhodnutie o zrušení výsledku

Zrušenie výsledku výberového konania na odborného asistenta*ku na Katedre reštaurovania z 24.5.2024PDF, 296 KB

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KR 05242024_2PDF, 130 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr. Art Michal Pleidel 05242024PDF, 12.30 MB

 


24. 5. 2024

Výberové konania na Katedre Reštaurovania

 • odborný asistent pre výučbu povinného predmetu Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry a pre výučbu odborných predmetov so zameraním na reštaurátorskú dokumentáciu

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KR 05242024PDF, 130 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


23. 5. 2024

Výberové konania na Katedre Dizajnu

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér experimentálneho dizajnu
 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz dizajnu
 • odborný asistent pre výučbu povinného predmetu Ateliér transport dizajn a výučbu odborných predmetov so zameraním na transport dizajn
 • odborný asistent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér Industrial dizajn a výučbu odborných predmetov so zameraním na industriálny dizajn

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KD 05232023PDF, 135 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


21. 5. 2024

Výberové konania na Katedre vizuálnej komunikácie

 • odborný asistent pre výučbu predmetov zameraných na multimédiá a animáciu, v študijnom programe Vizuálna komunikácia na Katedre vizuálnej komunikácie.

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KVK 05212024PDF, 146 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr. Art Ľubica Segečová 05212024PDF, 7.40 MB

 


21. 5. 2024

Výberové konania na Platforme digitálneho umenia

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby profilových odborných predmetov so zameraním na prácu s mikrokontrolérmi a tvorbu interaktívnych inštalácii v študijnom programe Digitálne umenia

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na PDU 05212024PDF, 138 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


19. 1. 2024

Výberové konania na Katedre Socha objekt inštalácia

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii  vedúci Katedry Socha objekt inštalácia.

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KSOI 01192024PDF, 129 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr. art. Lucia Čarnecká, ArtD. 01192024PDF, 115 KB

 


19. 1. 2024

Výberové konania na Katedre Intermédií

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii  vedúci Katedry intermédií.

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KIM 01192024PDF, 129 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr.art. Dávid Koronczi 01192024PDF, 135 KB

 


2023


28. 11. 2023

Výberové konania na Katedre Úžitkového umenia

 • docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz so zameraním na šperk a pre výučbu predmetov so zameraním na technológiu šperku

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KÚU 11282023PDF, 130 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr.art Lucia Gašparovičová ArtD.PDF, 5.08 MB

 


28. 11. 2023

Výberové konania na Katedre Reštaurovania

 • profesor – vedúci ateliéru zabezpečujúceho výučbu povinného predmetu so zameraním na reštaurovanie textilu
 • docent – pre vedenie výučby predmetu Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby so zameraním na reštaurovanie maľby 20. a 21. storočia

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KR 11282023PDF, 140 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


27. 11. 2023

Výberové konania na Platforme digitálneho umenia

 • docent pre výučbu teoretických a praktických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu digitálnych umení

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na PDU 11272023PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


18. 8. 2023

Výberové konania na Katedre Úžitkového umenia

 • docent v pozícii vedúci ateliéru na výučbu profilového predmetu Ateliér so zameraním na tvorbu šperku
 • Vedúci/vedúca Katedry úžitkového umenía

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KÚU 08182023PDF, 135 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK doc. Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.PDF, 11.01 MB

 


18. 8. 2023

Výberové konania na Katedre Intermédií

 • odborný asistent vedúceho ateliéru vvv (vizuálne verbálne verejné) a pre výučbu odborných predmetov

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KIM 08182023PDF, 131 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr.art. Dávid KoroncziPDF, 3.19 MB

 


18. 8. 2023

Výberové konania na Katedre Textilnej tvorby

 • odborný asistent vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu Ateliér so zameraním na textilnú tvorbu v priestore a  pre výučbu odborných predmetov so zameraním na textilné digitálne technológie a textilné techniky

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTT 08182023PDF, 129 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


17. 8. 2023

Výberové konania na Katedre Reštaurovania

 • docent pre výučbu povinných predmetov Prípravný kurz maľby a Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
 • odborný asistent vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu Ateliér so zameraním na reštaurovanie kamennej plastiky a výučbu odborných predmetov so zameraním na reštaurátorskú dokumentáciu
 • odborný asistent vedúceho ateliéru na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky pre výučbu povinných predmetov so zameraním na reštaurovanie drevených sôch, a pre povinné odborné predmety Úvod do reštaurovania a Technologická kópia
 • odborný asistent vedúceho ateliéru na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky pre výučbu povinného predmetu so zameraním na reštaurovanie diel na papieri a fotografie, a pre povinný profilový predmet Reštaurátorský výskum so zameraním na chemickotechnologické procesy

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KR 08172023PDF, 153 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


21. 6. 2023

Výberové konania na Katedre Socha, objekt, inštalácia

 • odborný asistent vedúceho ateliéru Socha v architektúre a virtuálnom priestore
 • odborný asistent vedúceho ateliéru a výučbu Prípravného ateliéru sochárstva

