Akademický senát VŠVU: operatívne online zasadnutie 22.7.2022

Vážené členky, členovia Akademického senátu, pozývam Vás na operatívne online zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Online stretnutie prebehne cez MS Teams.

Pozvánku na pripojenie obdržíte na svoju e-mailovú adresu.