Výberové konania

Výberové konania na Vysokej škole výtvarných umení sa riadia vnútorným predpisom: Zásady výberováho konania, ktorý je platný od 1. septmbra 2013.