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KSOI 06212023PDF, 136 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr.art. Juraj RattajPDF, 23.68 MB

 


21. 6. 2023

Výberové konania na Katedre Intermédií

 • docent na výučbu povinných predmetov v pozícii vedúci ateliéru v študijnom programe Intermédiá
 • odborný asistent na výučbu povinného predmetu prípravný kurz Intermédiá a odborných predmetov so zameraním na video – práca s kamerou, základy strihu a editovanie audiovizuálneho diela
 • odborný asistent na 25 % pracovný úväzok pre výučbu odborných predmetov so zameraním na zvuk vo výtvarnom umení
 • odborný asistent na 25 % pracovný úväzok pre výučbu odborných predmetov so zameraním na projektovú a produkčnú prípravu výtvarného diela

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KIM 06212023PDF, 150 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


20. 6. 2023

Výberové konania na Katedre textilnej tvorby

 • docent v pozícii vedúci ateliéru na výučbu povinných predmetov Ateliér so zameraním na textilnú tvorbu v priestore.
 • odborný asistent vedúceho ateliéru pre výučbu povinného
  predmetu Ateliér so zameraním na textilný dizajn a pre výučbu odborných predmetov so zameraním
  na textilné technológie a textilné techniky.

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTT 06202023PDF, 139 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


16. 6. 2023

Výberové konania na Katedre teórie a dejín umenia pozície:

 • docent zabezpečujúci teoretické predmety so zameraním na teóriu výtvarných umení, estetiku, teóriu a filozofiu umenia v študijných programoch a  v študijných odboroch Umenie a Vedy o umení a kultúre so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia s možnosťou pôsobiť ako zabezpečujúci pedagóg  vo funkcii docenta.
 • odborný asistent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na  estetiku, filozofiu a teóriu a dejiny výtvarných umení a architektúry.
 • odborný asistent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu výtvarného umenia, dejiny a teóriu moderného a súčasného umenia.
 • odborný asistent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na úžitkové umenie, vizuálnu komunikáciu a dizajn.
 • odborný asistent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu výtvarného umenia, dejiny a teóriu architektúry.

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KTaDU 06162023PDF, 158 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


12. 6. 2023

Výberové konanie na Platforme Digitálneho umenia na pozíciu:

 • odborný asistent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu digitálnych umení

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na PDU 06122023PDF, 128 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.PDF, 4.23 MB

 


5. 6. 2023

Výberové konanie na Katedre Úžitkového umenia na pozície:

 • docent v pozícii vedúci ateliéru na výučbu povinných predmetov so zameraním na sklo
 • docent na výučbu povinných predmetov Prípravný kurz skla a odborných predmetov so zameraním na technológie a techniky výtvarných aplikácií do skla
 • asistent vedúceho ateliéru pre výučbu povinných predmetov Ateliér so zameraním na keramiku a výučbu odborných predmetov

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KUU 06052023PDF, 145 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

 


5. 6. 2023

Výberové konanie na Katedre Vizuálnej komunikácie na pozíciu:

 • docent v pozícii vedúceho ateliéru na výučbu povinných predmetov Ateliér so zameraním na priestorovú vizuálnu komunikáciu

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KVK 06052023PDF, 132 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


1. 6. 2023

Výberové konanie na Katedre grafiky a iných médií na pozície:

 • docent v pozícii vedúceho ateliéru na výučbu povinných predmetov Ateliér so zameraním na ilustráciu
 • odborný asistent vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu Ateliér voľnej grafiky a výučbu odborných predmetov
 • odborný asistent na výučbu odborných predmetov so zameraním na grafické technológie

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KGaIM 06012023PDF, 147 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK doc. Mgr.art. Martin Derner, ArtDPDF, 550 KB

 


1. 6. 2023

Výberové konanie na Katedre Dizajnu na pozície:

 • odborný asistent vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu ateliér Transport dizajn a odborných predmetov
 • odborný asistent vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu ateliér Industrial dizajn a výučbu odborných predmetov
 • odborný asistent pre výučbu povinného predmetu Prípravný kurz dizajnu a výučbu odborných predmetov

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KD 06012023PDF, 141 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


30. 5. 2023

Výberové konanie na Katedre Maliarstva na pozície:

 • odborný asistent pre výučbu odborných predmetov zameraných na materiály a maliarske technológie
 • odborný asistent pre výučbu povinného predmetu Prípravný kurz maľby a výučbu odborných predmetov

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KM 05302023PDF, 137 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

--- nikto neudelil súhlas ---

 


26. 5. 2023

Výberové konanie na Katedre Fotografie a nových médií na pozície:

 • docent v pozícii vedúci ateliéru
 • odborný asistent vedúceho ateliéru
 • odborný asistent vedúceho ateliéru

Výpis zo zápisnice:

Výpis zo zápisnice z výberového konania na KFaNM 05262023PDF, 149 KB

Dokumenty uchádzačov / uchádzačiek, ktorí / ktoré udelili súhlas so zverejnením:

VK Mgr. art. Neméth Boris ArtDPDF, 461 KB