Dočasná akreditačná rada VŠVU v BA

Dokumety Dočasnej akreditačnej rady (DAR)